Laatste

oplossingenmens

Er is een grote behoefte om dingen op te lossen.

Deze behoefte lijkt normaal. Wie wil onnodig lang met een probleem worstelen?

Toch klopt er iets niet.
Sommige problemen zijn snel op te lossen. Zoals een lekke band. Maar niet alle problemen hebben een direct herleidbare oorsprong.
De meeste fysieke problemen wel. Ze hebben een fysieke oorsprong, ze zijn dan ook via die manier op te lossen. Alleen het immateriële werkt zich soms via het fysieke uit.

Iemand blijft elke keer opnieuw een lekke band krijgen. Welke band hij ook gebruikt, steeds weer loopt de band leeg. In dit geval sluipt een mentale oorzaak de fysieke wereld binnen. Er is een andere oplossing nodig dan het simpelweg vervangen van de band. Er wordt gevraagd na te denken over het leven dat men leidt. Men wordt verhinderd ‘door te rijden’.

Zo brengt dit voorval een andere betekenis naar voren terwijl het toch zo eenvoudig leek.

Het leven zien als het oplossen van een serie problemen, zal steeds vaker leiden tot kortdurende of helemaal niet meer werkende oplossingen.

Een mens op aarde bestaat voor 99% uit innerlijke energie en 1% uit lichamelijke energie.

Maar wanneer deze getallen zijn omgekeerd is dat het gevolg van de behoefte aan oplossingen die het bestaan domineert.
Het gevolg van deze omkering is een groot tekort aan begrijpen en willen begrijpen van wat er aan de hand is. Als alles oplosbaar is, waarom kan dat dan niet bij mij?

Het antwoord is: omdat je niet doordringt tot de bron van het probleem. Het stellen van bijvoorbeeld een psychische diagnose hoort tot de wereld der oplossingen.

Elke diagnose heeft haar eigen verdientraject. De mens, oneindig diep als deze is, wordt teruggebracht tot een indeling van gedragingen. Wie genoeg gedragingen heeft van een bepaalde soort, wordt bijvoorbeeld autistisch genoemd. Of een borderliner. Het woord ‘spectrum’ is in dit verband een uitgekiend marketinginstrument om nog veel meer gedragingen binnen een zelfde diagnose te kunnen plaatsen.

In de jaren zeventig waren er in de Verenigde Staten 1 op de 2500 mensen die als autistisch werden gediagnosticeerd. Nu is dat 1 op de 89 personen. Een enorme toename op basis van onder meer onze behoefte aan oplossingen.

We zullen deze behoefte in verband moeten leren brengen met ons eigen leven. Hoe leven we? Wat raast in ons? Hoeveel onbeantwoorde vragen roeren zich? Hoeveel ontkenningen bevolken ons gemoed?

Zolang we onszelf als bron van ons bestaan overslaan, zullen we een oplossingenmens blijven. Iemand die zich geen tijd gunt om wat er gebeurt tot op de bodem van zijn gevoel uit te zoeken. Helemaal zelf. In alle eenvoud en in alle eerbied voor de oorzaak die we zijn.

Theije Twijnstra