32,50

Inhoud

Een gelukkig mens en andere geheimen is een uitzonderlijk geschreven boek waarin op een heldere manier talloze verborgen levenswijsheden in het licht worden gesteld. In 77  hoofdstukken ontsluiert de auteur vele geheimen die het menselijk bestaan in de kern raken. Door de grote variatie in literaire stijlen is de toon nu eens licht, dan weer indringend, soms betoverend of ontroerend. Door de afwisseling van verhalen, sprookjes, dialogen en brieven blijft de lezer voortdurend geboeid door de grote kennis van de menselijke geest en de diepe eerbied voor het leven die in alle verhalen doorklinkt.

.

Fragment

Geen aarde, geen wereld, geen heelal of u bent er uit voortgekomen.
Uw adem is het kind van de wind.
Dit kind waait uw leven in en uit en laat u zweven over de akkers van uw tijd.
Uw oog is het kind van het water.
Dit kind weerkaatst al wat u ziet en brengt u tot aan de oevers van uw gedachten.
Uw gevoel is het kind van de nacht.
Dit kind waakt wanneer het zichtbare verdwijnt en toont u al dat in u is.
Uw ziel is het kind van de schepper.
Dit kind voert u tot aan het begin van al dat komen zal en leidt u tot aan het einde van al dat is geweest.

.

Het boek als orakel gebruiken

.

Met een set speciale dobbelstenen
is dit wonderlijke boek ook als orakel te gebruiken.

Set tienzijdige dobbelstenen

Vragen die u kwellen of die u bezighouden
en waarin u maar niet verder kunt komen,
verdienen soms een andere benadering
dan u gewend bent.
Door de veelzijdigheid
aan onderwerpen is dit boek uitermate geschikt
u bij deze vragen te helpen meer duidelijkheid
te krijgen op dagelijkse
of juist onalledaagse vragen.
Voor de beschrijving van het gebruik
van deze tienzijdige dobbelstenen
kunt u terecht op blz. 599.
Deze set speciale dobbelstenen (2,50 euro)
is bij ons te bestellen.

.

Reacties

“Mijn leven beïnvloed is een groot woord maar een belangrijk en belangwekkend boek voor mij is Een gelukkig mens en andere geheimen.”

” I find his stories so striking, recognizable, deep and well-written. They really hit me. After reading some reviews i immediately ordered the book.”

In dit boek worden vele levensgeheimen op een heldere manier ontsluierd. Geheimen die het menselijk bestaan in de kern raken. De taal is nergens wollig of ingewikkeld maar helder en direct, bezield om de mens tot in het hart te inspireren. De inhoud van dit wonderlijke werk getuigt van grote kennis van de menselijke geest en een diepe eerbied voor het leven.

‘Dit boek leeft, dit zijn woorden vol geduld en vriendelijkheid, rust en stilte, zachtheid en kracht. Een zeldzaam indrukwekkend boek om in te verzinken, te bezinnen, te herademen en de rijkdom te ontdekken die er altijd al geweest is. Een waar geschenk.’ (Boekhandel Johannes, Leuven)

‘De op spirituele waarden en normen gestoelde vermaningen, opwekkingen en bevestigingen doen mij, wat stijl betreft, denken aan de heldere taal van Barend van der Meer, Nietzsche en Kahlil Gibran. Een kilogram kennis, een rijk boek.’ (Simon Vinkenoog, Bres)

‘Door de teksten goed te lezen en te doorgronden gaat men zaken wezenlijk anders zien. Het doet de lezer nadenken en toont hem wereldse zaken in een ander licht. Een echte eye-opener.’ (J.L. Meuleman, NBD-Biblion)

“Iedere keer als ik een hoofdstuk in het boek gelezen heb zet het mij weer tot nadenken. een echte eyeopener. Voor mij is het een boek om er regelmatig bij te pakken. Ik ga dan bij mezelf naar binnen en er gebeurt dan van alles. Veel herkenning, maar ook nog veel vragen.”

“Al een tijdje zit ik er aan te denken jullie een mail te sturen om door te geven dat ik me zo enorm gezegend voel met het boek ”Een gelukkig mens en andere geheimen.” Het is momenteel echt mijn levensgids. Ik ben zo blij dat ik dit boek ongeveer 5 jaar geleden als cadeau van mijn moeder heb gekregen.”

