Vraag

.

Door het lezen van de ‘Door’ van vandaag kwam er een aantal vragen in mij op over het onderbewustzijn.
Waaruit bestaat het onderbewustzijn? Is dit onderbewustzijn een van de vormgevers van de situaties waar we mee te maken krijgen? Hoe herken je een situatie die ontstaat vanuit het onderbewustzijn t.o.v. een situatie die nieuw is. Kan je dit verschil überhaupt herkennen? Wat is het verschil tussen onbewustzijn en onderbewustzijn, of is er juist een relatie tussen de twee?
Een boel vragen! Ik dank je voor elk antwoord dat je mij kunt geven.

.

Antwoord

.

De hier naar voren gebrachte vragen bevatten werelden aan diepte. Veel zal daardoor niet aan bod kunnen komen, omdat door een te gedetailleerde benadering de grote lijn verloren zal gaan. Daarmee zou het doel van dit concept niet gediend zijn.
Daarnaast zal ook duidelijk moeten zijn dat de gegeven antwoorden voortkomen uit een persoonlijk doorleefd onderzoek.
Een ieder staat het vrij dit onderzoek zelf aan te gaan en te beproeven op waarheid en wijsheid.
Rekening houdend met deze beperkingen, ga ik nu tot het antwoord over.
.
Waaruit bestaat het onderbewustzijn?
.
Het onderbewustzijn is een verzamelplaats van onze herinneringen.
Alles wat we ooit hebben meegemaakt en dat tot ons gevoelsleven is doorgedrongen, blijft ons bij als materiaal waarmee we onszelf en het bestaan kunnen ontraadselen.
Dit onderbewustzijn bestaat uit vele lagen, te vergelijken met archeologische aardlagen.
Elke laag bevat informatie voor onze innerlijke groei.
De diepste laag van ons onderbewustzijn wordt gevormd door onze ziel. Daarin is het onderbewustzijn tot weten overgegaan en krijgt dit niveau vorm door ons geweten.
De werking van dit weten treedt bijvoorbeeld naar voren doordat iemand niet in staat is, ook niet onder grote druk, een ander te vermoorden. Er is een definitieve weigering die zo sterk is dat men liever zelf sterft dan een ander het leven te willen ontnemen. Deze absolute uitwerking typeert de ziel en daarmee het geweten.
Boven (in de zin van erboven gelegen maar wel minder bewust) het niveau van de ziel bevindt zich het onderbewustzijn als voorraad aan herinneringen ten behoeve van onze groei.
Deze laag werkt op ons gevoel in en zorgt voor de vormgeving van onze omstandigheden.
Het onderbewustzijn ontwerpt de omstandigheden als een wereld van beelden en situaties, de wereld als voorstelling en etalage voor onze groei.
Het onderbewustzijn weet heel precies welke omstandigheden in welke fase van onze ontwikkeling het meest effectief zijn.
Boven het onderbewustzijn bevindt zich het dagbewustzijn.
Dit is het niveau van het maatschappelijke denken, het behoort tot dit leven.
Dagbewustzijn wordt gevormd door kennis van school, overdracht vanuit de cultuur, media, enzovoort.
Het dagbewustzijn is oppervlakkig vergeleken met het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn gaat veel dieper omdat het in contact staat met ons gevoelsleven.
Veel van ons dagbewustzijn verdampt zodra we het niet meer gebruiken. Bijvoorbeeld: wat we op school hebben moeten leren, verdampt zodra het geen actieve rol in ons leven meer speelt. Ook na onze dood zal veel van de aardse kennis die geen verbinding met ons gevoelsleven heeft gemaakt, oplossen.
Samengevat: het onderbewustzijn is een voorraad aan herinneringen die omstandigheden scheppen die ons in staat stellen innerlijk te groeien.
.
Hoe herken je een situatie die ontstaat vanuit het onderbewustzijn t.o.v. een situatie die nieuw is?
.
Ik denk dat hier bedoeld wordt: hoe herken je een situatie die uit het verleden voortkomt en hoe herken je een situatie die in het nu ontstaat?
Dit is een zeer moeilijke vraag. In principe bestaat de mens uit zijn onderbewustzijn, uit zijn verleden.
Alles komt dus uit dit verleden voort. Toch is er ook sprake van ontwikkeling, van groei.
Er is dus ook iets nieuws.
Dit nieuwe bevindt zich in het onbewuste.
Dit onbewuste bevindt zich overal om ons heen, op dezelfde wijze dat er overal om ons heen ruimte aanwezig is.
Het onbewuste is het gebied van het oningevulde, het voor ons nog niet bestaande.
Het meeste is voor ons nog onbewust.
Wanneer we vanuit het onderbewuste innerlijk weer iets bewuster worden, dan veroveren we op dat moment een klein deel van het alom aanwezige onbewuste. Dit wat we veroveren is dus nieuw. Daar waar we iets bewuster worden, dijen we uit doordat we een klein stukje onbewustzijn omzetten in bewustzijn. Samengevat: Het overgrote deel waar we mee te maken hebben, is verleden. De splinters onbewustzijn die we in bewustzijn kunnen omzetten, dat is het nieuwe.
Dit nieuwe, pas veroverde, zakt na een zekere tijd van het dagbewustzijn terug in ons onderbewustzijn zodat het op een later tijdstip nog eens gebruikt en weer bewuster beleefd kan worden.
.
Wat is het verschil tussen onbewustzijn en onderbewustzijn, of is er juist een relatie tussen de twee?
.
Onderbewustzijn is aanwezig, is een gevoelsherinnering die geactiveerd kan worden.
Onbewustzijn is het nog niet betredene, het oningevulde, het nog niet gewetene, het nog te veroveren deel van onszelf en het bestaan.
Onbewustzijn is ruimte zonder kennis, is een heelal dat we nog in bewustzijn moeten leren omzetten.
We weten niets van wat ons morgen zal kunnen gebeuren. We kunnen wel van alles bedenken op basis van vandaag en gisteren, maar echt weten doen we het niet. Voor dat deel waarin we het niet weten, zijn we onbewust.
Onbewust zijn we ook ten aanzien van onszelf. Wat weten we van onszelf? We weten een paar kleine aspecten misschien, maar van het overgrote deel van onszelf zijn we onbewust.
Onderbewustzijn is te vergelijken met een wereld waar een werking vanuit gaat die ons dagelijks beïnvloedt. Vanuit onbewustzijn gaat niets uit, want er is niets.
Onderbewustzijn is al ons verleden.
Onbewustzijn is al onze toekomst die we nog met bewustzijn moeten veroveren.

Eén Reactie op “Door……. 56. Waaruit bestaat het onderbewustzijn?”

  1. Anoniem :

    Dank je wel Theije! Je uitgebreide antwoord maakt dat ik beter begrijp wat de verbinding is tussen mijn onderbewuste en hoe dit zich uitrolt in mijn leven. Het helpt enorm om te vertrouwen in al wat zich toont en wat ik niet begrijp. Dit te willen onderzoeken en zien in het licht van mijn ontwikkeling. Mij hieraan overgeven, keer op keer. Wat geef je ons toch veel. Echt heel erg bedankt.