Vraag

 

Bestaan er kwade en goede geesten? Of wordt dit door de mens zo vertaald?
Ik kan me dit zo moeilijk voorstellen.
Als kind zijnde leer je snel genoeg dat “glaasje draaien” spannend is, maar dat men hierdoor verkeerde geesten aantrekt.
Zou je dit uit kunnen leggen, en de gevolgen hiervan?

.

Antwoord

 

Zoals er ook brute, moordlustige en onderdrukkende mensen op aarde leven, zo zijn er ook geesten met dezelfde eigenschappen.
En zoals er op aarde mensen leven die anderen helpen, bemoedigen en inspireren, zo zijn er ook in de geestelijke werelden geesten die daar eveneens mee bezig zijn.
Kwaad en goed zijn begrippen die ook benoemd kunnen worden als minder bewust en meer bewust. De eerste is minder bewust van de gevolgen van zijn daden, de tweede is daar meer bewust van.
Kwaad en goed kun je ook vertalen met: zij die de macht zoeken over anderen en daarmee tegelijk de macht over het leven, en zij die zichzelf willen leren kennen en daarmee het wonder van het leven.
Binnen het spectrum van kwaad en goed zou je aan het ene uiterste Hitler kunnen plaatsen en aan het andere uiterste zou je Jezus kunnen plaatsen.
Daartussen bevinden zich vele niveaus van kwaad en goed.
Kwaad en goed zijn geen absolute begrippen, want zelfs de meest afgedwaalde wordt door de scheppingsliefde omvat. Deze indeling is enkel een vorm van morele oriëntatie.

 

Glaasje draaien

 

Kwade geesten kunnen ondermeer bij het ‘glaasje draaien’ worden aangetrokken. Bij deze actie zetten de deelnemers vaak een deur open naar de onzichtbare wereld. Ze hebben geen idee wie zich daar achter die deur bevinden.
De nabijheid van kwade geesten is schrikbarend. Doordat ze niet meer door aardse wetten gebonden zijn, kunnen zij veel meer dan wij die hier leven.
Ze ‘zien’ als het ware onze zwakke plekken, de plaatsen waar we verlangend zijn en spelen daar haarscherp op in. Wanneer je gaat glaasje draaien zonder je eigen morele kwaliteiten en kwetsbaarheden goed te kennen, kun je gemakkelijk een slachtoffer worden van hun misleidingen. Een enkel woord is dan genoeg om je heel angstig te maken. Er zijn voorbeelden waarbij de eigen dood werd voorspeld en mensen zo bang werden dat ze niets meer durfden te doen. Op de voorspelde dag kwamen ze inderdaad om het leven.
Anderen belandden in het psychiatrisch verpleeghuis omdat de ingeslopen geest hen niet meer wilde verlaten.
‘Glaasje draaien’ wordt vaak om de sensatie gespeeld, maar er kan niet genoeg voor gewaarschuwd worden: doe het niet. Blijf ver van gewroet en gezoek in werelden die je niet kent. Blijf ver van sensatie en spanningzoekerij want je begeeft je op een terrein waar je gemakkelijk je leven lang last van kunt krijgen. Je kunt het vergelijken met de onderwereld van de maffia waar je binnentreedt en denkt in korte tijd rijk te kunnen worden. Eerst moet je iets stelen, dan moet je iemand vermoorden en daarna hoor je erbij. Maar nooit, nooit zul je je nog één moment veilig voelen.

Theije Twijnstra