Geef je over aan wat er is.

Wat er is, zal zich openbaren.
Wie zich verzet tegen wat zich voltrekt,
maakt zich breed waar smalheid vereist is,
maakt zich zwaar
waar lichtheid hem verder brengt.
.
Overgave is een wonderlijk woord.
Het geheim zal alleen per laag begrepen kunnen worden.
Van overgave naar overgave reist de groeiende mens.
Elke keer laat hij een deel van zichzelf achter.
Een deel dat hij niet meer nodig heeft.
Minder en minder blijft er van hem over.
Arm mens die daar gaat, fluisteren sommigen.
Maar ze weten niet wie daar gaat.
Ze zien een uiterlijke vermindering en schrikken.
Maar hij die daar gaat,
ontluistert al het overbodige
en blijft alleen met het geraamte van zijn wezen.
Dan is hij weggegaan.
Veranderd, zeggen de mensen,
bevrijd zo weet hij zelf.

.
(c) Theije Twijnstra

Ieder mens is sterker dan hij denkt.

Deze kracht ligt in een ieder
en wacht op ons gebruik.
Dit kan alleen
als ook een ieder zich openstelt voor deze innerlijke vermogens. 

Openstelling  betekent naast vertrouwen in dit gegeven
ook verantwoordelijk durven te zijn deze kracht in te zetten.
.
Zoals bij ziekte bijvoorbeeld.
Wie ziek is, wil zo snel mogelijk beter worden.
Maar welk deel levert hij zelf aan bij deze genezing?
Welke bijdrage komt er vanuit hem?
Zet hij zich in hier achter te komen
of gaat hij er vanuit
dat de dokter het wel voor hem zal opknappen?
.
Vele krachten liggen in ons.
Ze wachten op onze oproep
om naar voren te treden.
.
Daarom: reken het je aan.
Wees verantwoordelijk.
Durf je grootsheid te gebruiken.
Je grootsheid in moed, vertrouwen,
volharding, ruimhartigheid, inventiviteit en begrepenheid.
.
(c) Theije Twijnstra

Er zijn drie dingen in het leven belangrijk.

De eerste is: 

leer vragen te stellen.
Vraag je af omdat je verlangt te weten,
meer dan je nu begrijpt,
meer dan je ooit hebt beseft.
Voel het geheim dat je in je draagt
en dat alleen aan jou geopenbaard kan worden.
.
Het tweede is:
leer te luisteren naar wat je als antwoord ontvangt.
Leer zo te luisteren
dat je je van je eenzijdigheid bevrijdt.
De eenzijdigheid van alleen dat te willen horen
wat je direct tevreden stelt.
.
En ten derde:
maak wat je gehoord hebt
waar in de praktijk van je dagen.
Maak van je ontvangen antwoorden
een uitgevoerde daad.
Een zichtbare uitwerking
van wat je innerlijk hebt begrepen.
.
Wie deze drie beoefent,
zal zijn weg wel vinden,
zal zijn uren goed besteden.
.
(c) Theije Twijnstra

We reizen van keuze naar keuze.

Op weg naar een betere dan de vorige.
Na elke keuze worden we bewuster
en na elke volgende begrijpen we
hoe onbewust we nog waren.
Onafgebroken gaat deze reis
door de diepten van ons innerlijk.
De keuze van vandaag is een goede keuze
en die van morgen nog onvoorstelbaar.
En toch, zodra het morgen is
is daar een volgende keuze die op  ons wacht.
Nee, zegt deze keuze, wat je gisteren koos
hoort bij gisteren,
wat je nu kiest hoort bij vandaag.
Vandaag is het betere gisteren,
laat je keuze opnieuw onovertroffen zijn.
.
(c) Theije Twijnstra

Angst is een gat

waardoor het positieve wegloopt.
Angst ontneemt energie om het goede te kiezen.
Angst is het instrument van hen die willen heersen.
Angst is besmettelijker dan het meest besmettelijke virus.
Het verspreidt zich sneller dan het licht.
.
Overal is angst.
Kinderen zijn angstig voor elkaar.
volwassenen voor volwassenen.
Angst is alleen te beteugelen met kennis.
Het heeft geen zin angst te ontkennen door afleiding
of door troost te zoeken.
De angst wordt alleen tijdelijk verdoofd
en keert daarna des te sterker terug.
.
Wat is angst?
Angst maakt gebruik van de verwijdering
die in jezelf is ontstaan.
Nader jezelf en de angst wordt minder.
Het is in de ruimte die tussen jouw werkelijkheid
en je presentatie naar buiten is ontstaan
waar de angst je kan raken.
.
Maak je werkelijkheid waar.
Wees elke dag meer degene die je bent.
Angst kan niet bestaan
waar iemand innerlijk groeit en sterker wordt.
Angst deinst terug voor eigenheid.
Daarom: verenig je met de kern van je wezen.
Wees stil.
Voel.
Denk na.
Jij bent daar in jezelf en zolang je de moeite neemt
deze onvergelijkbare weg te gaan,
laat je de angst weten geen plaats voor haar te hebben.
.

(c) Theije Twijnstra

Te midden van al het aanwezige
gun ik je de stilte van je eigen ondeelbaarheid.
Ik wens je toe dat het onderscheid
tussen jou en de ander
steeds duidelijker zal worden
en steeds beter kan worden waargemaakt.

.

Theije

Hartelijk dank Voor de donatie Monique!
Omdat ik je adres niet kan vinden, doe ik het zo.
Fijne feestdagen en een heel verrassend 2020!

Joan Brands en Theije Twijnstra

Sommige mensen zijn bang

dat ze iemand vergeten nadat deze is gestorven.
Ze willen die ander niet vergeten.
Ze willen deze herinnering zo levend mogelijk houden.
Ze willen vastgelegd hebben,
ze willen opnieuw zien en beleven,
ze willen erover blijven praten,
al dit om niet te vergeten dat de ander er was.
Als ze een geliefde vergeten,
langzaam laten oplossen in de grenzeloze tijd,
hebben ze het gevoel diegene te verraden.
Niet genoeg liefgehad te hebben.
Het tegendeel is waar:
laat de ander oplossen in de anonimiteit van zijn wezen.
Degene die we vast willen houden
is alleen iemand van dit enkele leven.
Maar die ander is zo veel meer dan dat.
Geef hem terug aan de ruimte van zijn wezen.
Een wezen waarvan we maar
een klein deeltje hebben meegemaakt.
Iemand laten oplossen in vergetelheid
is hem teruggeven aan die onbekende
en niet opeisbare grootsheid van zichzelf.
(c) Theije Twijnstra

Vergeet niet:

er zijn veel goede mensen aan de andere kant.
Wees daarom niet bang om dood te gaan.
Wie zich welkom heeft gemaakt,
zal verwelkomd worden.
Wie geduldig is geweest,
zal beloond worden met besef.
Wie goed heeft gedaan,
zal behandeld worden zoals hij heeft gedaan.
De dood is een brug over het ravijn
tussen het lichaam als vorm
en het innerlijk als uitstraling.
Er is een reling om je aan vast te houden,
iemand die je steunt.
Wie toch nog bang blijft:
vrees niet de dood.
Het is de ontmoeting met jezelf
die je niet meer uit kunt stellen.
(c) Theije Twijnstra