Vraag

 
Kan een rookverslaving je belemmeren in je spirituele groei en je ‘paranormale’ gave beïnvloeden?

 

.

Antwoord

 

Een verslaving bindt de mensen aan de aarde door middel van aardse stoffen (alcohol, snoep, etc.) of aardse ideeën (godsdienst, gokken, etc.).
Daarnaast heeft een verslaving met een mentale gevangenschap te maken.
Beide kenmerken staan haaks op een spirituele ontwikkeling waarin het vrijkomen van aardse gebondenheden centraal staat.
Een rookverslaving werkt dus belemmerend voor een spirituele ontwikkeling en op je (positieve) geestelijke ontvankelijkheid.
Wel kan bij het vrijkomen van een verslaving een spirituele weg worden gekozen ter ondersteuning van deze vrijwording. Hierbij zijn twee elementen belangrijk:
ten eerste moet men de bodem van de verslaving hebben bereikt, dit is de maximale doorleving ervan.
Ten tweede moet men het goede motief voelen om de keuze ná de beleving van de bodem consequent te kunnen uitvoeren.
Deze weg kan uiterst spiritueel zijn omdat het hier om levenswetten gaat die, eenmaal doorleefd en begrepen, ook voor andere tijden en omstandigheden hun waarde zullen hebben.
De volledige doorleving van een verslaving wordt alleen bereikt door het hele proces bewust mee te maken; vanaf de ontkennende fase, de strijd, de wanhoop, de overgave, de keuze, de kalmte en ten slotte de bevrijding. Dit gehele traject is de doorleving van de verslaving en zorgt ervoor dat men niet meer terug kan vallen.
Het juiste motief komt uit deze volledige beleving voort. Dit motief zorgt ervoor dat men in staat is alle terugkerende restanten uit het verleden, bijvoorbeeld in de vorm van gewoonten of zich herhalende omstandigheden, op de juiste wijze te interpreteren en zich er niet meer door laat beïnvloeden.

 Theije Twijnstra