U blijft maar beweren dat het leven logisch is.
Ik vind dat stuitend.
Voorbeeld: een toerist komt met zijn vrouw in een stad.
Ze zijn er net aangekomen.
Ze willen in het centrum de sfeer proeven
van een continent dat ze niet kennen.
Slechts een paar uur nadat ze aangekomen zijn
in dit vreemde land slaat het noodlot toe:
bij een schietpartij wordt hij onder meer gedood,
zijn vrouw blijft ongedeerd.
Noemt u dit logica?
Ik kan vele voorbeelden geven
waarin de willekeur haar dominantie toont.
Wordt het niet tijd dat u uw waanzinnige denkbeelden
voor u houdt?

.

Ik begrijp dat u kwaad bent.
Het voorbeeld laat goed zien
wat zich voor onze ogen afspeelt ,
alleen de opbouw van dit gebeuren
blijft voor ons verborgen.
Het is deze opbouw die de logica verbergt,
niet de eindfase die we kunnen zien en meemaken.

.

Maar hoe weet u van die opbouw?
Dat is de reinste speculatie.

.

Ik weet niets van deze opbouw,
alleen dat deze er moet zijn geweest
of dit gebeuren had niet kunnen plaatsvinden.

.

Maar waar haalt u het recht vandaan te denken
dat er een opbouw is?
Alles begint op het moment
dat die gek in het rond gaat schieten.
Dat is de opbouw.
Daar begint het verhaal.

.

Het verhaal begint veel eerder.
De schutter heeft een reden voor zijn gedrag.
Deze reden heeft opnieuw een achterliggende reden.
Eveneens heeft het slachtoffer een reden daar te zijn,
waarom daar?
Waarom overleeft zijn vrouw?
We doen de werkelijkheid ernstig tekort
als we de opbouw der gebeurtenissen
niet betrekken bij onze waarnemingen.

.

U bent onverbeterlijk.
Natuurlijk gaan er dingen aan vooraf.
Maar die verklaren nog niet
dat het logisch is wat er gebeurt.
Wanneer u dat beweert,
wekt u de suggestie dat het niet anders kan
dan dat het op die manier gebeurt, en niet anders.
Dat vind ik onverteerbaar.
Moest die toerist dood?
Lag dit in een logica verborgen?

.

Inderdaad.
De logica bestaat voor mij in de samenhang der dingen.
Wanneer we de logica alleen willen zien
als we deze kunnen begrijpen,
maar deze weigeren wanneer we dit niet kunnen,
hebben we de werkelijkheid niet lief.
Dan gaat het om onze interpretatie, niet om de werkelijkheid.
Voor de beoordeling of iets gerechtvaardigd is of niet
dient een richtsnoer te worden gekozen.
Toeval is geen richtsnoer.
Het is vooral een noodoplossing,
maar zelfs dat nog niet.
Het is een schijnoplossing.
Wanneer we het toeval als begrip schrappen
en we blijven ons concentreren op de logica
dan zullen we dieper doordringen
in de achtergrond der gebeurtenissen.
Zolang we het toeval of de onrechtvaardigheid
of een andere verklaring hebben
die buiten ons vermogen tot onderzoek wordt geplaatst,
verminderen we ons vermogen te groeien
in de kennis der samenhang.

.

Maar die man was daar volstrekt toevallig als toerist!
Hoe kan daar een logica aan verbonden zijn?
Overal lopen gekken rond.
Dát is de logica.
Gekken die op mensen schieten,
vanuit welke waan ook.
Mensen die gewond raken of sterven.
Ze worden door het noodlot getroffen,
het is volstrekte willekeur van een orde die geen orde heeft.

.

Nu vraag ik u:
waarom verwerpt u het idee van de logica
die in alles is gelegd?

.

Omdat er gekken rondlopen
die volstrekt niet logisch denken of handelen.
Ze zijn onvoorspelbaar, ziek,
daar is geen enkele logica van te maken.

.

Kunt u erkennen dat er logica bestaat?

.

Natuurlijk.
Logica hangt samen met rationaliteit.
Willekeur en toeval
laten de duistere zijden van het bestaan zien.

.

Nu geeft u zelf een verklaring.

.

Maar dat is geen logica.

.

Kunt u erkennen dat het uitgangspunt
dat de logica in alles aanwezig moet zijn
tot de meeste kennis zal leiden?

.

Dat kan ik me niet voorstellen.
Wat mij zo ergert is de hoogmoed die uit uw idee spreekt.
Sommige dingen kunnen we niet achterhalen.

.

Dat is waar.
Maar dat betekent niet dat er geen logische achtergrond is.

.

Door te zeggen dat alles logisch is,
wekt u de indruk deze logica te kennen.
Dat maakt een ongelooflijk arrogante indruk.
Wie denkt u wel dat u bent?

.

Ik geloof in de logica
maar beweer niet deze in alles te kunnen duiden.
Er is veel dat ik niet weet.
Juist door het besef van de logica
word ik me telkens dieper bewust
van mijn beperkte vermogens
deze natuurlijke samenhang te doorgronden.
Door mijn overtuiging dat in alles een logica aanwezig is,
nodig ik mezelf en iedereen
die zich hierin aangesproken voelt,
uit deze verborgen samenhang te ontdekken.

.

Maar wat hebben we ermee te maken?
Die arme man is doodgeschoten.
Dat is erg genoeg.
Daar moeten we ons medeleven leggen,
onze sympathie en betrokkenheid.
Niet bij de kille constatering
dat er wel een logische verklaring voor bestaat.

.

Nu maakt u mij tot een kille persoon
die niet gevoelig zou zijn voor het leed van anderen.
Dat is onjuist.
Mijn betrokkenheid is zowel bij het direct zichtbare leed
als bij de achtergrond van dit gebeuren.
Ik wil ook begrijpen,
ik wil ook de verantwoordelijkheid van elk mens,
van mezelf als eerste,
leren begrijpen om op basis daarvan
tot betere keuzen te kunnen komen.
Keuzen die veel ellende kunnen voorkomen.

.

Het is jammer dat u hardnekkig blijft persisteren in uw wanen.

.

Onduidelijkheden zolang ik het nog niet kan achterhalen,
maar verbanden en logica als ik door blijf gaan
na te denken over het leven
en alles wat zich daarin afspeelt.

.

(c) Theije Twijnstyra