Laatste

Tegenslag

Tegenslagen laten je je ellendig voelen. Er lijkt iets in ons te zijn dat meent recht te hebben op een probleemloos bestaan. Het is door dit vermeende recht waaruit we onze tegenslagen beoordelen en veroordelen. Er is volgens ons sprake van ‘onrecht’.

Waar komt deze automatische reactie vandaan? Hebben we het alleenrecht op geluk?

Wanneer tegenslagen je ontregelen, geef je ze een kracht die groter is dan jouw vermogen om met deze tegenslag om te gaan. Wie dit doet door zich in zelfmedelijden te laten gaan, ervaart een vermeerderde tegenslag, een dieper lijden of ongemak. Zelfmedelijden werkt altijd in je nadeel.

Hoe dan?

In de eerste plaats gaat het erom dat je besluit sterker te zijn dan je tegenslag. Dit besluit moet voortkomen uit een gevoeld besef. Zonder deze achtergrond werkt het niet.

Wanneer je dit kunt, ben je in staat de tegenslag als een middel te zien om jezelf sterker te maken ten opzichte van het uiterlijke leven. Wanneer je de tegenslag als uiterlijk kunt zien, en jouw reactie erop door sterker te zijn als innerlijk, dan is het resultaat dat je na deze tegenslag sterker bent geworden. Deze toegenomen kracht zal je in staat stellen om na dit gebeuren op een dieper niveau je geluk te beleven, en dan niet omdat je er recht op hebt, maar omdat je het hebt opgebouwd en op een meer weerbare manier in staat zult zijn een volgende tegenslag te kunnen incasseren.

Innerlijk sterker worden voltrekt zich via uiterlijke tegenslagen. Als de golven hoger worden, zal de motor krachtiger moeten zijn. Maar met een sterkere motor kun je ook grotere reizen maken!

Theije Twijnstra