Het is moeilijk te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd en gebeurt.
Als een alles bedekkende mantel worden leugens, halve waarheden en vervormingen over de werkelijkheid gelegd.
Wat weten we nog van wat er echt gaande is?
Zijn we niet al te moe geworden van alle onthullingen, van al het gedraai en geredeneer?
Of moeten we ons blijven inspannen de waarde van het leven te blijven achterhalen?
Hoe moeilijk dat ook is?
Een ieder staat voor een eigen keuze.