Vraag

Er worden tegenwoordig veel inleidingen gedaan; de bevalling wordt dan opgewekt.
Wat zijn de consequenties daarvan?
Ik realiseer me dat het wel erg specifieke vragen zijn maar ik vind het een heel intrigerend onderwerp.

.

Antwoord

Voor de beantwoording van deze vraag geldt een belangrijk onderscheid voor de beoordeling van deze ingreep.

Wanneer dit gebeurt omdat er dwingende medische redenen zijn, dan behoort dit ook tot het natuurlijke gebeuren van moeder en kind.
Ofwel: het kind en de moeder hebben vanuit deze noodzakelijkheid eveneens de natuurlijke vermogens om deze ingreep zowel geestelijk als lichamelijk op te vangen. Dit geldt zelfs in die situaties waarin complicaties optreden of zelfs fatale aflopen in het spel zijn. Fataal is een menselijk gegeven, geen geestelijke onnatuurlijkheid. De gevolgen van deze ingreep, hoe deze ook zijn, behoren vanuit diezelfde noodzakelijkheid tot het geheim van deze levens.

Geheel anders wordt het als de weeën vanuit praktische en gemaksredenen worden opgewekt.
Vanuit dit enkelzijdige standpunt (het gaat hier immers alleen om de wil van de moeder of de ouders) wordt de toon gezet waarmee moeder/ouders en kind elkaar in het leven zullen respecteren.

Het natuurlijke tijdstip van de geboorte, het aanvoelen van elkaars behoefte, het opvangen en samenzijn, het naderen en afscheid nemen, al die aspecten van een opvoeding die een moeder in veel sterkere mate kan beleven dan een vader, worden opgeofferd aan het gemak, het ongeduld en hoe het eigen leven het minst verstorend kan worden voortgezet. Alles moet wijken van deze moeder die daarmee de essentie van het moederschap niet aanvoelt: overgave aan de evolutie en de volledige beleving van een natuurlijke bevalling.

Juist het beleven van al die fasen die bij een bevalling horen, zoals de aankondiging vanuit het kind door middel van de natuurlijke weeën, alle fysieke en intense gevoelens die met een natuurlijke bevalling gepaard gaan en die een afronding zijn van een unieke fase tussen moeder en kind, al deze fasen worden versneld en vervlakt beleefd. De kern van de band tussen moeder en kind die in de bevalling haar apotheose beleeft, wordt hierdoor van haar diepte ontdaan.

Theije Twijnstra