Sommige mensen horen stemmen in hun hoofd.
Schizofrenie, psychose, er zijn termen voor.
Velen denken dat deze stemmen wanen zijn.
Niet reële verschijnselen.
Wie dieper tot de levenswetten is doorgedrongen
weet dat deze stemmen werkelijk zijn.
Ze zijn afkomstig van negatieve beïnvloedingen
vanuit een niet aardse omgeving.

.

Waarom horen deze aardse mensen stemmen van niet aardse mensen?
Gezonde mensen zijn afgesloten voor dit soort beïnvloedingen.
Ze zijn onbereikbaar.
Ze zijn te nuchter en leven hun aardse leven.
Wie echter een trauma heeft beleefd,
een sterk verlangen heeft naar het bovenaardse
en daarin allerlei experimenten uitvoert,
wie drugs gebruikt of met een te labiel gevoelsleven te maken heeft,
loopt kans met deze externe invloed te maken te krijgen.
Ze hebben een ‘opening’ in hun natuurlijke bescherming.
Een ‘toegang’ waardoor relaties uit een ver verleden,
mensen die nog een appeltje met ons te schillen hadden,
hun kans zien om alsnog hun gram te halen.
Eindelijk.
Ze weten precies waar iemand zwak is
omdat ze meer kunnen zien van ons dan wij van hen.
Ze zien in gevoelsmatige zin ‘door ons heen’
en weten waar we verlangend zijn, angstig, ongerust.

.

Mijn broer kon het verlies van zijn dochter niet verwerken.
Dit maakte hem op een zeker moment vatbaar voor stemmen.
Als hij voor het Zwarte Water stond, hoorde hij:
‘Spring! Nu!’
Hij vocht ertegen en wist op tijd bij de kade weg te komen.

.

Deze stemmen worden nu vooral met medicijnen behandeld.
Vaak is de verlichting gering en tijdelijk.
Moet de medicatie verhoogd of aangepast worden.
De oorzaak is echter alleen weg te nemen door gesprekken
en begrip van wat er gaande is.
Hoe beter de persoon in staat is zichzelf af te sluiten,
hoe effectiever de vordering is.
Dit vraagt een erkenning van de werkelijkheid van deze achtergrond.
Voor de meesten is dit echter onaanvaardbaar.

.

Voor wie er echter mee te maken heeft
en er wel open voor staat:
er zijn methoden voor.
Er is over geschreven.
Zolang het een psychose of schizofrenie wordt genoemd,
hebben de negatieve beïnvloedingen vrij spel.

.

Elk individu wordt door vele verschillende soorten energie omgeven.
Dit te beseffen
en met dit gegeven op een zelfredzame en krachtige manier leren omgaan,
kan veel verlichting geven.

.

(c) Theije Twijnstra

Zoek niet naar meesters, coaches, goeroe’s,
mediums en andere veelbelovers.
Zolang je ze zoekt zul je degene
die je werkelijk kan inspireren niet tegenkomen.

.

Kijk altijd naar de richting
van waaruit het leven jou benadert.
Wie op zoek gaat naar anderen,
verlaat de weg van de natuurlijke richting.
Hij zal degene tegenkomen die eveneens zoekend is,
in dit geval naar klanten
die hem weer verder zullen helpen zijn plannen te realiseren.
Twee zoekenden vinden elkaar,
de behoevende en de belovende.

.

Wie via de natuurlijke weg gaat,
zoekt in zichzelf.
Doordat hij het naar buiten gerichte pad verlaat,
ontwikkelt hij andere zintuigen.
Zijn luisteren wordt scherper.
Hij hoort direct als het om het zoveelste verhaal gaat
dat al in talloze vormen en tijden is verteld,
een sinterklaasverhaal,
gemaakt van oosterse invloeden en westerse clichés,
gemengd met jarenlange rondreizen door Interessantia
en andere Zweviaanse omstreken.
Hij ziet direct dat het niet om de werkelijkheid gaat
maar om het verdienmodel van de ander.
Daarom laat hij hen aan de zoekenden over.

.

Terug keert hij.
Stil wordt het.
Vandaag zo anders dan gisteren.
Soms ineens, wordt hij getroffen door een woord,
een zin, een blik, een gebaar, een ontmoeting.
Veelzeggender dan 100 plannenmakers en 1000 mensenredders.

.

Wat hij opmerkt,
geeft hij zichzelf.
Wat hij ontvangt,
geeft hij zichzelf.
De ander of de gebeurtenis was alleen de boodschapper,
de vorm waarin de betekenis kon worden meegenomen.
Zijn ‘meesters’ openbaren zich
doordat deze om niet geven,
om niet bedoelen,
om niet vanuit hun overvloed aanreiken.

