Vraag

.

Wij willen graag een vraag stellen n.a.v. Door 127.
Wij willen als ouders ook al aandacht geven aan ons ongeboren kind.
Wat wij nu al ervaren is een druk bewegend kind in de moederbuik.
Zijn de handreikingen die je omschrijft ook van toepassing op het ongeboren kind?
Dankbaar voor jouw bereikbaarheid!

.

Antwoord

.

De essentie van een ongeboren kind is de ‘open energie’ die meer en meer vorm krijgt naarmate het kindje groeit.
Met open energie wordt hier bedoeld: geestelijke energie die zich in gelijke mate opbouwt zoals het fysieke lichaam van het kind.
Deze geestelijke energie is te zien als een sterk geconcentreerde hoeveelheid bezieling die zich heel geleidelijk over het lichaam verdeelt zodat alle delen van het lichaam zich voorbereiden kunnen op het lichamelijke bestaan.
Deze overgang van puur geestelijke energie naar een vormgegeven energie zorgt ervoor dat het kind tijdens deze opbouw bijzonder gevoelig is voor invloeden van buitenaf.
Deze gevoeligheid wordt nog eens extra versterkt wanneer het kindje van zichzelf uit een gevoelige geest is.

.

Twee invloeden

.

Het ongeboren kindje heeft met twee externe invloeden te maken: de invloed van de moeder als lichamelijk en geestelijk drager en overbrenger.
En de invloed van de (mentale) omgeving waarin de moeder zich bevindt.
Beide invloeden worden door het kind opgemerkt en zullen zijn actuele geestelijke welbevinden beïnvloeden.
De geestelijke gesteldheid van een moeder is dus cruciaal voor de geestelijke opbouw van het kindje.
Hoe kalmer, evenwichtiger, levensblijer de moeder is, hoe kalmer en ongestoorder het kind de groei kan ondergaan.
Omgekeerd: hoe ongelukkiger, onrustiger en angstiger de moeder is, hoe meer de zwakkere eigenschappen van het kind gestimuleerd zullen worden.
Let wel: moeder en kind hebben in geestelijke zin met elkaar te maken.
Deze band is er en kan niet door de actuele situatie veranderd worden, wel versterkt in de ene of in de andere richting.
Voor de moeder (maar evenzo voor de vader, zij het op een meer indirecte wijze) is het dus van groot belang haar mentale rust te bewaren en haar ‘grootheid in karakter’ op de voorgrond te plaatsen.
Deze focus (de eigen, meest positieve en krachtige eigenschappen inzetten als hoedster en hoeder van het kind) brengt een bescherming en een rust aan ten opzichte van het kind en van zichzelf.
Moeder en vader van een ongeboren kindje zijn, is ook moeder en vader zijn voor het zwakke en nog in wording zijnde van zichzelf.
Dit betekent dat de eigen, nog in ontwikkeling zijnde eigenschappen die in relatie staan tot anderen, worden aangepakt.

.

Dubbele kracht

Du.

En hiermee komen we op de tweede invloed: de omgeving waarin de moeder (en de vader) zich bevindt.
De moeder als directe verbinding met het ongeboren kind is in geestelijke zin een dubbele kracht.
Zij beschikt over de kracht van zichzelf en de kracht van het kindje enerzijds en haar taak als volbrenger van deze bijzondere levensperiode anderzijds.
Met deze dubbele kracht kan zij dat wat haar in haar omgeving hindert, aanpakken.
Zonder deze focus van dubbele kracht ervaart ze vaak het omgekeerde: een dubbele kwetsbaarheid.
Deze dubbele kracht betekent dat ze opkomt, niet alleen voor het kindje in haar buik, maar voor alles wat beter, sterker, moediger, eerlijker kan.
Elke keer als ze iets in deze stroom van groei en komende geboorte doet, ook al is maar het maar een enkele wijziging, doet de aanstaande moeder recht aan haar kracht en die van het kindje en zal ze zowel in zich als om zich heen een geestelijke groei (geboorte) kunnen meemaken.
Belangrijk bij deze focus is altijd de derde, omvattende kracht erbij te betrekken zodat het geen gevecht wordt maar een ontwikkeling die dankzij deze omvatting door de mystieke derde, ook de moeder en vader als ‘ongeborenen’, voedt, beschermt en in kalmte en kracht verder zal dragen.
Zo maakt men van deze bijzondere tijd een periode waarin vele ‘geboorten’ kunnen plaatsvinden.
Door deze beantwoording aan de kerntaak van een moeder, zal er zowel voor de moeder en de vader, als voor het kind en de omgeving een grotere rust en harmonie kunnen ontstaan.
Begin in gedachten bij elke vorm van aanpak altijd met een eenvoudige zin: ‘dat ik het goede geboorte mag geven.’

Succes!