Wat is de rol van andere mensen in je leven?

.

Ze laten je aan jezelf zien.

.

Dat begrijp ik niet.
Ze kennen me vaak niet en toch laten ze mezelf zien?
Hoe bedoelt u dit?

.

Elk mens roept een reactie bij je op.
Het leren kennen van je reacties ontsluiert wie je bent.

.

Sommige mensen vind ik hoogst irritant.
Wat ontsluieren ze van mij?

.

Dat ze je weten te raken
en wel zo dat je er boos of gefrustreerd van wordt.
Het betekent dat je geen mogelijkheden hebt
daar een antwoord op te geven
dat vanuit vrijheid is ontstaan.
Je reacties zijn nog gevangen.

.

Gevangen?

.

Ja, gevangen in ergernis. In frustratie.

.

Maar als ik wel vrij zou zijn in mijn reactie op deze mensen,
hoe zou ik dan reageren?

.

Dan zou je hun gedrag doorzien.
Dan zou je opmerken dat ze er op uit zijn
anderen te tergen en daar genoegen aan te beleven
.

.

Ja, dat zou ik graag kunnen.
Zo ontspannen reageren dat ik alles kan zeggen wat ik wil…
Hoe bereik je dat?

.

Door je ergernis te ontrafelen en te leren doorgronden.
Waarom voel je je machteloos tegenover die mensen?

.

Omdat ze… ze zijn zo glad, zo onaanraakbaar.
Net alsof ze al een voorsprong op je hebben
als ze hun cynische opmerkingen maken.

.

Ze hebben ook een voorsprong.

.

Hoe dan?

.

Doordat ze door hun manier van doen weten
dat anderen zich daar ongemakkelijk onder voelen.
Ze hebben er een vaste gewoonte van gemaakt
om op die specifieke manier met mensen om te gaan.

.

Waarom?

.

Omdat ze op die manier de situatie onder controle hebben.
Het is een vorm van bescherming
in de vorm van cynisch en agressief gedrag.

.

Wat willen ze dan beschermen?

.

Precies, dat is de goede vraag.
En daarmee ook de juiste reactie op hun gedrag.

.

Hoe bedoelt u?

.

Wanneer je zo’n cynisch iemand ontmoet,
dan realiseer je je dat deze zich wil beschermen.
Wat je ziet is angst in de vorm van cynisme.
Wanneer je niet meer op de vorm leert reageren
maar op de achterliggende reden gericht bent,
zul je je minder gefrustreerd gaan voelen.

.

Hun manier van optreden is vaak heel overtuigend.
Ze zijn al begonnen voordat jij je wat dan ook kunt realiseren.
Ze hebben de deur nog niet geopend
of ze stralen al hun controle en overmacht uit
over de ruimte en iedereen die daar is.

.

Zo denk je er nu over op basis van je ervaringen.
Je zult je er ook op moeten voorbereiden.
Je zult je moeten realiseren dat deze mensen zich verschuilen
achter hun grote mond,
hun intimiderende gedrag.
Je zult door deze presentatie heen moeten leren zien.

.

Dat vind ik heel moeilijk.
Het is niet alleen de presentatie,
het is ook de sfeer die meteen ontstaat
als zo’n iemand binnenkomt.

.

De sfeer is het gevolg van het geloof
dat de anderen aan dit gedrag verlenen.
Het komt er op aan je ongeloof te oefenen.
Geloof dit gedrag niet.
Geloof geen enkel gedrag dat angstig maakt,
intimiderend, onverschillig
of op een andere manier disharmonisch is.
Geloof het niet.
Het is een facade.
Een bescherming die is aangebracht.
Zie deze bescherming.
Zie dat deze mensen bang zijn, onzeker,
zichzelf overschreeuwend.
Zie dit alles vanuit een grote kalmte.
Omdat je weet dat het niet waar is.

.

Ik weet niet of ik dit kan.
Zo sterk voel ik me ook niet in mijn schoenen staan.

.

Dan laat je nog een poosje intimideren,
ergeren, tot je wel de motivatie hebt jezelf aan te pakken.
Blijf niet hangen in een onbeslistheid.
Dat is de meest onproductieve manier om verder te komen.
Durf een keuze te maken.
Een keuze maakt duidelijk wat je doet.
Als je blijft hangen in besluiteloosheid en klagen
ontneem je jezelf de kans om duidelijker te beleven
wat je overkomt.
Als je beslist: ik voel me nog niet sterk genoeg
om verder dan dit gedrag te kunnen zien,
dan beleef de frustratie op een dieper niveau.
Dan voel hoe dat gedrag je steeds verder in het nauw brengt.
Hierdoor zul je sneller leren begrijpen
dat het nooit om de ander gaat
maar altijd om jezelf.
Jij bent degene die kiest.
Ook je reacties zijn keuzen.
Alles wat je doet is een keuze.
Hoe scherper je dit leert aanvaarden,
hoe sneller je jezelf kunt bevrijden
van onaangename anderen
die in wezen niets anders doen
dan jouw ontwikkeling
in onafhankelijkheid te activeren.

.

En hoe zit het dan met mensen
met wie je juist heel goed overweg kunt?

.

Met hen vier je de overwinningen
die in jullie innerlijk hebben plaatsgevonden.

.

(c) Theije Twijnstra