Waarom beleeft een ieder een vorm van eenzaamheid?

Sommigen indringend.

Anderen als een ondertoon van besef.

Is het onvermijdelijk of kunnen we er ook iets mee?

-

711_0174