Tijden veranderen.
Dat is niet alleen natuurlijk maar ook noodzakelijk.
Vasthouden aan tradities die hun tijd hebben gehad,
laat vooral de armoe zien van hen
die het verleden belangrijker vinden
dan wat deze tijd werkelijk nodig nodig heeft.
Daarom dit afscheid.
Voorbij is een ander woord voor verder gaan!

.