De magie van muziek

De kracht van muziek komt goed tot uiting doordat ze zelfs diep dementerende mensen weer tot leven kan wekken.

Muziek spreekt de taal van de eindeloze tijd en reist van herinnering naar herinnering, springend als een kind dat zich door geen grens laat tegenhouden.

Levend als  het voorjaar dat elke ingeslapenheid weer tot bloei aanzet.

a trouble's a ton, or a trouble's an ounce

We sterven zoals we leven.  En leven is hier dan vooral: de wijze hoe je met je moeilijkheden omgaat.

Misschien is het wel zo: hoe lichtvoetiger we met het zware in het leven omgaan, niet ontkennend of wegwuivend, maar echt dragend in lichtheid, hoe meer we de angst voor de dood verliezen.

We zijn immers al vele keren aan onze weerstand gestorven? En hebben daardoor ook al vele keren afscheid  van ons zelfmedelijden genomen?

Waar bezieling gloeit, verdwijnt de angst

In deze toespraak voelde ds. King scherp aan dat zijn leven op het spel stond. Desondanks voerde hij zijn opdracht tot het laatst toe uit, gedragen door zijn geloof en gesteund door de hoop en inspiratie die hij op anderen wist over te brengen.

De volgende dag werd hij vermoord.

Is hij te vroeg gestorven? Of was dit precies wat er moest gebeuren om zijn leven en werk des te indringender te kunnen laten voortleven?

soldaten bestaan niet, er zijn alleen mensen

Al maanden liggen ze tegenover elkaar: de Fransen en Engelsen en de Duitsers. Het is koud in de loopgraven, het is kerstavond 1914. Dan gebeurt er iets dat deze geharde mannen spontaan verandert.

Een paar dagen zonder vijand en met lichtheid, vrolijkheid en broederschap volgt. Dan krijgt de legerleiding het in de gaten en moeten ze  terug in hun soldatenbestaan. Even waren ze als gewone mensen.

Op ware gebeurtenissen gebaseerd.

Volwassen wil in kindervorm

In deze test wordt duidelijk hoe strategisch hele jonge kinderen al kunnen denken. De een houdt zich aan de afspraak, de ander sjoemelt een beetje en de derde trekt zich er niets van aan.

Duidelijk is wel dat deze berekenende reacties voortkomen uit een volwassen wil. In hun expressie schijnt al de volwassene door die ze later zullen worden.

Kleine kinderen bestaan alleen als vorm, de inhoud is echter al heel oud.

Het leven, de liefde en de dood

Dit lied bezingt een ode aan het leven. Bedankt voor het leven, dat me zoveel heeft gegeven.

Het is geschreven door Violeta Parra, een Chileense zangeres die grote invloed had in de roerige jaren zestig en zeventig in Chili.

Toen ze vijftig was, pleegde ze zelfmoord. Haar grote liefde had haar verlaten. Het was een wond die te diep voor haar was.

De oude meester en de leerling

Krishnamurti, de leraar die nooit een leraar heeft willen zijn, nooit een volgeling heeft gewild, maar juist daardoor zo overtuigend en onafhankelijk denkend velen heeft geïnspireerd.

Hier in gesprek met een kind, hem wijzend op de belangrijkste waarden in het leven.

Ernstig, eerlijk, gelijkwaardig zoals alleen een werkelijk liefdevol mens dat kan.

Iedereen groeit bij een beetje aandacht

Johnny Cash gaf regelmatig optredens in gevangenissen. Het lot van de  gevangen trok hij zich sterk aan.

De opname in San Quentin is legendarisch doordat deze gevangenis in vele opzichten (oud, kleine cellen, streng regime) berucht was. 

Hier brengt hij een eerbetoon aan de gevangenen door hun deprimerende omstandigheden te bezingen. En ze door deze erkenning als mens en vriend te inspireren.   

Verborgen voor elkaar, gevangen in onszelf

Eén van de wonderlijkste artiesten is ongetwijfeld Marcel Marceau. Zonder woorden vertelt hij het verhaal van de mens die zich via allerlei maskers aan de ander presenteert.

Maar ook geeft hij  prachtig commentaar op ons gedrag door te laten zien wat er gebeurt als een bepaald masker te vast gaat zitten.

Kracht, tederheid, humor en een fabelachtige techniek komen samen in deze onovertroffen mimespeler.

oude tijden in een jong kind

In dit filmpje is goed te zien hoe een jong kind al diepe herinneringen in zich draagt. De uitvoering zelf is vol gebreken, maar de melodie raakt hem diep, verbindt hem met andere tijden waarin deze sonate hem met een geliefde verbond. Heeft hij toen iemand verloren? Huilt hij daarom? Het is zijn geheim, zijn diepte, zijn verleden.

Het maakt ook duidelijk dat we als ouders onze plaats moeten beseffen: we zijn passanten van elkaars herinneringen. De ouder in dit filmpje probeert hem te troosten, maar dit is juist niet goed. Laat het kind in zijn herinnering. Daarmee verwerkt het op de meest onbesmette manier. Hier is verdriet te zien, maar ook schoonheid, diepte, oude tijden om te respecteren.