.

Wat hij beleeft, ontdekt en vindt is zichzelf
via de onbegrensde vormen
waarin het bestaan zich aan hem toont.

.

(c) Theije Twijnstra

Een ieder zoekt zijn bescherming.
Is deze bescherming uitzonderlijk
dan wordt iemand opgemerkt.
Hij is anders dan anderen.
Een diagnose deelt de persoon in.
‘Standaard’ en ‘uitzonderlijk’ verhouden zich tot elkaar,
maar in wezen zijn het allemaal beschermingsvormen die we zien.
Hoe onveiliger iemand zich voelt,
hoe meer beschermingsgedrag wordt ontwikkeld.
Dit gedrag maakt iemand niet werkelijk ‘ziek’, ‘gestoord’ of ‘anders’.
Alles is een fase in ontwikkeling.
Elk mens bevindt zich in de grote stroom van de evolutie.
Zwakzinnig, crimineel, begaafd of op een andere manier afwijkend van de massa,
niemand van hen is ongezond, verward of anders.
Elke fase heeft haar eigen noodzakelijkheid.

.

De opstelling tegenover uiteenlopende seksuele voorkeuren,
raskenmerken of gedachtevoorkeuren is vaak vijandig.
Deze vijandigheid is een reactie op het beschermingsmechanisme dat men gebruikt.
Wie bang is voor buitenlanders
laat daarmee zien dat de eigen identiteit nog zwak is ontwikkeld.
Elke bescherming werpt een eigen spectrum van reacties af.

.

De wereld is een chaos
doordat reacties voortdurend andere reacties voortbrengen.
De chaos verdiept zich hierdoor,
de reacties worden veelvuldiger,
evenals de verdeeldheid.
Zolang men zich in deze mengelmoes van meningen mengt,
raakt men meer en meer besmet.
Wie in staat is de eigen beschermingstechniek te erkennen
en bereid is deze voor een veel krachtiger eigenheid te verruilen,
zal merken dat onafhankelijkheid in gedrag
een ontstijgend levensbeeld oplevert.
Waarop hij eerst nog vurig reageerde,
gaat het nu langs hem heen.
Het is uitgewerkt.
Hij heeft in zichzelf genoeg te doen
om nog langer op een ander te willen reageren.

.

(c) Theije Twijnstra

Het is fijn uit het geroezemoes van jezelf te komen.
De stemmen achter te kunnen laten.
Herinneringen ook.
Geluiden.
Geuren.
En dan in de stilte te komen die van jou vertelt.

.

Je luistert naar deze stilte.
Morgen, middag, avond,
de tijd vervaagt,
strekt zich uurloos uit,
de horizon als haar kleine wijzer.

.

Je luistert opnieuw.
De stilte heeft een plan.
Ze legt het je voor:
Je loopt niet meer,
er gaat een weg onder je langs.
Je denkt niet meer,
er stromen gedachten om je heen.
Het plan, zegt de stilte,
en haar stem draagt ver,
is dat je weggaat.
Weggaat van wat er is.
Want wat er is,
is al weg.
Waarom blijven bij iets wat al weg is gegaan?

.

Weggaan doe je door niets belangrijk te vinden.
Het enige dat belangrijk is,
is dat je weggaat van het belangrijke.
Dat is het plan.

.

Waarom is niets belangrijk?
Een belangrijkheid ontstaat door een belang.
Een belang is als een hek dat je insluit.
Het zijn de kaders van je benoemingen,
maar hoeveel je ook spreekt of schrijft,
belangrijk is het niet.
Het enige belang is dat je iets hebt om achter te laten.
Oriëntatiepunten voor onze groei.

.

Waarom is dit weggaan zo noodzakelijk?
Omdat je precies daar het meest aanwezig bent
waar je iets van belang hebt achtergelaten
en er nog geen nieuwe belangrijkheid als volgend doel hebt neergeplant.
Precies daar waar je dan bent,
ben je het meest jezelf.

.

En wat ben ik daar dan?
De stilte zegt:
alleen als je daar bent,
zul je het antwoord vernemen.

.

(c) Theije Twijnstra

Het is opvallend hoe snel iemand in onbekendheid oplost zodra deze is overleden.
Dit geldt niet voor de direct betrokkenen
maar ten aanzien van het maatschappelijke bestaan.
Beroep, bekendheid, het werk dat is gedaan,
het lost op in een grote anonimiteit.
Op de vraag wie Harry Mulisch is
wordt door velen al het antwoord gegeven dat ‘ze geen idee hebben’.
Deze snelle verdwijning van een leven
staat haaks op de opwinding die velen voelen als het om hun carrière gaat, status en imago.
Vele jaren gaan voorbij aan studie,
talloze besprekingen, eindeloze reizen in vliegtuigen, onpersoonlijke hotelkamers,
of werk mee naar huis terwijl het gezin beneden een partner en een ouder mist.

