Vraag

.

Prachtige beschrijving!
Graag wilde ik een vraag stellen.
Afgelopen twee jaar had ik vaak beelden uit mijn “vorige” leven waardoor ik weer puzzelstukjes kreeg om mezelf te onderzoeken. Nu is dit vorige leven voordat ik in dit leven kwam meer dan 500 jaar geleden. Zelf heb ik altijd het ” gevoel” dat ik als het ware heel lang nodig had om terug te komen om weer geboren te worden. Kan dit onbewust meespelen in het feit dat ik heel veel moeite heb om te aarden?

.

Antwoord

Te veel termen, te weinig duidelijkheid

.

Wat is aarden?
Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden.
Te snel en te vanzelfsprekend wordt deze term gebruikt alsof men precies weet wat ermee wordt aangeduid.
Juist op het gebied van de menselijke geest, een terrein dat nog helemaal verkend moet worden, is inhoudelijke duidelijkheid een eerste vereiste. Te gemakkelijk blijft deze verkenning anders hangen op het peil van de goedwillende dilettant die op basis van wat termen zich een professional waant.
Laten we vooral kritisch en onderzoekend zijn, niemand gelovend dan enkel de ontwikkeling van de eigen waarachtigheid en iemand pas vertrouwen als deze eerst 100.000 keer als doorleefd, doordenkend en doorvoelend is ervaren.
Laten we alle kafdragers van de korendragers leren onderscheiden zodat we geen tijd verspillen met luchtledigheid die enkel elkaars ijdelheid dient.
Laten we deze kafdragers negeren, hen geen aureolen aanreiken.
Of anders bevragen en bevragen zodat we al onderzoekende tot een eigen oordeel kunnen komen.
De werkelijkheid verdient niets minder dan onze heilige inzet en overgave.
Voor minder doet ze niet open.
Word een medewerker van een schone korenschuur zodat de geest zich zal tonen voor hen die daar in dienstbaarheid hun leven geven in plaats van haar kennis uit te buiten, te versjacheren en te populariseren tot luchtgebakken zweefvoer.

.

Word een geheel

.

Aarden is verbinding maken met de aarde zodat de groei (de functie van het aardse bestaan) zo optimaal mogelijk kan zijn. Deze optimale groei wordt bereikt door het evenwicht te vinden van geestelijke en aardse werkelijkheid.
De aarde dient de geest, zoals ook het lichaam de geest dient door haar op aarde ervaringen te geven die nergens anders mogelijk zijn.
Goed geaard zijn is dus de aarde zo leren gebruiken dat de geestelijke groei erdoor gesterkt en gestimuleerd zal worden.
Een goed geaard persoon is evenwichtig ten opzichte van het aardse bestaan zoals zijn lichaam (gezond leven), zijn omgeving (respectvol omgaan met de natuur) en zijn  plaats binnen het geheel (de aarde als draagster van ervaringen).
Goed kunnen aarden geldt voor ieder mens. Het is een onderdeel van zijn bewustwording.
De een is nog te aards ingesteld en heeft in de onthechting van het materiële zijn leerschool te beleven.
De ander is te zweverig en zal moeten leren de positieve zijde van de aarde naar voren te halen in plaats van te vluchten voor het ruwe en het grove.
Zo bevindt ieder mens zich tussen deze twee krachten en zal hij beide tot een eenheid moeten leren brengen. Want dat is de bedoeling van deze fase: word een geheel. Je bent niet op de aarde om te zweven maar om je tijd en ervaringen zo goed mogelijk te leren kennen. En je bent hier ook niet om enkel in het materiële te verblijven. Beide zijden zijn enkel een stadium van groei en een ieder moet zelf zijn positie hierin bepalen en van daaruit zijn evenwicht leren vinden.

.

Kan een lang verblijf in het onbewuste de oorzaak zijn dat ik me moeilijker aard?

.

Nu de vraag zelf: kan een lang verblijf in het onbewuste stadium de oorzaak zijn dat men moeilijker aardt?
Nee, de duur van dit tussenstadium heeft geen invloed op de wijze waarop men het leven erna zal ervaren.
Er zijn mensen die vele honderden en soms langer in het onbewuste zijn geweest en daarna een zeer aards leven ervaren. Wat wel van invloed is, zijn de ervaringen van het vorige leven.
Zo kan een kloosterleven waarin men enkel het religieuze was toegewijd, een grote impact hebben op het actuele bestaan doordat men bijvoorbeeld seksueel ontregeld is, hetzij de overactieve kant op, hetzij de overpassieve kant op.
Wanneer men dus het gevoel heeft slecht te kunnen aarden, dan ligt de oorzaak in het vorige leven. Door hierover te mediteren en de opkomende emoties of herinneringen te onderzoeken, kan men wellicht (maar alleen voor zichzelf) iets ontdekken dat kan bijdragen deze ontaarding beter te begrijpen en daardoor effectiever aan te pakken.

.

Groeiplaats

.

Ten slotte: aarden is een kwestie van de aarde leren liefhebben.
Dit kan door tuinieren, de grond omwoelen, de grond ruiken, proeven desnoods, dat kan door te zaaien, de planten te zien groeien, dat kan door de bijzondere tijd van de oogst mee te maken.
Dit kan ook door met dieren om te gaan, hun levens te begrijpen. Of door de boslucht in te ademen, de plaats van de aarde te midden van de evolutie te onderzoeken.
De aarde is een prachtige plaats. Helemaal voor ons gemaakt.
De aarde is niet de maatschappij, maar de aarde dat is de boom, het water van de rivier, de wind in de zeilen, de bodem waarop je loopt.
Bezing de aarde in je gemoed, geef haar je liefde en mooiste gedachten.
Dan dien je de geest die haar heeft voortgebracht, speciaal voor jou deze groeiplaats heeft bedacht.