Vraag
 
Ik merk dat ik de laatste jaren veel spirituele boeken heb gelezen en steeds minder romans, literatuurboeken, etc.
Ik heb er minder behoefte aan en heb ook het gevoel dat ik mijn aandacht beter kan besteden aan het bezig zijn met mijn  eigen leven.
Het voelt soms ook alsof het een soort ’vlucht’ is om ’in een andere wereld te zijn’ als ik een literatuurboek/roman lees.
Zie jij voor en/of nadelen aan het lezen van boeken? 
.
Antwoord
 

In iedere fase van zijn ontwikkeling zoekt de mens naar een oriëntatiepunt. Een aandachtsgebied dat hem helpt zijn weg in het leven te vinden.
Wanneer hij nog sterk maatschappelijk gericht is, zal hij ook films en boeken uitkiezen die bij deze fase aansluiten en hem daarin bevestigen of kunnen inspireren.
Zo zijn er velen die graag in een romantisch verhaal verblijven en via dit verhaal hun verlangen gestalte geven.
Anderen verliezen zich liever in het succesverhaal of juist het ondergangsverhaal van iemand.
Wanneer deze maatschappelijke gerichtheid voldoende is verkend, de grenzen ervan zijn gevoeld, wil men verder, een andere weg inslaan.
Het is niet meer de ontspanning die nu de belangrijkste graadmeter wordt, maar de inspanning, het verlangen werkelijk te willen veranderen.
Leven wordt zo een opdracht, lezen een les, een verkenningstocht in zichzelf. In die fase aangekomen, wordt al het eerder gelezene minder aantrekkelijk omdat het begrensd is door de materie en men juist in een kennisgebied is aangekomen waar de onbegrensdheid zo sterk aanwezig is.
En ook in deze fase vindt er weer een ontwikkeling plaats: van snelle oplossingen in spirituele veranderingen keert men na verloop van tijd terug omdat men begrijpt dat deze snelle oplossingen weliswaar aantrekkelijk voorkomen, helemaal passend bij het snelle verlangen, maar geen wezenlijke verandering teweeg kunnen brengen. Daarvoor wordt er te weinig beroep gedaan om de meer verborgen krachten in de mens die alleen na langdurige inzet en het veroveren van een diepe motivatie, te voorschijn zullen komen.
Er zijn geen voor- of nadelen aan het lezen van boeken, er zijn alleen voor- en nadelen aan het eigen beoordelingsvermogen om de vluchtige, op de haast en het verlangen geschreven boek te leren onderscheiden van het boek dat zich laag voor laag ontvouwt en steeds nieuwere en diepere niveaus van het innerlijk kan aanraken.

Theije Twijnstra