Vraag

 

Wat kun je het beste doen om in het ‘nu’ te leven?
Vaak betrap ik me erop dat ik toch afdwaal naar het verleden of weer de neiging heb vooruit te denken.

.

Antwoord

 

Om te achterhalen wat we het beste kunnen doen om in het nu te leven, zullen we eerst duidelijker moeten weten wat het nu is. Zodat we ons er op af kunnen stemmen en een ijkpunt hebben onszelf te corrigeren als we niet in die richting gaan.
Het nu is een staat van aandacht die al onze energie vereist. Wanneer we dreigen te stikken dan doen we er op dat moment alles aan om dat te voorkomen. We denken niet meer aan vroeger, we denken niet meer aan later, we zijn bezig zuurstof te vinden voor onze longen. Op dat moment bevinden we ons in het nu, zij het vanuit het lichamelijke beleven en zij het in grote paniek.
Het nu vraagt een staat van aandacht van ons waarin we ons volledig dienen te geven. En juist dit geven vinden we zo moeilijk. We willen liever vasthouden (aandacht voor het verleden) of verlangen (aandacht voor de toekomst) maar niet geven. Geven om niet. Geven zonder direct resultaat.
Om beter in het nu te kunnen komen, is het goed je aandacht te verleggen naar de dankbaarheid. Dankbaarheid brengt je naar het nu, want gevoelens van dankbaarheid kun je wel uiten, maar voelen kun je ze alleen als je ze ook echt beleeft. Tel je zegeningen niet, maar haal ze één voor één naar voren in je gevoel. Spreek tegen je gezondheid, spreek je uit door wat je van haar ontvangt. Kijk naar je vermogen om te denken, om stil te zijn, je vermogen om je te kunnen herinneren, je vermogen om keuzen te kunnen maken, besef wat je er allemaal mee kunt doen.
Talloos zijn de dankbaarheden die je in je leven naar voren kunt halen. Spreek ze aan, kijk ze in de ogen, laat ze kalm en ingetogen aan je voorbijgaan. Voor wie beseft, kan lange tijd in dankbaarheid verkeren. Hoe dankbaarder je kunt zijn, hoe meer je in het nu terechtkomt.
En als je ook nog wilt weten wanneer je in het nu bent aangekomen, dan is er nog deze raad: zodra je een ontdekking doet, een inzicht, volkomen onverwacht als een frisse bries langs je gevoelsleven gaat, ja, dan ben je heel even in het nu. Want het geheim van het nu is het leven zelf: één groot geschenk, één eindeloze gift die zich alleen laat zien aan degene die in dezelfde ruimhartigheid zichzelf kan ontstijgen.

Theije Twijnstra