Laatste

Nieuwe podcast

Vanaf 4 november 2022 is een nieuwe podcast-serie op deze site geplaatst onder de noemer: Wie ben jij?

De eerste aflevering is een gesprek met een kind van 7 jaar. De tweede aflevering is vanaf 9 november te beluisteren.

metgezel

U beweert dat ieder mens een gids heeft. Een onzichtbare hulp die vanuit het hiernamaals de mens tijdens het leven begeleidt. Maar hoe weet u dit? Waarop is het gebaseerd? Als ik in mijn omgeving daarnaar informeer, halen de meesten hun schouders op. Ze geloven het niet. Vooral omdat ze zelf niets merken van een gids of een begeleiding. Misschien is het iets dat enkelen ervaren maar is het geen werkelijkheid voor iedereen. Kortom, ik twijfel heel erg aan het idee van een gids. Kunt u er meer over vertellen?

Wat wilt u weten?

Of iedereen een gids heeft.

Ja, iedereen.

Waarom merken mensen dit niet? Waarom ervaren zo weinig mensen dit dan?

Omdat de meeste mensen zich op de aardse werkelijkheid richten. Ieder mens richt zich op dat deel van de werkelijkheid dat hij of zij herkent, waar invloed op uitgeoefend kan worden. Het deel dat aansluit op de innerlijke ontwikkeling. Om een gids te kunnen ervaren, zul je niet op de aarde gericht moeten zijn, je zult voor het diepste deel van je gevoel met de onzichtbare wereld verbonden moeten zijn. We kunnen niet verbonden zijn met de wereld en tegelijk met de onzichtbare, oorspronkelijke werkelijkheid.

Waarom niet?

Omdat het twee verschillende niveaus zijn van de werkelijkheid. Het aardse, fysieke niveau is een uitdrukking van het onzichtbare. Een lichaam is geen mens. Een mens is degene die zich in het lichaam als energie bevindt. Een ballon zweeft alleen als deze is opgeblazen. Deze adem, dat is de mens. Dat plastic, de huid, dat is de vorm waarin het onzichtbare zich uitdrukt. Twee niveaus. Of u bent vorm, uitdrukking, of u bent inhoud, gevoel.

Terug naar de gids. Ieder mens heeft een gids, zegt u. Hoe moet je die dan leren kennen?

Zoals u alles leert kennen. Als u Spaans wilt leren, zult u belangstelling voor deze taal moeten opbrengen. Met het Spaans opent zich een wereld van Spaanse klanken, cultuur, muziek, u betreedt de Spaanse wereld. Deze was er al die tijd al, maar nu gaat u deze echt ontdekken. Zo is het ook met een gids. U zult er aandacht aan moeten besteden, er een studie van moeten maken. Als u zegt: ja, maar ik merk niets, dan bent u gemakzuchtig en niet realistisch. U merkt ook niets van Spanje zolang u zich daarvoor niet interesseert. U bent echter wel overtuigd dat Spanje bestaat. Dat heeft u geleerd. Dat is de controleerbare, fysieke wereld.

Maar hoe moet ik dan deze gids naderen? Waarom is deze zo verborgen?

Als u werkelijk geïnteresseerd bent, vindt u uw weg. Een gids is niet verborgen, maar laat zich merken wanneer uw innerlijke ontwikkeling dat nodig heeft. De waarde van een gids is de gedachte dat u in de kern nooit alleen bent.

Maar wie is deze gids dan?

U wilt kennis voordat u zich overgeeft. Maar overgave gaat aan kennis vooraf. Verdiep u in het idee dat u niet alleen bent. Dat wanneer u het gevoel hebt volkomen eenzaam te zijn, er toch altijd de gids is, deze onzichtbare metgezel. Stem u eens af op dit idee en voel wat het met u doet.

Het is te mooi om waar te zijn. Ik kan me er daarom niet aan overgeven.

Maar dat is precies het probleem van veel mensen: de overgave.

Wat is dat dan: overgave?

Overgave is uw gevoel beluisteren en dit geloven. Elk mens bevindt zich tussen aarde en hemel. Wie de aarde kiest, verlaat de hemel. Wie de hemel kiest, ziet de betrekkelijkheid van de aarde. Wie met de aarde meegaat, wordt door de aarde omgeven, erdoor verzwolgen. Wie met het gevoel meegaat, met de hemel die men is, beleeft de aarde als een tijdelijke opleidingsplaats, maar niet als zijn woonplaats. Hij is er gastarbeider. Maar daar ergens is de onzichtbare werkelijkheid, daar woont hij echt. De gids herinnert hem daaraan. Deze zegt: weet waar je bent en waar je echt thuishoort. Ik ben hier, jij daar, beiden op de plaats waar we het meest kunnen leren.

Theije Twijnstra