Vraag

Beste Theije,

Is het mogelijk dat geesten/gidsen je ook tijdens je leven hier op aarde je met magnetische handelingen je heel af en toe een handje helpen?

.

Antwoord

 

Hulp vanuit de onzichtbare wereld vindt op vele manieren plaats. Soms merkt de mens er iets van, aan een ander gaat het geheel voorbij.
Deze hulp kan bestaan uit magnetische handelingen bij pijn, verdriet, ontreddering, maar ook uit bemoediging en troost door middel van ingevingen of concrete gebeurtenissen.
Zo herinner ik me nog heel goed het verhaal van mijn moeder die tijdens de oorlog een zeer eenzame periode doorbracht. Ze was op een station, er was een enorme drukte om haar heen van allerlei mensen. Zij voelde zich buitengewoon alleen. Op dat moment kwam er ineens uit de menigte mensen een onbekende man op haar af, raakte even haar schouder aan zodat ze naar hem opkeek en zei: “U bent nooit alleen.” Toen verdween hij even plotseling als hij gekomen was. Of dit nu een werkelijk mens was of een geest, doet er niet toe, want ook als hij een aards mens was, dan werd er op dat moment toch vanuit de geest op hem ingewerkt.
Vele variaties vanuit de andere kant heb ik in mijn leven meegemaakt. Eén wil ik hierbij aan toevoegen; een man die ik jaren geleden begeleidde bij een rouwverwerking, had heel veel moeite met het verlies van zijn moeder. Op een zeker moment kreeg ik vanuit de geest boodschap voor hem: ‘Je moeder zal tot je spreken via haar lievelingsbloem.’ Ik vroeg hem of ze die had. Ja, die had ze, maar hij had de bloem, laat in de herfst als het toen was, op zolder gezet om te overwinteren.
Toen hij die avond thuis was, belde hij me op. ‘Ik ben meteen naar boven gegaan en je raadt nooit wat ik zag: de bloem van mijn moeder, in volle bloei! Iets wat anders alleen in het voorjaar het geval is!’

Theije Twijnstra