Wat is wijsheid?

.

Dat je het juiste op het goede moment doet.

.

Hoe kom je in die staat?
Ik wil graag wijs worden.

.

Je wilt graag indruk maken.

.

Is dat het?
Alleen een verlangen om te imponeren?

.

Als je iets graag wilt verlang je ernaar.
Als dit wijsheid is,
verlang je met je wijsheid indruk op anderen te maken.

.

Ook als je ze alleen maar wilt helpen?

.

Ook dan.

.

Waarom?

.

Omdat wijsheid van zichzelf is.
Het kenmerk van wijsheid
bestaat uit haar onpersoonlijke werkelijkheid.
Ze zegt geen dingen om indruk te maken,
dat zou alleen maar ijdel zijn
en door sommige goedgelovigen worden bewonderd
en door anderen worden aangevoeld
als nep, niet waarachtig.
Wijsheid daarentegen is en blijft van zichzelf
en staat los van de verlangens
van degene die het overbrengt.

.

Waaraan kun je wijsheid herkennen?

.

Aan de eenvoud.
Wijsheid kan diep zijn als werking
maar de vorm waarin het gebracht wordt
is altijd eenvoudig.
Eenvoud is de uitkomst van wijsheid.

.

Eenvoud?
Bedoelt u dat het simpel is?
Gemakkelijk te begrijpen voor iedereen?

.

Eenvoud is de uitkomst van vele achterlatingen.
Wie iedere keer iets achterlaat wordt steeds eenvoudiger.
Hij wordt niet simpeler
en het is ook niet dat iedereen hem begrijpt,
vaak zelfs niet,
omdat eenvoud tegen vele vaste gewoonten juist ingaat.
Daarmee is eenvoud iets zeldzaams.
Er is veel uitleg voor nodig om de kracht van eenvoud voorstelbaar te maken.
Deze hoeveelheid uitleg illustreert de verwijdering
die velen beleven ten opzichte van eenvoud.
Een eenvoudig leven is onopvallend,
diep, gezegend met vele kleine wonderlijke ervaringen.
Wie het beleeft,
voelt hoe ingewikkeld velen hun leven maken
en dat ook zo willen houden.

.

Wat verstaat u onder een eenvoudig leven?

.

Dat je doet wat je gevoel je laat weten.

.

Is dat mogelijk?

.

Waarom niet?

.

Omdat de maatschappij zo veel van je verlangt.
Ze verlangt dat je deelneemt,
consumeert, medeplichtig bent.
Je moet de hypotheek betalen,
je gezinsleven,
alles is duur en daardoor verre van eenvoudig.

.

Alles wat u opnoemt is de uitkomst
van keuzen die worden gemaakt.
Wanneer iemand zegt:
‘maar daar heb ik helemaal geen tijd voor!
Ik ben al blij als ik ’s avonds even achterover kan zitten
en niets meer hoef.
Ik kan er echt niks meer bij hebben!
Laat staan om over mezelf na te denken,’
dan is dat het verweer van iemand
die de ingewikkeldheid van het bestaan aanvoelt
maar weigert er iets aan te veranderen.
Het bevalt hem,
evenals het bijbehorende klagen erover.
Eenvoudige mensen zoeken naar een verandering
zodra ze merken dat ze te ingewikkeld leven,
dit is: onnatuurlijk leven.
Ze laten het niet verder doorgaan en uitgroeien
maar handelen direct.
Daarmee is uitstel niet eenvoudig.
Maar al het directe handelen is niet gelijk aan eenvoud.
Dat kan ook impulsiviteit zijn
of roekeloos reageren.
Het geheim van eenvoud bevindt zich in het motief:
‘ik voel dat ik kan groeien,
sterker, intelligenter en levenslichter kan worden.’

.

Eenvoud ontstaat door achterlaten, zegt u.
Maar achterlaten doe je niet zomaar.
Hoe weet je of je iets kunt achterlaten?
Dat je niet reageert of iets forceert,
maar dat het op het juiste moment gebeurt?

.

Dat voel je.

.

Wat voel je dan?

.

Je voelt dat het tijd is verder te gaan.
Je sluit een fase af.
Daarna voel je je waarachtiger.
En daarmee eenvoudiger.
Het overbodige in je leven is een last
die steeds zwaarder wordt als je er niets aan doet.
Je sleept deze last als een zak zand
die over de natte bodem wordt meegetrokken.
Het zand wordt doordrenkt met water.
Al het overbodige in je leven wordt zwaarder en zwaarder
tot je bij een moment komt
waarop je merkt hoe slepend je leven is geworden,
alles voelt zwaar en vertraagd.
Je gevoel zegt dan:
‘het is tijd deze relatie te stoppen.’
Of: ‘het s tijd ander werk te zoeken.’
Of: ‘het is tijd op een andere manier te leven.’
Wie durft, zal daarna de eenvoud ervaren.
Wie niet durft zal daarna de moedeloosheid,
de teleurstelling en het cynisme beleven.

.

Zijn er nog meer kenmerken aan wijsheid?

.

Ja.
Dat is de verbondenheid met de kern.

.

Hoe bedoelt u dat?

.

Verbonden te zijn met de kern
houdt in dat je op zoek gaat naar het ontstaan der dingen.
Waar begint iets?
Dat je teruggaat naar dat punt
waar je nog niet eerder was teruggekeerd.

.

Waarom is dat zo belangrijk?

.

Verbonden te zijn met de kern
betekent dat je vanuit dat gevonden centrum leert opbouwen.

.

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

.

Je maakt iets mee.
Je denkt: waarom gebeurt dit?
Je eerste gedachte is:
het komt door de ander.
Of door een oorzaak buiten mij.
Dat wordt als eerste oorzaak aangewezen.
Maar waarom gebeurt het mij?
Een volgende oorzaak wordt gevonden.
Omdat je al verschillende keren
een waarschuwing had gehad waar je niets mee gedaan hebt.
Nu kun je er niet langer omheen.
Je gaat op zoek naar de volgende oorzaak:
wat moet ik hiervan leren?
Enzovoort.
Van oorzaak naar oorzaak gaan,
betekent dat je de kern steeds dichter nadert.
Hoe kernachtiger je antwoorden worden,
hoe groter de verandering,
de groei kan worden.
Wie deze weg durft te gaan,
zal steeds meer de eigen deelname
aan zijn leven gaan ontdekken.
Waar hij deze vindt,
kan hij eenvoudiger worden
door de gevonden oneigenlijkheden achter zich te laten.

.

Ik begrijp dat wijsheid iets is
dat alleen na lange, lange tijd kan ontstaa
n.

.

Verlang net naar wijsheid.
Verlang naar wat mogelijk is en maak dat waar.
Meer wordt van niemand gevraagd.

.

(c) Theije Twijnstra