Vraag

 

Hoe kan ik de beelden die ik “binnenkrijg” tijdens mijn meditatie op hun echtheid/zuiverheid toetsen?
Alvast bedankt voor je antwoord!

.

Antwoord

 

Tijdens het mediteren is het mogelijk (dit is afhankelijk van de diepte van de meditatie), inzichten en beelden te ontvangen die voor onze groei en mentale onafhankelijkheid van grote betekenis kunnen zijn. Deze inzichten en beelden zijn aan een aantal eigenschappen te onderscheiden. Kenmerkend is dat ze bijna altijd onverwacht in onze meditatie te voorschijn komen, in de vorm van een plotseling gevoel of beeld dat in een flits naar voren treedt.
Zo kun je bijvoorbeeld door zo´n signaal aangemoedigd worden met een bepaalde beslissing nog te wachten. Het enige wat dan merkbaar is, is het begrip of het beeld ‘wachten’. Als mediterende weet je precies wat hiermee wordt bedoeld. Misschien sta je op het punt een belangrijke beslissing te nemen en wilde je je met deze meditatie daarop goed voorbereiden. In plaats van bevestigd te worden in je besluit nu de knoop door te hakken, ontvang je de boodschap te wachten. Een ‘vervelende’ boodschap want deze stuurt alles in de war. Wanneer je je echter aan dit signaal kunt overgeven, zul je na verloop van tijd de waarde van dit advies leren kennen. Maar ook als je het negeert, zul je op een zeker moment de spijt leren kennen dat je niet langer gewacht hebt.
Een boodschap die tijdens de meditatie ontvangen wordt, is moeilijk op echtheid en zuiverheid te controleren. Het enige gereedschap dat ons ter beschikking staat, is ons eigen innerlijke gevoelsleven aan de ene kant en aan de andere kant is er het uiterlijke leven met al zijn verlangens en onrust. Een belangrijke aanwijzing is dan ook: ken je eigen terugkerende verlangens en de wijze waarop je meestal de dingen denkt te kunnen oplossen. Vergelijk het antwoord of beeld dat je ontvangt met deze verlangens en oplossingen. Word je in je dagelijkse gedrag en wensen aangemoedigd en bevestigd, dan is de kans groot dat niet het echte en zuivere tegen je spreekt, maar het behoudende en angstige deel van je innerlijk.
Worden je verlangens en gewoonlijke gedragspatronen genegeerd en komt er iets naar voren dat daar helemaal los van staat, dan is de kans groot dat het om werkelijke en zuivere ingevingen gaat. Het diepere deel van ons innerlijk kijkt namelijk vanuit een groter perspectief (en weten) naar het bestaan dan wij vanuit ons dagbewustzijn plegen te doen. Vanuit het dagbewustzijn zijn we geneigd naar oplossingen te zoeken, willen we snel iets doen om ergens vanaf te zijn, etc. Ons dagbewustzijn is vaak onrustig en gehaast, verlangend en dwingend van karakter.
Ons diepere bewustzijn gaat daaraan voorbij, kijkt als het ware ‘achter de volgende heuvel’ en zal daarom ook adviezen geven die schijnbaar haaks staan op ons idee van geluk. Wanneer we deze boodschappen en beelden meer en meer leren aanvaarden, dan zullen we erachter komen dat ze vanuit een duurzamere wereld afkomstig zijn en veel wijzer zijn dan onze ‘reagerende’ keuzen. Adviezen vanuit dat niveau van ons innerlijk gaan ons tijdelijke belang voorbij en nodigen ons uit een grotere moed en openheid te ontwikkelen.
Kortom: het verlangende zoekt naar bevrediging, het werkelijke zoekt naar bevrijding.

Theije Twijnstra