Iedereen die een natuurlijke dood sterft,

(dus geen zelfmoord of euthanasie)

sterft op het juiste moment.

Het moment dat hij vanuit de diepte van zijn innerlijk

zelf heeft gekozen.

Ongeloofwaardig?

Of toch iets om over na te denken.

;

711_0163

Voor iedereen die zich ziek voelt

en bang is alleen te sterven

en voor alle dierbaren

die er niet bij kunnen zijn.

;

711_0161

In een tijd van ontregeling en herordening

is het innerlijk een goede plaats om wat langer te verblijven,

er nieuwe motieven te vinden en

weer betere keuzen op te bouwen.

Het geheim van uw innerlijk

.

(Dubbelklik op link. opname start vanzelf)

711_0160

Sommigen menen dat deze crisis het einde der tijden inluidt.
Integendeel: het is het begin der nieuwe tijden.
Hopelijk betere tijden.

.

Maar net als bij een geboorte
zal er eerst iets moeten sterven.
Bij de geboorte is dat bijvoorbeeld
de intimiteit van het samenzijn.
Of het leven dat je gehad hebt
en daarna nooit meer hetzelfde zal kunnen zijn.

.

Dat gevoel vergt verwerking. Aanpassing. Verandering.
Begrijpen en aanvaarden dat het een ontwikkeling is
die zich in je leven afspeelt.

.

In het geval van deze crisis
is dat het wereldbeeld dat zich vasthoudt
aan globalisering, marktwerking, egoïsme,
ongelijkheid als verdienmodel,
wreedheid en vernietiging als winstresultaat.

.

Sterven aan deze levensinstelling kost velen moeite.
De eigen veiligheid en belangen staan bij hen vaak het meest centraal.
Toch zullen we moeten sterven.
Aan oude denkbeelden, patronen en hebzucht.
Aan ikgerichtheid.

.

Misschien breekt dan de geboorte
van een nieuw tijdperk aan.
Ruimer van aandacht,
gericht op waarachtigheid
met harmonie als grootste winst.

.

Laten we sterven waar we kunnen
opdat we zullen leven naar ons vermogen!

.

(c) Theije Twijnstra

Natuurlijk.

Altijd is er druk.

Spanning. Verplichting.

Dat is het bestaan.

Aan ons de opdracht datzelfde bestaan te relativeren.

Het zijn plaats te wijzen: daar.

Niet hier.

Niet in mijn wezen.

Mijn wezen is vrij.

Mijn wezen is niet van het bestaan.

Het is onafhankelijk.

Het is gekomen en gaat weer verder.

Steeds verder.

En al het dagelijkse, hoe indringend ook,

blijft achter terwijl wij verder gaan.

Op weg naar een steeds grotere eigenheid.

ongebonden en oneindig.

.

(c) Theije Twijnstra

Maak je vrij.
Dat is het enige wat je hoeft te doen.
Vrij van een patroon.
Vrij van een bezigheid die je in beslag neemt.
Vrij van anderen die je willen insluiten.
Vrij van een werk dat je niet waardeert.
Vrij van een karaktertrek die je niet meer bevalt.
Vrij van materie.
Vrij van herinneringen die je niet sterken.

.

Elke dag een stapje.
Meer wordt niet gevraagd.
Maar wel elke dag.
En in dezelfde richting.
Vrij worden is volhouden.
Is doorgaan tot op een dag
je niet meer weet
dat je ooit gevangen was.

.

(c) Theije Twijnstra

Elk proces heeft zijn duur.
Hoe groter het proces, hoe langer de duur.
Jezelf leren kennen is het grootste proces dat er bestaat.
Je zult dit steeds ervaren.
Er komt geen einde aan de inzet die van je wordt gevraagd.

.

Maar ook: elke keer als je een klein deel hebt voltooid,
zul je een voldoening smaken.
In de vorm van een versterkt vertrouwen,
een toegenomen innerlijk kalmte.

.

Dit alles lost weer op in de dagelijksheid van je leven
waarin het vluchtige vaak zo veel belangrijker wordt gevonden
dan de onzichtbare groei die plaatsvindt.

.

Doorgaan en doorgaan.
En dan weer twijfelen, onzeker zijn, neerslachtig worden,
het zijn de kenmerken van degene die onderweg is.

.

In het doorgaan toont hij de weg die al is gegaan,
in de twijfel en onzekerheid
openbaart zich het aanvoelen van wat nog voor hem ligt
en welke krachten hij daarvoor nog moet aanspreken.

.

(c) Theije Twijnstra

Altijd bevind je je in een bepaalde fase.
Elke fase heeft haar functie.
Of je nu alleen bent of je je in een relatie bevindt.
Of je nu ziek bent of naar het buitenland gaat verhuizen.
In welke fase je ook bent,
ze heeft een functie voor je persoonlijke ontwikkeling.

.

Deze functie is uiterst persoonlijk.
Er zijn geen algemeenheden,
behalve dat het herkennen van de functie
je helpt beter met de actuele situatie om te gaan.
Zonder het vertrouwen in de aanwezigheid van deze functie,
heb je te maken met een willekeurige lotswending.
Die is voor niemand bevredigend.
Ook al is deze nog zo aangenaam,
te weten waarmee het samenhangt,
verdiept je geluk aanmerkelijk.

.

Zoals ook bij het tegenovergestelde
elke ontdekking van samenhang
meer ruimte voor medewerking geeft.

.

Om de functie van je actuele staat te kunnen achterhalen,
kun je je afvragen welke maximale positieve uitkomst
uit de actuele situatie te halen is.
Wanneer je in alle eerlijkheid deze vraag
aan zelf zult stellen,
zul je moeten erkennen,
hoe ellendig het nu misschien ook is,
je in ieder geval de mogelijkheid hebt sterker,
moediger en veerkrachtiger te worden
dan voor deze situatie mogelijk was.

.

(c) Theije Twijnstra

Te midden van al het aanwezige
gun ik je de stilte van je eigen ondeelbaarheid.
Ik wens je toe dat het onderscheid
tussen jou en de ander
steeds duidelijker zal worden
en steeds beter kan worden waargemaakt.

.

Theije

Hartelijk dank Voor de donatie Monique!
Omdat ik je adres niet kan vinden, doe ik het zo.
Fijne feestdagen en een heel verrassend 2020!

Joan Brands en Theije Twijnstra