Laatste

toekomst

Het moeilijke is niets te verwachten terwijl je op hetzelfde moment wel je best doet.

Door je best te doen, hoop je dat het effect zal hebben. En wel het effect dat jij voor ogen hebt. Hoe dan toch niets te verwachten?

Vaak hebben we met verschillende soorten tegenslag te maken. Elke keer hopen we die te kunnen overwinnen. Maar als je iets verwacht, word je teleurgesteld. Hoe dit dilemma op te lossen?

Zolang onze inzet verbonden is met verlangen, neemt dit verlangen de plaats in van vertrouwen. Als verlangen omschreven kan worden als de energie die het gewenste resultaat veroorzaakt, dan is vertrouwen de energie die het juiste doen veroorzaakt.

Verlangen ligt daardoor in de toekomst. Vertrouwen ligt daardoor in het heden.

Omdat verlangen in de toekomst ligt, is het een energie die geprojecteerd is. Ze is op het actuele moment niet aanwezig. Ze is verderop.

Dit houdt in dat er op dit moment geen of veel te weinig energie aanwezig is om iets te kunnen veroorzaken. Verlangen is daarmee een schijnenergie terwijl vertrouwen een werkelijk aanwezige energie is.

Verlangen bestaat uit een ge├»dealiseerd beeld. De ‘perfecte’ oplossing voor het actuele probleem. Vertrouwen houdt zich niet met het resultaat bezig. Zodra het dat wel doet, verandert het in verlangen.

Hoe kunnen we zo vertrouwen dat we elk verlangen er uithalen zodat het een zuiver, onvervormd vertrouwen is geworden?

Dit kan alleen als we een andere energie bij dit vertrouwen betrekken: dankbaarheid.

Dankbaarheid is een energie van het verleden. Het kijkt terug op hoe het is geweest en filtert er die energie uit die ons tot een besef van ontvangen, openheid en aanvaarding brengt.

Zoals verlangen als een uitgelaten kind vooruitsnelt, zo loopt dankbaarheid als een gerijpt persoon er achteraan. Vertrouwen staat ertussenin.

Hoe meer dankbaarheid het verleden voort kan brengen, hoe dieper het vertrouwen op dat moment aanwezig kan zijn.

Daarom: wanneer je met iets worstelt, denk niet vooruit maar achteruit.

Denk aan de tijden dat het goed met je ging, betreur deze niet omdat ze er niet meer zijn, maar omarm ze nog een keer. En nog een keer.

En vertrouw daarna dat je actuele problemen door de gerijpte energie van je leven wordt opgevangen. En zo de beste toekomst voor jou kan voorbereiden.

Theije Twijnstra