Waardoor wordt de ellende in het leven veroorzaakt?

.

Doordat we niet weten wat we doen.

.

Ondanks alle overtuiging dat we juist heel goed weten wat we doen?

.

Ondanks of beter gezegd juist vanwege deze overtuiging veroorzaken we moeilijkheden.
We overzien niet wat we doen
en wat het gevolg ervan zal zijn.
Precies het deel van de keuze dat we niet overzien,
veroorzaakt onze problemen.
Deze problemen maken het ons moeilijk,
maar ze zijn ook onze redding.

.

Hoe dan?
Hoe kunnen conflicten ziekten, armoede,
noem de hele rij van ellende maar op,
hoe kunnen ze onze redding zijn?

.

Omdat ze ons dwingen na te denken.
Met elk probleem dat we tegenkomen,
moeten we iets doen.
Het is meestal te nadrukkelijk en te onaangenaam
om door te laten gaan.
Vaak weten we niet wat we moeten doen.
We proberen de ene na de andere oplossing.
We strijden ermee,
we lijden eronder,
al dit zijn effecten die ons gevoelsleven raken,
het door elkaar schudden, wakker maken.
Via de strijd komen we op een zeker moment in de berusting terecht.
Via de berusting na een bepaalde periode in de overgave.
Via de overgave ontmoeten we de stilte.
Het is pas daar dat de onderliggende antwoorden en veranderingen
bereikbaar voor ons worden.
We beginnen dan anders over de dingen te denken,
we zien beter hoe we zelf de bron zijn
van al deze doorstane ellende.
Daarom dankzij de problemen,
dankzij de ellende kunnen we verder komen.

.

We moeten dus bewust worden van wat we doen?
Maar wat kunnen we in dit stadium al doen?
Hoe kunnen we veel moeilijkheden voorkomen?

.

Door dieper na te denken voordat je een beslissing neemt.
Dit diepere nadenken ontstaat alleen
vanuit een tot rust gekomen gemoed.
Velen komen niet tot rust.
Ze laten zich opjagen door de maatschappij,
door hun geactiveerde verlangens.
Alles wordt zo aangeboden dat je er niet over hoeft na te denken.
Alles wordt licht verteerbaar en gedachteloos gemaakt
waardoor de noodzaak zelfstandige gedachten en keuzen te ontwikkelen
meer en meer wegvalt.
Het gevolg is een steeds grotere onrust
als chronische staat van leven.
De perfecte bron van veel verkeerde beslissingen,
keuzen die vanuit onrust, haast, frustratie, reactie, verlangen, troost worden gemaakt.
Hoe zou daar een evenwichtige wereld uit kunnen voortkomen?

.

Velen leven opgejaagd.
Maar voor degenen die anders willen leven,
is er voor hen een aanwijzing te geven
zodat ze minder ellende over zichzelf en anderen zullen afroepen?

.

Zoals ik al zei:
hoe meer tijd je in je bestaan aanbrengt
waarin je op je dag reflecteert,
nog eens doorneemt wat je hebt gezegd,
hoe je het hebt gezegd alsof je naar een film kijkt die over jou gaat,
hoe vaker je dit doet,
hoe meer je zult opmerken waar je niet vanuit je eigen
maar vanuit motieven van anderen hebt gekozen.
Om een ontdekking te kunnen doen over jezelf
heb je veel tijd nodig.
Om door te gaan op de patronen die je al hebt ontwikkeld,
heb je geen seconde extra nodig.
Dat is de grote verleiding die uitgaat van gemak,
patronen, gewenning, bevestigingen, herhalingen.
Al deze gedragingen laten ons probleemloos doorgaan
in het veroorzaken van problemen.
Dit systeem zal eerst onderkend moeten worden:
we staan zelf aan de wieg van ons lot.
Maar om onze levensrichting te veranderen
is veel inzet en wilskracht nodig.
We hebben met een machtige tegenstander te maken:
onze behoefte aan veiligheid die ons in de allereerste plaats
een vertrouwde levensweg wil laten gaan, hoe onaangenaam ook.

.

Zo lijkt het bijna onmogelijk te veranderen!

.

Het is ook bijna onmogelijk.
Velen willen anders leven, volgen cursussen,
lezen boeken, maar willen vooral dat het snel,
gemakkelijk en doeltreffend is.
Dit verlangen, gericht op een nieuw doel
maar met een oud middel,
werkt niet.
Het stamt regelrecht uit het probleem veroorzakende leven
dat ze juist achter willen laten.
Bedrijven spelen handig in op deze haast om te willen veranderen
en beloven snelle en grootse veranderingen.
In wezen zal er niets veranderen
omdat het uitgangspunt onveranderlijk is gebleven.
Daarom: zoek altijd die verandering die geheel uit jouw motieven voortkomt.
Zoek geen oplossingen die je worden aangeboden,
ontdek het probleem dat je veroorzaakt
en neem een nieuw uitgangspunt als motief.
Laat dit uitgangspunt elke dag door je gevoel onderzocht worden
of het inderdaad het juiste motief voor jou is in deze fase van je ontwikkeling.
Het besef dat je hard en doorgaand zult moeten werken
is heilzamer voor je motief dan welke snelle oplossing ook.

.

Jammer.
Ik dacht dat het eenvoudiger en directer kon gaan.
Dit lijkt me zo zwaar en traag.

.

Dan doe het niet
en veroorzaak het leven op het niveau zoals het nu is.

.

Dit klinkt wel erg hard.

.

De enige die hard is,
is de weigering om te zien dat iedereen,
u en ik,
in de meest directe relatie staan tot het leven dat we hebben.
Dat moet op zich tot nadenken stemmen.

.

(c) Theije Twijnstra