Vraag

 

Op het werk hoor ik met regelmaat de zin voorbij komen: ik houd het werk zakelijk.
Met andere woorden werk en prive gescheiden houden.
Het eerste wat in mij opkomt: is dit een reactie van vluchten van de situatie zoals die nu is?
Ik kan me moeilijk voorstellen om me op het werk afstandelijker voor te doen dan thuis. Waarom word er zo snel een barrière gecreëerd? Je hoeft je toch niet te laten beinvloeden daardoor?

.

Antwoord

 

Het mooiste is als je zoveel mogelijk jezelf kunt zijn op je werk. Dat is voor jezelf goed, het is voor je werk effectiever omdat je dan beter zult presteren, je bent dan scherper in je aandacht en tegelijk meer ontspannen, je zult persoonlijker met je collega´s kunnen omgaan en doelmatiger kunnen bijdragen aan een harmonische werksfeer.
Toch ervaren veel mensen hun werk meer als een verplichting om een inkomen te kunnen genereren en ervaren ze thuis meer als een plaats en een tijd om jezelf te kunnen zijn. Deze indeling hangt vaak samen met het niveau van het werkplezier dat men heeft. Vaak schort het aan een blijde deelname.
Om een beter beeld te krijgen hoe men zich op het werk zo goed en volledig mogelijk zou kunnen voelen, is het van belang de essentie van werk te doorgronden.
De essentie van werken is vormgeven. Werk is de vormgeving van talenten en vaardigheden die de betreffende persoon kenmerken.
Wanneer men dus werk doet waarin de eigen talenten en vermogens worden benut en aangesproken, dan zal men zich ook meer thuisvoelen op het werk. Deze talenten en vermogens zijn immers een 24-uurs bezit en tonen de mens die men is?
Wie niet zichzelf kan zijn en zich moet afschermen door werk en privé gescheiden te houden, werkt mee aan de opdeling van zichzelf en daarmee aan een verdere tegenstelling binnen zichzelf. Twee tijden, twee mensen, twee reacties, etc. En dat terwijl men één iemand is. Dit is een toestand die noch voor de persoon zelf noch voor zijn werkzaamheden bevordelijk is.

 

Wat te doen als men zich moet afschermen op het werk?


1. Vaak bevinden we ons in een patroon. De eigenschap van een patroon is dat het uit zichzelf doorgaat. Alleen een gewilde keuze kan dit patroon doorbreken. Onderzoek in welk patroon je je bevindt.
2. Inventariseer je talenten en vermogens.
3. Onderzoek of je deze ook inzet in je huidige werk.
4. Als dit niet zo is, dan kijk hoe je verandering kunt aanbrengen in je huidige stuatie.
5. Neem een beslissing over je toekomst. Wil je ander werk gaan zoeken, een opleiding gaan doen of nog iets anders misschien? Neem een initiatief, dat werkt altijd bevrijdend op een patstelling.
6. Besef je levenstijd en hoe belangrijk geld voor je is om je leven waardevol te kunnen maken.
7. Besef dat je iedere keer een verandering in je situatie aan kunt brengen en dat we altijd zelf het enige obstakel zijn. Weiger te verzanden in een verdeeld leven.

Theije Twijnstra