Vraag

 

“Zoals veel mensen heb ik af en toe een déjà vu ervaring. Zoals ook vandaag.

Vandaag was het een korte gewaarwording toen ik mijn zoontje ophaalde van het pleintje.

Een enkele keer duurt de ervaring wat langer en lijkt het een opeenvolgende reeks van ‘eerder geziene ervaringen’ te zijn.

Het roept bij mij sterk het gevoel op dat ik deze situatie precies zo al eens gezien heb. Mogelijk in een droom. Als dit zo is, zou dit kunnen betekenen dat het mogelijk is om fragmenten van je toekomst te zien. Maar ook dit roept weer allerlei vragen op. Ik ben benieuwd naar je antwoord!”

Alvast weer erg bedankt dat je dit wilt doen.

.

Antwoord

 

Als mens zijn we een grote verzameling van vele herinneringen. Een mentaal archief van talloze beelden, geuren, ervaringen en gevoelens.

Het gevoel dat je je zoontje eerder van een pleintje ophaalde, kan zo’n tijdsprong zijn. En ook als dit beeld afkomstig is van een droom, dan nog is ook dat beeld weer het gevolg van een herinnering. Zelfs een droom die voor de toekomst waarschuwt, maakt gebruik van een herinnering. Maar dit terzijde.

De vraag waar het hier om gaat is: waarom juist dit beeld uit het geheugen omhooggehaald? 

Waarom juist dat ene beeld uit die enorme hoeveelheid herinneringen?

Het antwoord is: omdat dat ene beeld je niet alleen met het verleden verbindt, maar ook betekenis heeft voor het heden en zelfs voor de toekomst. Daarom wordt het nu uit je onderbewustzijn gewekt om je bewust van iets te willen maken.

Belangrijk is daarom om je je te realiseren met welke emoties deze déjà vu samengingen. Wanneer dit bijvoorbeeld met verdriet, weemoed of angst te maken heeft, dan laat dit oude beeld zien dat er in dat verleden iets gebeurd is waar je nu nog steeds last van hebt. In die zin dat je relatie met het betreffende kind bijvoorbeeld geladen is met onnodige angsten of bezorgdheden waardoor deze relatie niet vrij is maar ‘besmet’. De déjà vu dient dan om je enerzijds bewust te maken van de kwaliteit van je huidige relatie met betreffende kind en anderzijds om je te realiseren dat het om een gebeurtenis gaat die in het verleden ligt en niet in het heden. Het bewust afsluiten van deze herinnering door haar weer terug te geven aan het verleden (dit kan bijvoorbeeld door een symbolisch ritueel), zorgt er tegelijk voor dat je huidige en dus ook toekomstige relatie met je klind veel ruimer en onbelaster kan zijn.

Een déjà vu kan ook beleefd worden om een actuele relatie qua gevoelsdiepte nog sterker te maken. Het besef dat zowel jij als je kind elkaar al kennen en gekend hebben en proberen je dit zo levendig mogelijk voor te stellen, en te bedenken dat je elkaar dan weer tegenkomt in dit andere leven, in een andere taal en andere omstandigheden, en wat je allemaal niet kunt voelen bij zo’n afstemming in de tijd, dit alles geeft aan de huidige relatie een extra dimensie van verbondenheid en tijdloosheid. 

 

Theije Twijnstra