Hoe kan ik mijn keuzen weer terugkrijgen?

.

Uw keuzen weer terugkrijgen?

.

Ja, dat ik gevoeld heb:
dit heb ik helemaal zelf gekozen.
Nu ervaar ik vooral dat het niet mijn keuzen zijn.
Of maar een beetje van mij.
Maar ik wil de volle eigen keuze weer terugvinden.
Ik voel dat zoiets mogelijk moet zijn.

.

Kunt u aangeven hoe u nu uw keuzen beleeft?

.

Als oneigenlijk.
Ik kies een auto.
Ik doe dit heel gericht,
let op alle details zoals kosten, benzineverbruik,
milieubelasting, gemak, restwaarde,
en toch denk ik:
is dit mijn keuze?
Is dit niet de keuze die bijna iedereen maakt?
Begrijpt u wat ik bedoel?
Ik beleef mijn keuzen als inwisselbaar.
Het is niet duidelijk wie gekozen heeft.
Mijn keuze heeft geen afzender.

.

Heeft u ook een voorbeeld wanneer het wel uw keuze was?

.

Ik zou het niet weten.
Misschien ben ik te romantisch.
Maar bij elke keuze die ik maak,
voel ik een soort middelmaat.
Een niksigheid.
Misschien moet ik het anders vragen:
wat is een keuze in wezen volgens u?

.

Een keuze komt voort uit het gevoel
en wordt samengevat door het verstand.
Beide niveaus in bewustzijn moeten in elkaars verlengde liggen.
Veel keuzen missen de gevoelsondergrond,
de diepere motivatie vanuit het gevoelsleven.
Ze zijn vooral een verstandige samenvatting
zonder een diepere gevoelsgeldigheid.
Een keuze alleen vanuit het gevoel mist de verstaanbaarheid.
‘Ik voel het nu eenmaal zo,’
zegt men dan en bekommert zich niet
of een ander dat wel of niet begrijpt.
Ook dat is geen keuze
maar een onbelemmerde gevoelsuiting
die zich niets van anderen aantrekt
en daardoor snel eenzijdig of egocentrisch wordt.
Een goede keuze heeft beide elementen in zich.
Ze is zowel diep geworteld in het gevoel als bron
als dat ze duidelijk verstaanbaar is als vorm.

.

Misschien voel ik de keuze wel
maar niet diep genoeg om tot de juiste verstaanbaarheid te komen.
Eigenlijk voel ik dat ik helemaal geen auto zou moeten kopen.
Eigenlijk wil ik zo weinig mogelijk deelnemen
aan deze commerciële wereld.

.

U komt niet verder zonder uzelf te laten ervaren
wat uw woorden inhouden.
Vrijblijvend praten kan iedereen,
maar iets waarmaken vanuit het gevoel,
verstaanbaar en verantwoordelijk,
dat is iets geheel anders.

.

U bedoelt dat ik mezelf voor de gek houd?

.


Ik bedoel dat u uw gevoel de kans moet geven
om te midden van het concrete bestaan zichzelf te bewijzen.
Doe uw auto dan weg,
stap op de fiets of ga met de trein,
ervaar hoe het is.

.

Maar is dat een eigen keuze?
Dat doen ook al zo veel mensen.
Ik wil juist iets kiezen dat geheel van mij is.
Dat zo authentiek is dat mensen me daaraan kunnen herkennen.

.

U wilt herkend worden om uw keuzen?

.

Ja. Dat ze zo eigen zijn dat ze een handtekening worden.

.

De weg die u graag wilt gaan,
komt voort uit een rijp, doorleefd en begrepen gevoelsleven.
Dit uitgangspunt is alleen al zeldzaam.
Vervolgens zal dit gerijpte en uitzonderlijke gevoelsleven
de bijpassende intelligentie en vermogens tot vormgeving
moeten bezitten om de complexiteit van het gevoelde
zo weer te geven en zo te kunnen analyseren
dat ook zij die ernaar verlangen,
maar er nog veraf van zijn,
het kunnen begrijpen.
En wel zo begrijpen dat ze door deze uitleg
verlangend worden dit ook te kunnen.
En dit alles niet in een verleidelijke,
commerciële verpakking die meteen aanslaat,
maar op een wijze die recht doet aan de lange weg
die hieraan ten grondslag ligt
als aan de opwekkende gedachte
dat een ieder dit zal kunnen bereiken.

.

Ja, dat wil ik.

.

Begin dan bij het begin
en leer uw actuele keuzen analyseren
als de eerste oefening in vormgeving en verstaanbaarheid.
Daal vervolgens af in uw gevoelsleven om te achterhalen
wat daar leeft aan betrokkenheid,
intelligentie, diepte, aanraakbaarheid, eigenheid.

.

Ik schrijf alles op wat u zegt.

.

Dat moet u nu juist niet doen.

.

Waarom niet?

.

Omdat ik tegen u spreek en gedachten aanbied.
Ik spreek tegen uw gevoel en uw verstand,
beide niveaus registreren precies dat
wat ze nodig hebben voor dit moment.
Wanneer u schrijft terwijl ik spreek
bent u als een toerist die steeds foto’s en films maakt en niets beleeft.
Maak niet langer foto’s, wees erbij.
Laat het leven u rechtstreeks bereiken.
Laat het licht van een bewolkte dag,
een herfstdag of een lentedag,
laat elk soort licht door uw ogen naar binnengaan.
Koester de geluiden,
neem op wat er gebeurt,
verzamel vanuit uw oprechtheid alle ingrediënten
die in uw leven aanwezig zijn.
Het is uit deze openheid zonder voorwaarden te stellen,
die uw huidige keuzen zichtbaar en voelbaar zullen maken.
Eerst zult u moeten ontdekken
onder welke mantel uw keuzen zich bevinden
voordat u deze opzij kunt leggen om uw eigen,
diepere keuzen naar buiten te kunnen laten komen.
Waarom moet u nu huilen?

.

….

.

Laat het besef dat u nu raakt u de weg wijzen naar de volgende keuze.

.

(c) Theije Twijnstra