“Meer mensen die ik ken geven aan dat ‘Een gelukkig mens…’ het mooiste, zuiverste en meest indrukwekkende boek is dat ze ooit gelezen hebben.”

“Ik ben diep onder de indruk van de wijsheid en troost die via dit boek tot mij komt.”

“Ik ben diep onder de indruk van de manier waarop jij de geheimen des levens ontsluiert.”

“Dit is een wonderbaarlijk boek. Ieder hoofdstuk bevat een geheim. Ieder geheim is anders, maar allemaal geven ze inzicht. Het is voor mij een naslagwerk over het leven waar ik al jaren steeds weer in lees.”

“Ik wil je zeggen dat ik het bijzonder inspirerend vind. Het is zo helder en begrijpelijk voor mij en heeft me veel verdieping gebracht! Dank je wel!”

“Laat je inspireren door dit indrukwekkende boek: je visie op de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.”

“Jouw boek “Een gelukkig mens” is voor mij als een Bijbel.”

” In de eerste plaats heel veel dank voor het boek ‘Een gelukkig mens en andere geheimen’. Zo goed en mooi geschreven en zo helder. Ik heb het nog niet eens uit, maar het heeft mij vanaf bladzijde 1 in de greep.  Bladzijde na bladzijde herkenning en bewondering dat iemand zulke diepe materie, zo inzichtelijk en prachtig kan beschrijven.”

“Dit boek behelst alles wat je van het leven en alles daaromheen wilt weten. Op veel vlakken een echte openbaring! Alle 77 geheimen zijn bijzonder. ‘Het geheim van het gevoel’ bijvoorbeeld beschrijft heel helder en precies wat de werking evenals het verband is tussen je gevoel, je emoties, je denken, je ziel en je innerlijke weten. Hoewel ikzelf psycholoog ben is deze uitleg iets wat in de wetenschap nooit zo verwoord of uitgelegd kon worden. Ineens wordt haarscherp uitgelegd hoe deze zaken in elkaar steken. Het helpt me zowel voor mijzelf als in mijn praktijk. Dit zou eigenlijk iedereen moeten weten.”

“Een fantastisch boek, Ik gun dit boek aan een ieder om meer houvast te krijgen en grip te krijgen op je eigen leven.
Het maakt je sterk en ook vooral bewust van eigen kracht, wat er ook in je leven voorvalt, alles heeft een doel en is niet zonder reden. Ik ben onder de indruk van dit boek!”

“Ik ben erg blij dat ‘Een gelukkig mens en andere geheimen’ weer te koop is. Het is mijn bijbel geworden.”

“Eindelijk eens een origineel boek, een boek dat stevig staat in het hier en nu en dat het leven verklaart op een manier die je de moed geeft om de verantwoordelijkheid voor je eigen leven ten volle te nemen. Een doorleefd boek, diep doordacht en doorvoeld. Met dit boek ben ik nooit meer alleen.”

“Het is ook voor een leek op het spirituele gebied heel herkenbaar en toegankelijk.”

“Behalve inspirerend en bemoedigend is het ook heel licht en ontspannen van toon, zodat je het gemakkelijk opnieuw ter hand neemt. Zowel voor de beginner als de gevorderde bevat het boek heel veel stof om over na te denken.”

“Het is erg ontroerend en heel herkenbaar. Ik kan er niet mee stoppen.”

“Het is niet alleen heel mooi geschreven maar het is ook zo waar. En het leest heel gemakkelijk. Dit boek trekt, je kunt het niet meer loslaten.”

“Het lezen van jouw boek heeft mij diep ontroerd. Ik heb een aantal zeer waardevolle dingen uit je boek kunnen halen die mij steun bieden op de reis die leven heet. Ook ben ik als talenmens gecharmeerd van jouw gave om alles in zo mooi Nederlands neer te zetten, vooral de gedichten zijn subliem!”

“Alles is zo echt wat daar staat, zo waar.”

“Het is een tijdloos boek. Je kunt erin blijven lezen, over en weer, heen en terug.”

“Voor mij is het een godsgeschenk. Het was alsof dit voor mij geschreven was. Wat een openbaring!”

“Dit is een goed boek. Het durft stelling te nemen tegen alles wat vaak zo wollig en zoet blijft.”

“Ik ben elke keer verwonderd over de helderheid waarmee geheimen verklaard worden. Ik ben er echt van onder de indruk.”

