In de winterschaduw is het goed bezinnen.
Wat is er gebeurd? Wat hebben we meegemaakt?
Wat hebben we bereikt?
Waarin zijn we tekortgeschoten?
En hoe zullen we verder gaan?
Een schoon jaar voor ons.
Nog even in de naklank van een wonderlijk jaar.
Wat vertelt ons eigen verhaal?