Geen verandering zonder offer.
En met offer wordt bedoeld:
achterlating van wat je denkt nodig te hebben.
Zoals patronen, veiligheden, materiële zekerheden.
Een ieder weet heel precies waar een offer mogelijk is.
Hoe groter de bereidheid, hoe groter de verandering  die mogelijk is.

(Theije Twijnstra)