Vraag

 

Hoe onderscheid je een diepgevoelde kinderwens van een algemeen verlangen naar een kind?

.

Antwoord

 

Het onderscheid tussen een diepgevoelde kinderwens en een algemeen verlangen naar een kind is een uiterst individuele beleving.
Zo is een diepgevoelde kinderwens te herkennen aan een niet weg te duwen verlangen. Dit verlangen keert steeds weer terug in het gevoel. Zelfs in omstandigheden die het opvoeden van een kind moeilijker maken, zoals het gegeven dat je geen partner hebt of moeilijk de eindjes aan elkaar kunt knopen, kunnen dit verlangen niet tegenhouden. Deze drang gaat tegen alle denkbare bezwaren in.
Een meer algemeen verlangen wordt vaak geactiveerd door de omgeving. Men ziet vriendinnen met kinderen en zou zelf ook wel kinderen willen hebben. Men hoort allerlei verhalen van hen over de belevenissen met hun kinderen, maar kan daarin geen bijdrage leveren.
Ook kan een goede herinnering aan de eigen jeugd of aan het beeld van een groot gezin als toppunt van gezelligheid en saamhorigheid, het verlangen wekken kinderen te willen hebben. Daarnaast kan ook een traumatische ervaring zoals het overlijden van een dierbare of het ondergaan van een slechte relatie, het verlangen stuwen dit op te willen lossen met het verlangen naar een kindje.
Het zijn allemaal externe factoren die een vrouw kunnen beïnvloeden moeder te willen worden.
Een diepgevoelde kinderwens is onophoudelijk in je gedachten aanwezig en wanneer deze wens niet vervuld kan worden, zal ze ook altijd als een verlangen in de persoon aanwezig zijn, zij het dat het langzaam met de tijd zal doven. Geheel weggaan zal het echter niet.
Het belangrijkste onderscheid is misschien wel dat je er steeds mee bezig bent en wel het sterkst als je alleen bent.
Een algemeen verlangen daarentegen is niet altijd aanwezig, maar speelt van tijd tot tijd op, afhankelijk van wat je om je heen tegenkomt.
Een diepgevoelde kinderwens ‘zit al in je’ en vraagt om vorm te mogen krijgen.
Een algemene wens moet er nog ‘ingebracht’ worden.
Poëtisch gezegd: een diepgevoelde kinderwens is als (geestelijke) vrucht al in je aanwezig, bij een meer algemene wens moet de (geestelijke) verwekking nog plaatsvinden.

 

Theije Twijnstra