Vele invloeden komen dagelijks op ons af.

Hoe beter we de effecten op ons gedrag kunnen herkennen

hoe meer we kunnen kiezen voor wat we wel

en niet willen toelaten.

.

Er is niets of het gaat ons aan

.

711_0229