Is corona de gekroonde van de doden

of van hen die juist nu

geboren willen worden?

.

711_0179