Vraag

.

Dank voor deze zoveelste bouwsteen voor de groei van mijn bewustzijn. Ik heb een aanvullende vraag.
Begrijp ik het goed dat iedereen een gids heeft maar niet iedereen daarnaast ook een leider?

.

Antwoord

.

Men heeft een gids óf een leider.
De meeste mensen hebben een gids, enkelen een leider.
Deze afstemming hangt samen met het actuele leven. De meeste mensen hebben een persoonlijk leven. Een leven waarin ze goedmaken aan anderen, zichzelf ontwikkelen en ervaringen verzamelen die voor hun bewustzijn gebruikt kunnen worden.
Bij een persoonlijk leven is er een gids die eenzelfde soort leven heeft geleid.
Hij helpt de mens waar het mogelijk is en waar de mens bereikbaar is.
Niet iedereen is even goed bereikbaar voor deze subtiele energie.
Wanneer de gids de mens wel kan bereiken zal deze de mens behoeden, bemoedigen en waarschuwen. Omdat het vaak gebeurt dat de gids de mens niet kan bereiken omdat deze te zeer op het aardse niveau is afgestemd, zal daadwerkelijke hulp maar zelden kunnen gebeuren.
Het is meestal in acute noodsituaties dat de mens openstaat voor deze vorm van hulp.
Een leider richt zich niet zozeer op het persoonlijke leven maar vooral op de taak die de mens zichzelf heeft gesteld.
Vooraf aan het aardse leven hebben taakbrenger en leider al contact.
Ze bespreken samen de weg, de te verwachten moeilijkheden, enzovoort.
Na een zekere leeftijd treedt de taak en daarmee de leider meer naar voren en werkt deze krachtiger op de mens in. Daarmee wordt de taak geactiveerd en kan deze definitief vorm krijgen.
De geestelijk leider is zelf weer opgenomen door een leider die hem leidt, enzovoort.
De mens op aarde is het voetvolk, de laagste in rang en wordt geacht uit te voeren wat hem wordt ingefluisterd.

.

Alles voor de taak

.

De leider bekommert zich niet om het persoonlijke leven, dit moet tot op zekere hoogte uitgekristalliseerd zijn om een taak te kunnen uitvoeren omdat het anders te veel van de taak zou afleiden.
De leider richt zich op de algemene taak waar deze mens voor gekomen is.
Een leider zet grote lijnen uit, eist alles van de uitvoerende mens en beloont hem met inzichten en ‘doorkijkjes’ in het geestelijke bestaan.
Waar een gids meer een vriend of vriendin is, daar is een leider een gezaghebbende. De afstand is groter, de intimiteit openbaart zich niet tussen twee zielen maar tussen twee werkers die met een taak bezig zijn.
Deze werkrelatie is daarom heel anders dan een persoonlijke band.
Een gids is nabij.
Een leider is opgenomen in de taak.
Ondanks dat een leider al van jongs af aan bij de mens is, is hij streng en onverbiddelijk. Alles draait om de taak. In die zin komt een gids warmer van karakter over, bezorgder, meer gelijk aan de mens.
Een gids is een uiting van liefde, een leider lijkt afstandelijker, is geconcentreerder. Alle tijd is kostbaar, er is nog maar weinig speling, de taak vraagt de volle inzet van zowel de leider als de mens. Het is een andere energie, de gezelligheid voorbij, de intimiteit voorbij, onderweg, scherp afgesteld, geen seconde verliezend. De liefde is hier de taak zelf geworden en niets daaronder wordt getolereerd.
Ten slotte: een taak betreft velen, een persoonlijk leven beperkt zich tot die betreffende mens en zijn directe sociale omgeving.
Een leider maakt zich bekend, (vaak ook wat hij op aarde was), een gids werkt meestal in de anonimiteit.
Een taak dient zich aan, hoe dan ook.

3 Reacties op “Door……. 72. Heeft iedereen een gids maar niet iedereen een leider?”

 1. Anoniem :

  Die enkelen die een leider hebben, hebben die mensen ook het besef zelf dat ze een leider hebben i.p.v. een gids?

 2. Theije :

  Sommigen wel, anderen niet. Dit komt omdat het niet wezenlijk van belang is of men een gids of een leider heeft.
  Een ieder is daar waar hij of zij is gekomen, begeleid door hem of haar die daar het beste bij past.
  In het algemeen geldt: hoe duidelijker zich de taak openbaart, hoe duidelijker de leider zich laat kennen.

 3. Anoniem :

  Dank je wel!