Vier de autonomie die je bent

Tweede deel van het laatste interview met theoloog-vrijmetselaar Rinus van Warven.

Ontregelend, ontwapenend, indringend en prikkelend.

Maar vooral op zoek naar de bevrijding van onze werkelijke identiteit.

 

We zijn voor de maatschappij opgegroeid, maar niet voor onszelf

Het eerste deel van het laatste interview van theoloog en vrijmetselaar Rinus van Warven met Theije Twijnstra.

Prikkelend, tegendraads en wars van de traditionele, alternatieve en vooral vrijblijvende spiritualiteit.

Hoe met een depressief iemand om te gaan

Veel mensen vinden het fijn een ander te helpen. Het geeft henzelf ook een blij gevoel iets goeds te kunnen doen.

We vragen ons niet altijd af of we wel de goede hulp geven. Terwijl juist bij ernstige mentale problemen zelfkennis een essentiële rol speelt.

Eigenlijk een voorwaarde die bij elke vorm van psychische steun speelt.

 

Gepest worden

Gepest worden is een veelvoorkomend fenomeen, zowel onder kinderen als onder volwassenen. Waarom gebeurt het? Wat drijft de dader en wat beleeft de gepeste?

En het allerbelangrijkste: wat kun je zelf doen als je gepest wordt?

Interview met een  10-jarige.

Hoe met een ernstige ziekte om te gaan?

Waar vind je troost bij een ernstige ziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson?

Hoe daarmee zo om te gaan dat je ook dan de meest vitale keuzen maakt?

 

 

Zoals je leeft, zo ga je dood

Steeds vaker wordt het sterven bepaald door kunstmatige ingrepen. Alsof we niet meer durven vertrouwen op een harmonisch einde.

De angst om alles onder controle te willen houden, maakt menig sterfbed tot een organisatorisch en strategisch gegeven.

Kan het ook anders? Gewoon, in alle eenvoud en vanzelfsprekendheid?

Hoe het ego te herkennen

 

Een van de meest hardnekkige struikelblokken van onze persoonlijke ontwikkeling is het ego.

Het weet zich razendsnel aan te passen, zich moeiteloos te verbergen en zich als egoloos te presenteren.

Zo graag een kindje. Waarom lukt het niet?

Hoe om te gaan met en kinderwens die maar niet wil uitkomen? Zelfs niet na inschakeling van de meest moderne medische mogelijkheden?

Moet je het dan maar opgeven? Maar hoe kom je tot aanvaarding?

 

 

Uit elkaar, gezien vanuit een 9-jarige

Als ouders scheiden, gaan ook kinderen door een proces van verwarring en verandering. Erover praten kan pijnlijk zijn, maar ook verhelderend en ruimte geven om samen op een nieuwe manier verder te gaan.

 

Verstaanbaarheid en weerbaarheid (2)

Verstaanbaarheid en weerbaarheid gaan vaak samen. Openheid en onafhankelijkheid eveneens. Kinderen begrijpen meer dan volwassenen vaak denken. En als je elkaar echt wilt leren kennen, speelt leeftijd geen rol. Zijn we niet allemaal lerend en onderweg?

In deze aflevering wordt er met een negenjarige gesproken over jezelf zijn en anderen, over opvoeding, over de liefde en de herkenning van mensen vanuit een diepe herinnering.

 

Verstaanbaarheid en weerbaarheid (1)

Ik heb ervaren dat velen het moeilijk vinden om over hun gevoelens te praten. Ik ben ervan overtuigd dat hoe jonger we dit leren, hoe beter verstaanbaar we zullen zijn. Voor onszelf, voor anderen. En daarmee voor het leven dat we krijgen.

In deze aflevering wordt er met een zevenjarige gesproken  over vrijheid, over wat er gebeurt als iemand sterft, over het leven na de dood, geesten en over wat vriendschap is.


Weer aan zichzelf gegeven

Tandarts   ellende   gehandicapt   zelfmedelijden   gevangen   vrij   uitspraak   jeugdinrichting   bang   berusting   bloed   verlost   gezin   onzekerheid   misplaatst   gefixeerd   droevig   onbereikbaarheid   onwennig   ouders   afgesloten   helpen   opdracht.

.

