Waarom zitten we in deze crisis?
Wat moeten we leren begrijpen?
Zal het oude leven ooit weer terugkomen?
Of is dat juist niet de bedoeling?
Moeten we zelf aan de slag.
Een andere wereld veroorzaken?
.
Op zich lijkt het eenvoudig: als we maar afstand houden, onze handen wassen en
onszelf isoleren bij griepachtige klachten, dan komt alles goed.
Maar is het niet te eenzijdig alleen vanuit een fysieke oorzaak uit te gaan?
.
De werkelijkheid is een gelaagde en ondoorgrondelijke samenhang die we nog lang niet hebben doorgrond.
Eenzijdige, enkellaagse oplossingen leiden tot kortdurende veranderingen maar niet tot structurele verbeteringen.
.
We zullen aan de slag moeten.
Ieder van ons.
Laten we het virus onderzoeken in zijn signalen.
En leren begrijpen in zijn noodzakelijkheid.

.
.