Te midden van allerlei invloeden vanuit de maatschappij maken we onze keuzen.
De kwaliteit van deze keuzen hangt samen met onze innerlijk rijpheid.
Onze opgebouwde onafhankelijkheid, maar ook onze gevoeligheid voor het negatieve.
Onophoudelijk wordt van ons gevraagd: welke kant ga je op? Waaraan neem je deel
en van wat wil je je juist vrijhouden?
We komen verder hoe dan ook.
Soms door veel pijn.
En soms doordat we van de pijn onze les hebben geleerd.

.