Vraag

Ik was gisteren bij een vriendin die uit de school gestapt is waar zij inmiddels best dicht bij de staf/leraren was ‘opgeklommen’. Ze liep vast op de hiërarchie, sekteachtige verschijnselen en incongruentie van dat wat ‘gepredikt’ wordt en dat wat daadwerkelijk achter de schermen geleefd wordt.
Omdat ik door haar proces van loskomen van de school nu ook beter mijn eigen afkeer begrijp heb ik haar vandaag opgezocht.

Nu kom ik zojuist beneden nadat ik de kinderen in bed heb gestopt en zie ik op grond bij het raam een libelle liggen. De libelle leefde nog enigszins waardoor ik mij genoodzaakt voelde haar uit haar lijden te verlossen. Omdat de libelle ook een symbool is van het logo van mijn praktijk meen ik hierin een symbolische betekenis te zien.
Mijn vraag aan jou is of dit zo is en wat de betekenis is.
Ik hoop dat je wat met deze vraagt kunt!
Heel erg bedankt in ieder geval!

.

Antwoord

Voor wie het leven wil leren lezen als een verhaal zal ontdekken dat gebeurtenissen als stipjes van een rasterpatroon met elkaar in verband staan. Zolang we een gebeurtenis als een op zichzelf staand voorval ervaren, zullen we de betekenis van die gebeurtenis niet altijd goed kunnen duiden.
We staan er te ‘dicht’ op. ‘Zoomen’ we uit, dit is: gaan we de gebeurtenis vanuit een ruimer blikveld bekijken, dan zien we dat de ene gebeurtenis in verband staat met een andere. Hoe verder we kunnen uitzoomen hoe meer het beeld, als van een rasterfoto, duidelijk voor ons wordt en zijn betekenis kan vrijgeven.
In bovenstaande vraag komen verschillende gebeurtenissen samen. Eerst is er de eigen groeiende twijfel over de opleiding die men gevolgd heeft en waarin men eerst heeft geloofd, zich eraan heeft overgegeven. Twijfels kwamen na de opleiding toen de praktijk van elke dag getoetst moest worden aan de opleiding en er haperingen en barstjes ontstonden over de werkzaamheid en actuele toepasbaarheid. In dit proces van ontgoocheling en teleurstelling (men heeft er tenslotte eerst vele jaren in geloofd) hoort men van een vriendin die een vergelijkbaar proces meemaakt, zij het via andere gebeurtenissen.
Maar ook bij haar: dezelfde ontluistering, teleurstelling en twijfel aan wat men toen als heel positief heeft beleefd. Het opzoeken van deze vriendin is het verder verdiepen en bevestigd willen worden van de eigen gedachten en herinneringen.
Wanneer men weer thuis is, vindt men daar een stervende libelle, een beestje dat ook als symbool van de eigen praktijk is gekozen. Een praktijk die het rechtstreekse gevolg is van de opleiding waarin men nu zo teleursteld is.
De stervende libelle symboliseert het eigen proces van sterven aan het geloof in die betreffende opleiding. Door de libelle te doden, maakt men actief een einde aan dit stervensproces. Het is een verlangen en een daad tegelijk. De praktijk van het leven vraagt nu van de vragensteller zichzelf te onderzoeken waar nog andere ’stervende libelles’ in hem aanwezig zijn en deze eveneens te doden. Dat wil zeggen: af te ronden. Concreet betekent dit dat men alle raakvlakken en symbolen, termen en woordkeuzen, methodes en andere associaties die aan de opleiding doen denken, moet laten sterven of ze tot een eigen, geheel nieuwe en actuele vorm moet leren omzetten. Het concretiseren van een afronding heeft altijd twee niveaus: via de actieve beëindiging van het oude en via de actieve omzetting naar het eigene. Succes!

Theije Twijnstra