Inhoud

In ieder mens ligt een geheime boodschap verborgen.
Deze boodschap is te vergelijken met een mentaal DNA.
Wie deze boodschap heeft opgediept, kan beginnen zijn leven uit te werken en te vervullen zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Gemaakt is. Bereid is.
Door wie?
Door de drager zelf: u.

Dit boek geeft u een leidraad deze geheime boodschap te vinden, uit te voeren en in relatie met uw jeugd te brengen, waardoor ook de al voorbije tijd vanuit een nieuw inzicht begrepen en aanvaard kan worden.

Ontdoe u van wat niet bij u hoort en maak kennis met de ongelooflijk logische en begrijpelijke ordening van uw werkelijke identiteit.

.

Fragment

Met deze methode bent u in staat de diepere reden van uw bestaan te doorgronden.
Zodra u deze diepere reden heeft ontdekt, kunt u uw kijk op het leven actief beïnvloeden en deze steeds beter leren ombuigen in de richting van uw werkelijke motieven.
Door de ontdekking van deze diepere reden gaat u ook uw verleden beter begrijpen en verbanden ontdekken die tot nu toe verborgen bleven.
Heden, toekomst en verleden krijgen een bijna betoverende logica.
Doordat u steeds vaker vanuit uw wezenlijke autonomie leert te denken, te voelen en te doen, zult u merken dat uw leven in positieve zin verandert.
U en uw leven worden meer en meer een eenheid.
Het beleven van deze eenheid heeft een ongemeen krachtige en vitaliserende uitwerking.
Door de eenvoud en directe toepasbaarheid van deze methode kan iedereen er meteen mee aan de slag.
Het eigen begripsniveau bepaalt tot welke grens men tot zelfkennis in staat is en daarmee tot de gewenste levensverandering.

.

Reacties

“Werkelijk onvoorstelbaar wat het lezen en doen teweegbrengt. Ik dacht al veel opgeruimd te hebben van mijn leven, maar dat ik nu mijn diepste innerlijk zou raken, had ik nooit gedacht . Theije bedankt!”

“Ik voel me vrijer en blijer, moediger, sterker en onafhankelijker door deze ontdekking in mijzelf, dankzij het boek Diep in u.”

“In feite geef ik hiermee de grote waarde en toepasbaarheid aan van je boek! HULDE en heel fijn voor allen die er aan toe zijn en een WEZENLIJKE verandering willen!!!!!”

“Het moet van mijn hart dat ik getroffen ben door het inzicht-gevende karakter van Diep in u.
Ik aanvaard het als een groot geschenk en vind het fenomenaal dat zoveel dingen samenvallen op het punt waar ik nu beland ben. Die rijkdom laat jij zien middels Diep in u en daar ben ik je heel dankbaar voor!”

“Voor IEDEREEN die eerlijk naar zijn of haar situatie wil kijken, is het een confronterende maar o zo mooie weg naar emotionele, psychische en spirituele heling. “

“Razend knap trouwens, hoe jij uit de geest deze wijsheid zo goed en praktisch aanbiedt voor een ieder!”

“Het is een boek dat je moet doen om er optimaal profijt van te kunnen hebben. Het heeft mij naar de diepste reden van mijn bestaan gebracht en toen ik die ontdekte brak er een jubel uit in mijn gemoed. Wat een feest om mee te maken. En ik blijf me verbazen dat een boek zo’n diepte teweeg kan brengen. Bij iedere ‘vragenronde’ werden met een steeds grotere helderheid alle ervaringen uit mijn jeugd en verleden in een voor mij juist perspectief geplaatst. Een diepe dankbaarheid voor mijn leven werd mijn deel. Ik kan nu werkelijk gelukkig zijn en ik dank de schrijver Theije Twijnstra voor dit wonderboek.”