Voorportaal van de onafhankelijkheid

Meewarig   sneu   schroef   volledig   afspraak   overmand   fase   losmaken   isolement   gelukkig   eenzijdig   oogst   chagrijnig   onvoltooid   onafhankelijkheid   sociaal   genezing   tijdelijk   opgewekt   verleden   uitvergroten   afscheid.

dienstbaarheid als basis voor welke taak dan ook

Energie   controle   vertrouwen   geïnspireerd   luisteren   taak   zelf   waarom   verantwoordelijkheid   kindertijd   luider   bevestiging   eenzaam   toevoegen   terugkomen   geraakt   vragen   dienstbaar   opdrachtgever   concentratie.      

.

Jij alleen

Jij   anderen   invloeden   conclusies   pijn   zekerheden   aangetast   weemoed   verliezen   leegte   kreten   goeroe   leidraad   vreemdeling   schemer   bang   tastend   dwaas   poort.

die altijd ruimte baart

Belofte   gevoel   kind   anders   geheim   ongeboren   fijn   straalt   oplossing   doorzien   wonder   weinig   stijl   verhoogt   huilt   meer   zingen   ruimte.

Woorden als maskers

Verheldermelder   Verhullerluller   banken   tevreden   vanzelfsprekendheden   vermoorden   betrokkenheid   uitzichtloos   amoreel   abspritzen   verdoezeling   visie   diervriendelijk   keuze   lijdensweg   misleiding   verantwoordelijkheid   goedpraten   voorbeeld   taak.  

De reis

Waarachtig   geduld   ruimhartiger   vriendelijkheid   ontwikkelen   duister   mensonterend   ruimte   wachten   voorstelbare   gegaan   wonderwachten   onaangeraakte   bergen   verstild   kus.  

het onvoorwaardelijke geloof van een kind

Geloof   poppenkast   overgave   eerlijk   levenshouding   ster   nietszeggend   oordelen   misleiding   verantwoordelijk   aanrekenen   aandacht   deelname   moedige   opvoeden. 

Afstand nemen om dichterbij te komen

Daadkrachtig   ongehinderd   afstand   erbuiten   opsmuk   onvergelijkbaar   verdwenen   groter   oplettendheid   ingeving   aangeraakt   eerste   anders   echter   oprechtheid   vermeerdering   volheid.

Levend dood of leven na leven

 Stem   opname   onaards   soldaat   klopteken   afstemming   verder   rustig   inzichtelijker   verband    onverklaarbaarheden   zin   verschjinselen   twijfel   dood.

de vele mensen die we zijn

Identiteit   mensen   eigenschappen   genezer   wegwijzer   raadplegen   moeder   vriend   berouw   tempel   niemandskind   vreemdeling   man   armoe   aarde   toegewijd   stilte.

het moeilijkste is altijd het eerst aan de beurt

Verandering   volgorde   accepteren   weerzin   strijd   vandaag   tussengebied   vrijheid   hindernis   open   eenvoudig   richting.

.

laat je niet afnemen

Overbodig   waardering   lui   spullen   ijdelheid   ongebruikt   tekort   verwend   kindertijd   moeten   gekoesterd   aandacht   prijs   onverschilligheid  inwisselbaar   troost.

onze groei overstijgt elk verlangen

Krampachtig   masker   weigeren   geweest   levensstroom   groei   doordrongen   schoonheid   verandering   meevoeren   kern   rouw   verzet   geboorte.

virus én gastheer

Doorbreken   symptomatisch   bron   verstoringen   egoïsme   eenheid   schakel   gastheer   noodzakelijkheid   isolatie   alleen   uitval   vooroordelen   extern   wanen   originaliteit   angstaanjagend   wezenlijk   verspilling   ontwerpen   ongelijkheid   ruimte.

 

Ergernis en verlangen

Eenheid   verlangen   lawaai   last   vrijheid   onverschilligheid   overvloed   verbinding   niveau   kracht   inspireren   concentreren   verbeteren   weggegooid   zijn.       

.

Invoelen en verder gaan

Lichter   zelfverwijt   achteloosheid   depressief   beleven   zomerdag   baby   niemand   zelf   vrijmaken   stenen   lichtheid   zwaartekracht   onmetelijkheid.

Onbekenden onderweg

Bekenden   passanten   slokdarmkanker   pijn   goed   erg   vandaag?   afscheid   openheid   foto.