.

Geld, aanzien, bezit,
ze trekken velen in een bestaan
dat hen op een zeker moment zo te pakken heeft
dat er geen uitweg meer lijkt te zijn,
alleen nog ‘een zo goed mogelijk uitzitten van de reis’.

.

Al deze energie,
al deze keuzen,
al die seizoenen,
ze verdwijnen bijna meteen nadat iemand is overleden.
Weg maatschappelijk belang,
weg belangstelling,
weg netwerk,
weg lintjes (die moet je letterlijk meteen inleveren),
al wat tijdens het leven zo belangrijk werd gevonden
en wat vanaf de opvoeding tot en met het pensioen wordt aanbevolen
en als zo noodzakelijk werd beleefd, verdampt.
Wat rest is een overlijdensadvertentie
waarin iemands enthousiaste collegiale houding
en gedegen taakopvatting waarvan de laatste 10 jaar als hoofd van de boekhoudafdeling,
nog één keer (en meestal was dat ook de enige keer) wordt gememoreerd.

.

Een beetje sneu zijn deze advertenties.
Niet omdat deze persoon is gegaan,
maar omdat hij er zo weinig is geweest.

.

Daarom voor wie het voelt:
zorg dat als je gaat
je met meer inhoud gaat
dan toen je kwam.
Laat je innerlijk zijn toegenomen met vriendelijkheid,
gevoelskennis, eigenheid, ruimte.
Laat als je gaat
geen lege carrière achter,
geen maatschappelijke etalage die vanaf het moment dat je in de kist ligt,
wordt leeggemaakt omdat de volgende al dringt
zijn maatschappelijke presentatie ‘in de markt te zetten’.

.

Wees iemand die er was toen hij er was,
zodat hij zal zijn als hij er niet meer is.
Omdat kinderstemmen erover vertellen,
de bomen, de wind, de geuren van zee,
de stilte van een huidwarme avond.
Overal zal deze gegane dan zijn,
behalve daar waar het grote vergeten
al het overbodige heeft meegenomen.

.

(c) Theije Twijnstra

Door de geperfectioneerde aanpassing aan de buitenwereld
heeft de mens zich in dezelfde volmaaktheid afgesneden van zijn innerlijke krachten.
Zolang alles volgens deze aanpassing verloopt,
heeft hij niet in de gaten hoe afhankelijk hij is geworden.
Voor zijn gevoel is hij uiterst onafhankelijk
en bepaalt hij geheel zelfstandig de manier waarop hij leeft.
Hij werkt, hij heeft een inkomen,
geniet een bepaalde status in de maatschappij,
hij heeft een gezin, doet aan sport,
kortom alles loopt volgens plan.
Pas als de moeilijkheden in zijn leven een rol gaan spelen,
komt hij erachter dat hij eigenlijk helemaal niet zo zelfstandig is.

.

Uit: Diep in u.

(c) Theije Twijnstra

De afstand tussen het materiële perspectief
en het niet materiële perspectief
wordt voor mij per dag groter.
Daardoor leef ik in twee werelden.

.

De ene wereld wil mij bijvoorbeeld iets laten geloven.
De andere wereld wil mij iets laten ontdekken.
De wereld die me wil laten geloven,
komt met aanbevelingen.
Deze aanbevelingen hebben de vorm van een opgewonden stem.
Deze opgewonden stem vertelt hoe geweldig de materie is.
Of dit nu eten is, gemak of een vorm van controle,
de stem is opgewonden over wat hij daarover te vertellen heeft.
De ogen stralen,
maar dit ‘enthousiasme’ is het resultaat van veel oefening en opgeroepen wilskracht.
De woorden volgen elkaar moeiteloos op,
maar ook dit is ingestudeerd.
Al deze voorbereidingen hebben deze ’spontaniteit’ voortgebracht.
Het product dat aangeprezen wordt
staat er glanzend en met vele succesverhalen omgeven bij.

.

De wereld van het niet materiële perspectief ziet dit tafereel anders.
Deze ziet iemand die heel erg zijn best doet eerlijk en echt over te komen.
Maar het is duidelijk dat het alleen buitenkant is.
De binnenkant van dezelfde persoon heeft iets verdrietigs,
iets eenzaams en onzekers.
‘Je moet wat doen voor de kost,’ zeggen deze ogen.
‘Het is niet mijn droom om hier te staan,
maar ik moet ook mijn rekeningen betalen.’

