Vraag

.

Ik heb wil graag een vraag stellen n.a.v. Door 12 De aanval.
De afgelopen tijd heb ik regelmatig terugkomende reacties vanuit mijn omgeving op mij geïnventariseerd.
Ik deed dit met als bedoeling om voor mezelf inzichtelijk te maken wat mij nu het meeste bezig houdt.
Toen ik Door 12/ De aanval las en de tekening in mij opnam, werd ik geraakt door het ‘klagen’ van buitenaf en de ‘teleurstelling’ die het in mij raakt.
Ik ervaar inderdaad een grote (levenslange) teleurstelling over de weigering van mijn omgeving om innerlijk te willen groeien.
Jaren heb ik dit onbewust zo ervaren, de laatste jaren ben ik mij meer bewust van de weigering van mijn omgeving.
Hoe bevrijd ik mezelf nu van deze teleurstelling?

Bedankt voor jouw inspiratie via Door.

.

Antwoord

.

Een ieder bevindt zich in een omgeving die samenhangt met de eigen ontwikkeling.
Deze samenhang is vergelijkbaar met een planeet en haar dampkring.
Elke planeet heeft een dampkring die aansluit op de eigenschappen van die betreffende planeet. Deze dampkring is als de omgeving van de planeet te zien. Omgeving en dat wat het omgeeft, vormen dus een logische combinatie, ook al is dit voor ons als mens niet altijd direct begrijpelijk wat de logica van deze samenhang is.
Je teleurgesteld voelen omdat de omgeving geen behoefte heeft zich innerlijk te willen ontwikkelen, duidt op een onderbewust verlangen naar goedkeuring van deze omgeving.
Op de een of andere manier is er een afhankelijkheid ten opzichte van deze weigerende omgeving. Het reageren op deze weigering in de vorm van een teleurstelling die zich verder en verder verdiept, geeft aan dat er op vele manieren is gezocht naar een verandering in deze situatie.
De ene keer werd er gehoopt dat het zou veranderen, de andere keer werd er geconfronteerd, dan weer verliep de poging via de voorzichtige en vriendelijke weg, enzovoort. Zo is lange tijd en op verschillende wijzen gepoogd de omgeving aan te zetten tot groei.
En dit laat zien dat er, eveneens weer op een onderbewust niveau, gezocht werd naar een soort ‘leiding’ die het voortouw zou nemen.
Of anders werd er in ieder geval naar een vorm van gelijkgezindheid verlangd. Een gelijkgezindheid die ervoor zou zorgen dat de groei in gezamenlijk verband gerealiseerd zou kunnen worden.

.

De wonderlijke ordening

.

Om uit deze cyclus van reageren te komen, is het goed op basis van de erkenning van deze achtergrond, het zwaartepunt van de verandering niet bij bij de omgeving te zoeken, maar geheel in het centrum te leggen, dus bij jezelf.
Of de omgeving nu wel of niet wil veranderen, is vanaf nu niet langer bepalend voor je eigen ontwikkeling. Zolang deze teleurstelling namelijk nog in je leeft, remt dit je eigen groei.
Vanaf nu neem je het besluit niet langer meer te wachten of te reageren op je omgeving, maar ga je enkel met je werkelijke bestemming aan de slag: je onafhankelijkheid.
En daarmee komen we tot de kern van dit antwoord: al deze teleurstellingen en al deze klagende mensen in je omgeving dienden maar één doel:
jouw besluit om onafhankelijk van je omgeving je eigen groei te willen beleven.
Nu je deze strijd hebt doorlopen, ben je op een punt gekomen om dit patroon te kunnen doorbreken en dit dieper gelegen besluit waar te maken.
Inzicht, werkelijk inzicht leidt tot verandering.
In de diepte en overtuiging van je verandering zul je de samenhang tussen jouw verlangen vrij te willen worden en de behoudende en remmende werking van je omgeving, als een wonderlijke en levend gevende ordening leren kennen. Succes!

4 Reacties op “Door……. 12. De aanval/vraag: hoe bevrijd ik mezelf van deze teleurstelling?”

 1. Monique :

  Na het lezen van de wonderlijke ordening kon ik inderdaad zelf bevestigen dat ik wil groeien. Het is geen gemakkelijke keuze, maar wel een bewuste keuze,stapje voor stapje.
  Jouw dagelijkse teksten helpen zo goed bij het blijven filteren, dank je wel !!!!!

 2. Anoniem :

  Beste Theije, zou je nog een keer uit willen leggen hoe je je het beste manier kunt afschermen?

 3. Theije :

  Zie het filmpje ‘Vrij blijven van invloeden’. Succes!

 4. Monique :

  Nogmaals bedankt voor het opfrissen