Vraag

 

Hoe kun je het beste omgaan met teleurstellingen in het leven?

.

Antwoord

 

Met teleurstellingen leren omgaan is begrijpen waardoor ze ontstaan.
Teleurstellingen zijn het gevolg van verlangens die niet bij onze actuele ontwikkeling passen. Zodra we onze verlangens beter laten aansluiten bij de ontwikkeling waarin we ons bevinden, kunnen er geen teleurstellingen meer ontstaan.
De vraag is dan ook: hoe passen we onze verlangens zo aan dat ze passen bij de periode van groei waarin we ons nu bevinden?
Het eerste bruikbare verlangen is dan: wat gaat er in mij om? Welke wensen heb ik en waarom heb ik die dan? Waarom denk ik dat ik alleen met deze wensen gelukkig kan zijn? Ken ik mezelf? Moet ik niet verlangen mezelf beter te leren kennen?
Zo onderzoekend hoe men zich voelt en wat er zich op dat moment in het innerlijk afspeelt aan patronen, angsten, onzekerheden, verwachtingen, oefent men zich om de aandacht te verleggen van het patroon: ‘ik voel me zo en zo en als er dat gebeurt, voel ik me meer beter’, het kinderlijke patroon van: ‘bevredig mijn verlangens en ik ben gelukkig’ naar: waar kan ik sterker, bewuster en echter worden? Niet meer zoekend naar oplossingen maar verlangend de oorzaak te willen kennen om van daaruit te begrijpen dat teleurstellingen er enkel zijn om mij terug te wijzen naar mezelf en me willen helpen een diepere voldoening vanuit de bron op te bouwen. Zodat ik steeds beter zal begrijpen: niet de oplossing brengt het geluk in mijn leven, maar het naderen en meer en meer aanwezig zijn bij de bron die mij aanmoedigt mijn verlangens te verdiepen tot keuzen, mijn verwachtingen terug te brengen tot aandacht. Mijn voorwaardelijke geluk in te ruilen voor onvoorwaardelijke opmerkzaamheid en overgave.

Theije Twijnstra