Voltare

Voltare

Uitgeverij Voltare is in 2004 opgericht om het werk van Theije Twijnstra via boeken, lezingen, filmpjes, podcasts en andere media te verspreiden.

Door donaties, giften en inkomsten uit verkoop van de boeken hoopt Voltare meer uitgaven te publiceren.

Inmiddels zijn meer dan 80 boeken geschreven.

Wilt u een spontane of structurele donatie doen?

NL48ABNA0447680498.

Bij voorbaat hartelijk dank!

De eerstkomende uitgave is het omvangrijke werk: Vandaag gaat de zon over de aarde. En ze zal zien.

Joan Brands

Visie

In het werk van Theije Twijnstra staat de logische samenhang der dingen centraal. Dit betekent dat er geen toeval bestaat, geen pech of geluk zich voor kan doen, maar dat alles het resultaat is van iets wat eraan voorafging. En dat elke keuze voorafgaat aan wat erna zal gebeuren. Deze zienswijze maakt het volgens hem mogelijk zich te bevrijden van illusies, zelfmedelijden en afhankelijkheden.

Kern