Geluk is geen gift, het is de opbrengst van zelf gekozen groei.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                         Theije Twijnstra