Weer het niet af

Afgebakend   niets   bepalen   onvoorspelbare   bereidheid   liefde   moed   stilte  overkomt   weemoed   voorjaar   bitter   streling   glimlach   lachen   werken   storm   alles.

n

Niet vroeg genoeg

 Zonen   huisarrest   uitzondering   terecht   consequent   eerlijk   kompas.

Zonder verwachting verder gaan

Illusie   verplicht   verwachten   geven   vrijheid   waardering   ego   vrijgeven   weggeven   verdrietig   beter.  

kiezen vanuit je sterkste zelf

Opgepakt   nazi   schuldgevoel   verraad   consequent   ziekelijk   reinheid   verbinden   besmet   belangen   negatieve   opgejaagd   volledig   uitstel   schipperen   schragen.

dag mijn lief, licht, leven

Veerkrachtig   spelen   veranderen   werelden   kussen   stijgen   weggaan   heelal   weten   samen   daar   reis   leven.

cirkelend in patronen

Onvergelijkbaar   december   bos   eindeloos   blind   verstrikt   opmerken   onverschilligheid   vrijkomen   vriendelijkheid   aangeraakt.  

...en ik vond.

Diploma   gezin   gelovig   kaarsje   vrijwilligerswerk   beweging   ontmoeting   vakgebied   verstand   spijt   wijsheid   luisteren   verstaan   eenvoudig   speel   dwang   mensen   alleen   tijdelijk   ander   oorsprong    verbond.    

 

Getest of gepest, aan ons de keuze

Moeilijkheden   getest   koersvastheid   vijanden   strijd   achterlating   bescherming   onschuldig   spanning   oorzaak   aandeel   wetenschap   verantwoordelijk   reageren.

Altijd er tussenin, nooit er helemaal bij

Plannen   gezin   nuttig   avontuur   alles   moe   onrustig   thuisbasis   weemoed   stil   gedoe   prachtig   tussenin   gekken   spelen   herfst   besluit.

waar alles in ons samenkomt

Raadsel   levens   werveling   lichamen   gebaar   eenheid   herinnering   erkennen   conclusie    gedachten   reis   vergeten   voorgeleefd   moed   geweest   alles   ontkent   adem   oevers   waakt   diepten   welkom.

de belofte

Bisschopsring   mantel   oud   klof    stinkt   boek   heilige   meeloper   ophouden   dierenmishandeling   spullen   verveling   vermoord   euthanasie   commercie   verloedering   afkopen   misselijk   trouw.  

het kind dat mijn moeder was

Zomerhuisje   opvoeding   onherkenbaar   kind   eenvoud   verstandig   schakel   eenzaam   verdronken   wereld   waarde   geloof   morfine   meisje  vreemd   zweven   aarde   levenstijd.

Lieke Bijltjes en haar belangrijke werk

Ego   overlevingsmechanisme   zelfverheerlijking   anderen   overbodig   egometer   aura   alternatief   wegnemen   taai   restafval   openstaan   taak.  

Intelligentie leidt tot kennis op elk gebied en ieder moment

Intelligentie   omstandigheden   deelgebied   jaloers   samenhang   evenwicht   aandacht   onverschrokkenheid   vecht   verlating   oorzakelijkheid   excuus   duur   centreren   opmerkzaamheid   eenheid.

Zoals je van binnen bent zul je van buiten sterk of zwak zijn

Beschermen   kwetsbaar   geheim   ondoorgrondelijk   filters   harmonie   zwakte   verwendheid   schuldgevoel   zelfstandigheid   onrust   prioriteit   kalmte   zelfvertrouwen   openheid   bemoeizuchtig   afsluiten   weerbaar.           

die zeldzame gekte die blijheid heet

Blij   afleiden   spaarzaam   straalt   weldadig   vrij   alsof   middelen   afgenomen   levenslust   baarmoeder   zwaartekracht   omgeven   terug   bron   eigenheid.


Reizend door het heelal dat je bent

Kracht   weten   angst   louterend   zenuwachtige   overbelaste   evenwichtig   reizen   illusie   reizen   tweede   wijdsheid   herinneringen.

 

Ons onweerlegbare kompas

Geweten   onvervreemdbaar   zelfverraad   gevoel   ontlopen   eenheid   ontwikkeling   strijd   keuzen   harmonie   overwonnen   samenkomst.

