Vraag

 

Op mijn werkplek ervaar ik vaak dat een aantal mensen graag iemands eigenheid willen beïnvloeden. Waardoor willen sommige mensen (collega’s) zo graag die macht uitoefenen?

.

Antwoord

 

Om de vele disharmonische situaties op het werk beter te kunnen interpreteren, zullen we de essentie van het begrip ‘werk’ moeten begrijpen.
De essentie van werken is dat vormgeven wat je belangrijk en noodzakelijk vindt. Wanneer we aan een kind vragen wat hij later wil worden, dan zal dit antwoord vaak verbonden zijn met een ideaal. Brandweerman om mensen te kunnen redden. Politieman om mensen te willen beschermen. Dokter om mensen beter te maken, enz.
In de loop der tijd slijt voor velen dit ideaal af, er blijft vaak maar weinig van over. Men belandt in een werk, hoopt misschien dat het tijdelijk is, blijft nog even dromen, maar merkt na verloop van tijd dat er geen verandering in zit. Het salaris en de regelmaat van inkomsten nemen meer en meer de plaats in van het vroegere ideaal. Gelukkig is dit niet voor iedereen zo, maar voor velen geldt deze ontwikkeling. Een ontwikkeling die een levensteleurstelling in de mens opbouwt, een teleurstelling die zich bij de een passief uitwerkt (men keert zich naar binnen) en bij de ander actief (de frustraties zoeken een uitweg).
En zo zijn er vele werkplekken die een cluster van verborgen of openlijke frustraties vormen. Frustraties die men op elkaar afreageert om toch nog een beetje ‘plezier’ in het werk over te houden.
Voor degene die dit herkent, is het van groot belang zich hierdoor niet te laten beïnvloeden.
Dit kan op verschillende manieren gedaan worden.
1. Regelmatig handen onder de koude kraan afspoelen en afslaan, pas daarna afdrogen.
2. Door elke dag een woord te nemen waarop men zich richt om daarmee een ankerpunt te hebben voor de eigen concentratie. Te denken valt aan woorden als: rust, eigenheid, kracht, onafhankelijkheid, etc.
3. Door de opmerkingen van collega’s die je raken op te schrijven om ze later en in je eigen tijd te kunnen onderzoeken waarom deze jou zo geraakt hebben. Hierdoor maak je gebruik van de situatie om je eigen zwakke en beïnvloedbare plaatsen in jezelf beter in kaart te krijgen en daarmee verleg je je emoties van een passief reageren naar een actief onderzoeken. Succes!

Theije Twijnstra