Een oefening om je actuele leven

op een andere manier opnieuw te leren zien.

;

711_0175