Iedere vrouw beleeft het moederschap op een volstrekt onvergelijkbare wijze.
Toch is er een universele overeenkomst: leven te ontvangen en weer door te geven.
Een beleving die zowel als vervullend wordt beleefd als dat ze
als een vreemde eenzaamheid wordt ervaren.