Vraag

Beste Theije,

Graag wilde ik een vraag stellen die niet direct aansluit op de dagelijkse door…
Tijdens mijn pauze op het werk kwam een onderwerp ter sprake waardoor ik het gevoel kreeg dat ik waarschijnlijk niet meer in de realiteit leef.
Het schijnt tegenwoordig geweldig te zijn dat men eicel en zaadcel kan onderzoeken of er erfelijke ziekten aanwezig zijn zodat men de
eicel en of zaadcel kan elimineren zodat ALLEEN het ‘goede’ celmateriaal wordt gebruikt voor terugplaatsing in de baarmoeder.
Kom ik nu van een andere planeet? Waar zijn wij als mensen in vredesnaam mee bezig?
Waar wil de mens zich voor beschermen? De mensen zijn zooooo blij als er weer leed bespaard blijft….
Weet jij misschien een antwoord op de vraag wat voor gevolgen dit heeft voor het ongeboren zieltje als men dit toepast?
Sorry, maar dit kan ik gewoon niet meer bevatten.
Alvast bedankt voor alle moeite.

.

Antwoord

.

Van autoriteit naar zelfbeschikking

.

In de beheersing van de kosten gaan meer en meer medisch-ethische aspecten een grotere rol spelen.
Ook in het traject van de ivf (in-vitrofertilisatie of reageerbuisbevruchting) is dit het geval.
Vele ontwikkelingen in de medische wetenschappen zijn op zich natuurlijk een prachtig iets. Talloze zijn en worden door de grotere werkelijkheid geïnspireerd waardoor behandelingen sterk verbeterd zijn, pijnbestrijding aanmerkelijk effectiever is geworden en sommige ziekten zelfs geheel verdwenen zijn.
Bij al deze vorderingen neemt de ethische norm altijd een cruciale plaats in.
Zolang deze dienstbaar is aan de gezondheid en het geluk van de mens, zal er sprake van een humane vooruitgang zijn.
Zodra deze dienstbaarheid zich verlegt naar de dienstbaarheid aan de belangen van enkele marktspelers, wordt het heel anders.
En daarmee komen we in de actuele tijd terecht waarin de wereld als leefgebied een zeer gelaagde maatschappij van misleiding is geworden.
Veel heeft zijn authenticiteit verloren. Deze is ingeleverd voor grote zakelijke belangen die op hun beurt weer sociaal aanvaardbaar en politiek verdedigbaar naar buiten worden gebracht.
Binnen dit gemaskeerde spel van machten, bevindt zich de individuele mens.
Deze wordt hierdoor meer en meer op zichzelf aangewezen.
Hoe sta ik hier tegenover?
Wil ik dit?
Laat ik het me nu opdringen of wil ik dit zelf?
Voor alles is het van belang te beseffen dat men van een patiënt een actieve deelnemer is geworden.
Men kan zich niet langer verschuilen achter de dokter die het aanbeveelt, de statistieken die het bewijzen of de familie die het al eens heeft meegemaakt. Meer en meer zal de persoon op zichzelf gericht worden en zal ieder individu zijn eigen antwoorden moeten vinden.
De vroegere autoriteiten die eerst de weg aangaven, hebben hun geloofwaardigheid vaak al verspeeld, de mens zal nu zelf moeten leren kiezen.
Binnen dit verband van een toenemend wantrouwen aan de ene kant en een overvloed aan informatie aan de andere kant, ontstaat een individu dat ook steeds meer op zijn eigen oordeel durft te vertrouwen.
In deze ontwikkeling van een groeiende zelfverantwoordelijkheid gaat ook de rol van het eigen geweten een steeds prominentere functie krijgen.
Dat is op zich heel goed.
Het is immers ook daar waar de onrust als gevolg van een minder goede keuze of de rust als gevolg van een juiste keuze, zich zal openbaren?

.

Welke gevolgen heeft dit voor het ongeboren zieltje?

.

De erfelijke eigenschappen die men met deze methode probeert te voorkomen, zijn tot op zekere hoogte op te sporen.
Dit zal op een steeds dieper niveau mogelijk worden.
Hierdoor wordt de natuurlijke doorstroming van ‘nieuwe’ zielen verstoord.
Hoe meer de mens in dit vroege stadium ingrijpt, hoe meer deze natuurlijke ordening verlegd zal worden.
Kinderen die anders bij bepaalde ouders geboren zouden worden, worden nu bij andere ouders geboren.
Op deze manier kan er een onderscheid ontstaan tussen preselectieve ‘landen’ en landen waar dit niet gebeurt.
Gezondheid en ziekte zijn een fysieke en psychische eenheid.
Deze eenheid zal hierdoor eveneens verstoord worden.
Afhankelijk van de schaalgrootte van de toepassing van deze methode zullen er in het ene land ‘gezonde’ kinderen opgroeien en in het andere land een groter aantal kinderen met aangeboren ziekten of afwijkingen.
In het ‘gezonde’ land zullen er echter door de verstoring van een natuurlijk evenwicht meer psyschisch labiele kinderen naar voren treden. Dit is de uitwerking van een methode die qua techniek verder is dan het ethische bewustzijn van de mens.
En toch zal ook dit zich na verloop van tijd weer gaan herstellen doordat het verlangen naar een natuurlijke bevruchting, een natuurlijke zwangerschap en een natuurlijke bevalling weer zal terugkeren als een ode aan het oorspronkelijk bedoelde.
De innerlijke wijsheid van de mens zal hem dan de weg wijzen.
Ondanks alle mogelijkheden zal hij dan niet meer willen ingrijpen, maar leert hij de technische en medische mogelijkheden in te zetten voor een nog betere opmerkzaamheid van wat er is, in plaats van een nog hoogmoediger beslisser te worden van wat er volgens zijn (commerciële) motieven zou moeten zijn.

Eén Reactie op “Vraag tussendoor: Wat zijn de gevolgen voor het ongeboren zieltje?”

  1. Anoniem :

    Dank je wel. Dit omschrijft mijn innerlijk gevoel!