.

Ook het product heeft iets treurigs.
Want wat als deze enthousiaste persoon doorzien wordt
en alleen het product nog overblijft?
Wat staat er dan nog?
Het krijgt meteen iets zieligs zonder de ondersteuning van de verkoper.

.

Twee werelden die steeds verder uit elkaar gaan.
Over een jaar ligt datzelfde product bij het oud vuil.
De enthousiaste presentator ligt in scheiding.
Maar de niet materiële wereld ziet iets anders:
het product glom weliswaar maar was al oud door overbodigheid.
De presentator was al gescheiden van zichzelf
en beleeft nu alleen een andere fase daarvan
in de vorm van de scheiding van zijn partner.

.

Het materiële perspectief denkt zich in het moment
maar leeft al in het eigen verleden.
Het niet materiële perspectief leeft in de verandering
en heeft geen vorm, tijd of plaats als oriëntatie voor zichzelf meer nodig.

.

(c) Theije Twijnstra

Als ik niet in mijn eigen ritme ga,
ga ik te snel of te langzaam.
Als ik te snel ga,
ben ik bang te weinig te krijgen.
Overal wil ik als eerste zijn,
wil ik de grootste hebben of zijn,
wil ik gezien worden, geëerd worden.
In alles ben ik te gulzig,
omdat ik geen ‘genoeg’ beleef.
Mijn onevenwichtigheid laat mij de onrijpe,
zure vruchten van mijn angst eten.
Als ik te langzaam ga,
ben ik bang om te veel te geven.
dan aarzel ik, dan ben ik schoorvoetend in alles,
dan ben ik een en al voorzichtigheid.
Alles wil ik tevoren berekenen
zodat ik geen enkel risico zal lopen iets kwijt te raken.
Mijn onevenwichtigheid laat mij de overrijpe,
rotte vruchten van mijn angst eten.

.

Uit: Blijmoed.
(c) Theije Twijnstra

Het is opvallend dat wanneer iemand ergens goed in is
er vaak de behoefte ontstaat naar een smet te zoeken
op het blazoen van de bewonderde.
Zodat de vereerde wat minder heilig wordt.

.

Jaloezie is er altijd geweest.
Verering ook.
Ze houden elkaar in evenwicht.
Waar vereerd wordt,
hoeft men zelf niet meer aan de bak.
Het vereren van de ander is dan voldoende
om zelf toch iets van dat bewonderde mee te krijgen.
En redelijk makkelijk ook.
Je hoeft alleen maar te beweren dat je iemand vereert,
of heel goed vindt
en er straalt al iets op je af.

.

Bij jaloezie ben je te hoogmoedig om een ander te bewonderen.
Daarom kies je voor de ontheiliging als methode.
Je gaat op zoek naar foutjes.
Martin Luther King ‘had iets met een andere vrouw’,
‘Ghandi had iets tegen vrouwen’, enzovoort.
Het hoeft niet waar te zijn,
maar waar roddel is,
is ook vuur wordt er gedacht.

.

Het beste is dan ook niemand te bewonderen
en niemand te bekritiseren.
Je hebt genoeg aan je eigen fouten.
Begin daar maar mee.
Je kunt meteen aan de slag.
Maar daar hebben de meesten geen zin in.
Slap is alles,
veel mensen zijn maar slapjanussen
en als hen iets overkomt jammeren ze als juffershondjes.
Ja, dit klinkt straf,
maar het moet maar eens gezegd worden.
Wie meer op anderen let dan zichzelf,
is een juffershondje.
En iedereen weet wat er met juffershondjes gebeurt.
Het is een zwak ras.
Ze worden snel ziek,
krijgen gewrichtsklachten
en eindigen bij de dierenarts
waarna ze in een kistje worden gelegd
en op een juffershondjesbegraafplaats worden bijgezet in het familiegraf.
Hadden ze maar beter op zichzelf moeten letten.

.

(c) Theije Twijnstra

Vriendjes waren ze.
Vanaf het eerste kwartier in de kleuterklas
tot aan de laatste bel op de basisschool.
De een voorop,
altijd op zoek naar de grens van het mogelijke.
Speurend naar gevaar,
loerend naar een sloot waarover geen mens was gesprongen,
op weg naar een put waarin nog niemand was afgedaald.
De ander er achteraan,
huiverend en getuigend,
hun avonturen verspreidend als een lekkende petroleumkan,
en altijd bereid het vuur van de sensatie aan te steken
en zo hoog op te porren dat zelfs de meest ongelovige
een moment van brandende twijfel beleefde.

.

Uit: Maar eerst zullen we kinderen zijn.
(c) Theije Twijnstra