 


De vele mensen die we zijn

Zelf   antwoordgever  facetten   band   herinneringen   relatie   allegaartje   getuige   registreert   belangrijkste   eerlijk   geweten     durven   ontwijker   groei.  

 

Over de kunst van het spelen

Spelen   eigenheid   luisteren   relatie   activeren   verstaan   oorspronkelijk   afraffelen   kiezen   moeilijkheden   eenzijdig   gelaagd   slachtoffer   maker   hart.   

Verhaaltje over goede en slechte hulp

Helpen   natuurlijk   gevoel   beter   dwars   verkeerd   egoïstisch   afhankelijk   verantwoordelijkheid   begrepen.

 


De rivier als stromend besef

overzien   eerder   onaangedaan   onderdeel   verband   doorzien   schijngedrag   voorbijgaand   ruimte   eenheid   instrument   begrepenheid   verandering.

op weg naar waar je eigenlijk al bent

Kunst   belangen   visie   overstijgt   ijdelheid   mentaliteit   intuïtief   zelfkennis   aandacht   alleen   volgt   geweten   eenheid   openstaan   kern   samenwerken   voorbeeld.

 

word weer een wild dier

medicijnen   onrust   weerbaarheid   hysterisch   welvaart   veerkracht   verleiden   verwend   gekopieerd   gemak   noodzakelijkheid   richtsnoer   week   vrij   ongebonden.

 

 

Opnieuw verbonden met je oorspronkelijkheid

Gewend   fysiek   mentaal   hinder   gevangenschap   onnatuurlijkheid   reactie   aanpassing   oorspronkelij  gemotiveerd   pijn   dwingend   besluit.

 

alles doe je voor jezelf

Zelfmedelijden   machteloos   groei   zelfbewustzijn   ongezien   waardering   rechtvaardig   bevestiging   volledigheid   getuige   keuze.

 

Overrompeling als dagelijkse strategie

Ruwheid   schijn   belangrijker   aandachtig   lichamelijk   overheersen   gevoel   ego   verdraagzaam   onzekerheid   overrompelend   compensatie   eenling  bluffers   doeltreffender.

 

De oude stammenstrijd in een modern jasje

Bron   verschil   honend   burger   groep   vooroordeel   angst   verholen   klagen   voorbeeld   vijanden   gelijk   verboden   strijd   judoka   jij   verder.

 

een eigen plaats om bij te komen

Gejaagdheid   genoeg   gewoel   commentaar   eiland   vrij   onbesmet   tijdloos   verbonden   jezelf   eenheid   eigenheid   herstellen   achterlaten   opnieuw.

 

nu, vandaag, jij, ik

machtspositie   geld   hebzucht   misleiding      ongelijkheid   kleinschalig   ethisch   bron   werk   bijdrage   veroorzaker   aandeel  basissalaris   spullen   ombuigen   armoede   depressief   menswereld.

 

Ah....nog heel even...

Consequent   Onredelijk   Vandaag   Abstractie   Overdenken   Waarmaken   Praktijk   Mengelmoes   Conflicten   Gezag  Grens   Verwachtingspatroon    Zwicht   Veiligheid   Eenheid.


Hoe gaat 't?

Gebruiken   Verwerken   Belangstelling   Oppervlakkig   Doorvragen   Gevoeligheid   Kans   Luisteren   Eerlijkheid   Verhelderend.

de wereld van een man en de wereld van een vrouw

Indruk maken   investeren   kansrijker   gericht   concentratie   afleiding   aandacht   details   sfeer   verbanden   voorbereid   paniek   verwerken   genie   verdeeldheid   opmerkzaam.

Waarom is het zo moeilijk om de wereld te veranderen?

Protest.   Tibet.   Ethiek.   Onrecht.   Emoties.   Macht.   Geweld.   Edelmoedig.   Onverslaanbaar.  Vergetelheid.   Anoniem.   Onafhankelijk.   Samenhang.   Onszelf.   Dagelijks.   Vrijgemaakt.


Het belang van een ouder en het belang van een kind

Relatie.    Verwachtingen.    Egocentrisch.    Belangen.    Conflicten.   Geluk.    Ouders?    Strijd. Gekozen.   Kind.    Zichelf.    Observeren.    Wie?    Gelijkwaardig.