OURDAYS

Verwondering verandert vandaag

.

Een OURDAYS is een bijeenkomst van mensen die hun levensvragen kunnen voorleggen aan schrijver Theije Twijnstra die vanuit een verrassende maar altijd bezielende invalshoek zal antwoorden.
Het resultaat: verwondering voor velen, verandering voor wie eraan toe is en een krachtiger vandaag voor wie meteen gaat beginnen.
In een tijd van verwarring, vervreemding en verlorenheid worden vele vragen opgeroepen en maar weinig antwoorden als waarachtig herkend.
Achter de meeste antwoorden schuilt een belang dat politiek, (semi-)religieus of commercieel geladen is.
Onafhankelijke antwoorden, dat wil zeggen, antwoorden die gericht zijn op de ontwikkeling van eigenheid en een optimale onafhankelijkheid zijn veel schaarser te vinden.
Een OURDAYS staat los van iedere godsdienst, is vrij van elke alternatieve of reguliere stroming.
Theije Twijnstra staat daar als een eenling, zich enkel baserend op eigen doorleving, eigen doordenking en actuele inspiratie.
Het zijn precies die eigenschappen die een OURDAYS elke keer tot een unieke gebeurtenis maken waarbij ontroering, vrolijkheid en ontdekkingen een centrale plaats innemen.
.

.
Een OURDAYS werkt alsvolgt: iedereen die een vraag heeft over het bestaan of over een persoonlijk thema, kan deze bij een OURDAYS in alle anonimiteit naar voren brengen.
De vraag wordt namelijk schriftelijk en zonder afzender vlak voor aanvang in een mand gelegd.
Theije Twijnstra weet niet wat hem gevraagd zal worden.
Hij pakt zonder enige voorkeur een vraag uit de mand en gaat tot de beantwoording over.
Evenmin weet hij tevoren wat hij zal antwoorden, want elke vraag verbindt hem met een andere energie en een ander antwoord.
Zo kan het gebeuren dat op een vergelijkbare vraag een heel verschillend antwoord kan volgen, terwijl beide vragenstellers zich toch door hun eigen antwoord volledig aangesproken voelen.
Dit is het resultaat van de ‘grotere werkelijkheid’ die Theije Twijnstra als extra kennisbron ervaart tijdens deze OURDAYS.
Toch noemt hij zichzelf uitdrukkelijk geen medium en wil hij buiten elke alternatieve, reguliere of religieuze stroming blijven.
Autonomie en eenvoud zijn kerngegevens van zijn werk.
Theije Twijnstra wil duidelijk maken dat het leven een logica in zich heeft. Een ordening die ons kan helpen de onvoorstelbare wijsheid van het bestaan beter te begrijpen.
Hij gaat ervan uit dat ieder mens in psychische zin volkomen zelfvoorzienend is.

Anderen te inspireren en hen te stuwen in de richting van een persoonlijke bevrijding ervaart hij als de beste bijdrage die hij kan geven. Zijn enige leermeester en voorbeeld is het leven zelf.

-

.

.

Ourdays vonden plaats in de periode 2011 – 2014.

-

-

-

Reacties

‘Als Theije Twijnstra bij ons in de praktijk komt, zit iedereen op het puntje van zijn stoel. Zó boeiend, zo leerzaam, zo een diep filosofisch, spiritueel denker/schrijver/dichter en nog veel meer…..’

Meerdere keren heb ik Theije Twijnstra ontmoet. Ik heb ook meerdere van zijn boeken gelezen en ik ben vol lof over zijn spirituele rijkdom. In een ontmoeting tussen hem en zijn toehoorders ben ik altijd geraakt door zijn wijsheid.’

‘Sinds ik de lezing in de bibliotheek van Best heb bijgewoond, heb ik al veel gehad aan alles wat ik gehoord en gelezen heb van u. Heel bijzonder. Rust en vertrouwen, verdieping en ook ben ik ‘lichter’ geworden. Alleen wie licht genoeg is, kan door het leven meegenomen worden. Deze woorden zijn bij mij binnengekomen en zijn bij me gebleven.’

‘Het is verbazingwekkend om te merken dat in een groep waar mensen elkaar NIET kennen er zo’n open en vertrouwde sfeer kan ontstaan.’

‘Dank je voor je poëtische woorden, zinnen, ontroerende momenten.’

‘Daar kan geen psycholoog of psychiater tegenop!’

‘Het is de openheid, de vrijheid, de erkenning die me raakt.’

‘Het geeft verduidelijking aan mijn leven.’

‘Het was zuiver, veel te weten gekomen.

‘Heel anders, nog nooit meegemaakt.’

‘Het was puur, zonder tussenkomst ego.’

‘Super leuk en indrukwekkend om erbij te zijn.’

‘Ik had het niet willen missen!’

‘We gunnen iedereen zo’n mooie ontmoeting.’

‘Erg indrukwekkend.’

‘Je bent geen doorgever, je bent een bron.’

‘Zo helder verwoord en zo dichtbij.’

‘Ik vond het heel knap dat hij deze dingen op zo n mooie manier onder woorden kan brengen. Ondanks dat ik niet een directe vraag aan hem heb gesteld heb ik toch antwoord gekregen d.m.v. de antwoorden die hij aan de andere mensen gaf. Daar kon ik voor mijzelf het nodige uithalen, heel bijzonder dus.’

‘Zo praktisch en concreet.’

‘Heel inspirerend.’

‘De sprankelende en toch indringende wijze waarop je de vragen hebt beantwoord, heeft velen aangeraakt.’

‘Super inspirerend!’

‘Precies wat ik nodig had!’

‘Sinds jaren ben ik niet meer zo diep geraakt.’

‘Ik reed naar huis met helemaal zo´n opgetild gevoel.’

‘Erg indrukwekkend en tegelijk heel herkenbaar.’