“Behalve kritisch is ‘Een gelukkig mens’ ook  een bemoedigend boek, waarin in verrassend heldere taal verborgen wijsheden aan de orde komen. Het is juist de afwisseling van verhalen, sprookjes, dialogen en brieven waardoor je vanaf de eerste tot de laatste bladzijde geboeid blijft.”

“Het boek bezit ‘de stilte’. Dank u dat u ‘de stilte’ met anderen wilt delen.”

“De op spirituele waarden en normen gestoelde vermaningen, opwekkingen en bevestigingen doen mij, wat stijl betreft, denken aan de heldere taal van Barend van der Meer, Nietzsche en Kahlil Gibran. Een kilogram kennis. Een rijk boek.”

“Je voelt het onmiddellijk: dit boek leeft. Dit zijn woorden vol geduld en vriendelijkheid, rust en stilte, vertrouwen, zachtheid en kracht. Een zeldzaam indrukwekkend boek om in te verzinken, te bezinnen, te herademen en de rijkdom te ontdekken die er altijd al geweest is. Een waar geschenk.”

“Via dit mailtje wil ik je zeggen dat ik je boek erg inspirerend vind. Dank je wel.”

“Ik wist het even niet meer, pakte jouw boek en het viel open op bladzijde 457. Dank je wel dat je het me laat zien, juist op dit moment. Met kleine stapjes kom ik thuis.”

“Heel helder en enthousiast laat je me de ruimte van mijn leven zien, en dat maakt me blij en geeft me moed en liefde voor alles wat ik meemaak. Nogmaals bedankt.”

“Hartelijk dank voor het schrijven van uw wonderlijke boek ‘Een gelukkig mens & andere geheimen’. Ikzelf ben onder andere actief in theater, en de teksten in uw boek inspireren me om deze op het podium te brengen.”

“Ik ben met volle teugen van je boek aan het genieten, het voorziet in een echte behoefte.”

“Het is verbazingwekkend te ervaren hoeveel diepere betekenis er kan worden gegeven aan schijnbaar eenvoudige begrippen zoals overgave, liefde, rechtvaardigheid, strijd en sterven. Een echte ‘eye-opener’.”

“Ik heb gisteren je boek ‘Een gelukkig mens’ gekocht en ben gegrepen door je woorden. Ik ben nog niet zo ver in het boek, maar nu al vind ik het doodeng en geweldig!”

“In jouw boeken (De belofte van uw leven en Een gelukkig mens) die ik herhaalde malen gelezen heb, en nog lees, vind ik ‘herkenning’ hetgeen mij een stimulans is om op deze weg verder te gaan. Ik wil je bedanken voor de kennis die je met mij, en ongetwijfeld met vele anderen, deelt.”

“Ik stuur je deze e-mail omdat ik zo dankbaar ben dat dit boek van jou op mijn pad gekomen is. Ik heb er geen woorden voor maar voor mij is het een godsgeschenk. Mijn hartelijke dank hiervoor.”

“Ik heb zojuist je boek ‘Een gelukkig mens’ via de biblio geleend en ik vind het een prachtig boek. Het helpt mij namelijk de vele vragen te beantwoorden of misschien beter gezegd, te benaderen, die ik heb in mijn zoektocht naar een authentieker leven na een zware burn-out en een depressie.”

“Ik wil vanuit het diepste van mijn hart hier en nu zeggen: ‘Ik ben een gelukkig mens… met Een gelukkig Mens…’. Iedere bladzijde is ‘raak’ en geeft me steeds weer een sleutel tot zelfbevrijding en verdere bewustwording en inzichten…daar word ik heel gelukkig van. Heel hartelijk bedankt dat dit boek de wereld in mocht komen!!”

“Sinds ik dit boek gelezen heb, is het een soort handboek geworden voor mij. Het is een geweldig boek. Het is een boek dat ik dagelijks binnen handbereik wil hebben.”

“Het boek geeft mij troost en inzicht. Het is een geweldig boek.”

“Jouw boek ‘Een gelukkig mens’ is mijn bijbel geworden. Het brengt me steeds weer bij mijn diepste gevoelens. Het is zo helend en grondend voor mij.”

“Jouw woorden zijn bloemen op mijn weg.”

“Dit boek zou je iedereen gunnen.”

“Verder wil ik u zeggen dat Voltare zich bezighoudt met zaken die er écht toe doen.”

`Het is een prachtig boek, wat ik iedereen wil en zal aanraden!!!´