Waarom is alleenheid zo’n moeilijk gevoel om mee om te gaan?
Je wordt erdoor overvallen op de gekste momenten.
Onder een feestje.
Op een vergadering.
In een drukke winkelstraat.
Thuis onder het eten met je gezin.
Het kan overal toeslaan.
Wat is alleenheid?
Hoe kan ik dit zo leren begrijpen
dat als ik het een andere richting kan geven,
dat ik het dan kan omzetten in een ander, meer zinvoller gevoel?
Is het duidelijk wat ik bedoel?

.

Heel duidelijk.
Het gevoel van ongeborgenheid dat u beschrijft,
hoort bij de ontwaking van ons bewustzijn.

.

In welke zin?

.

In de zin dat de beleving van deze eenzaamheid
ons in contact brengt met dat deel in ons
dat op onze aandacht ligt te wachten.
De eenzaamheid die we beleven
is een fase van onze ontwikkeling waarin we deze beleving
vergelijken met eerdere tijden.
In die eerdere tijden ervoeren we geen eenzaamheid.
Integendeel: we voelden ons toen juist geborgen.
Het is de herinnering aan deze geborgenheid van toen
die ons nu eenzaam laat voelen.

.

Dus eenzaamheid is een soort heimwee?

.

Eenzaamheid is een heel gelaagd begrip.
Melancholie is één van de lagen.
Hoe dieper we tot de eenzaamheid als ontwikkelingsfase doordringen
hoe meer lagen tevoorschijn zullen komen.

.

Dus wat ik beleef is een fase van dit proces,
gebaseerd op een herinnering waarin ik me wel geborgen voelde?

.

Dat is het eerste deel van de eenzaamheid.
Zolang we dit eerste deel willen ontwijken
houden we onszelf op dezelfde plaats in deze ontwikkeling.
Niemand kan zijn groei werkelijk tegenhouden,
maar vertragen kan wel.

.

Hoe kan ik dan beter met mijn eenzaamheidsgevoelens omgaan?

.

Door ze te zien als een proces
dat werkzaam is om u te bevrijden van het verleden
en u voor te bereiden op de toekomst.
In het verleden ligt uw geborgenheid,
maar vanuit het actuele perspectief gezien,
ook uw afhankelijkheid.
In de toekomst ligt uw onbekendheid
maar ook uw onafhankelijkheid.
Het traject tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid
wordt gekenmerkt door eenzaamheid.
Het is de woestijn die tussen twee groeigebieden is gelegen.
Alleen het doorlopen van deze woestijn
maakt een wezenlijke verdieping van uw gevoelsleven mogelijk.

.

Als ik u goed begrijp
zullen deze gevoelens van eenzaamheid
op een zeker moment veranderen.
Hoe werk je het meest mee aan deze tocht door de woestijn?

.

Door te begrijpen dat u op weg bent naar uw onafhankelijkheid.
Deze onafhankelijkheid is op dit moment nog niet voelbaar noch voorstelbaar.
Daarom zal ik er iets van vertellen
opdat deze onafhankelijkheid beter voorstelbaar zal worden.
Hierdoor zult u een ’staf’ hebben om op moeilijke delen van de tocht
even op te steunen.

.

Heel graag.

.

De onafhankelijkheid waar u naar op weg bent,
zal u duidelijk maken dat u over een schuilplaats beschikt
die vrij is van elke andere invloed.

.

Een schuilplaats?

.

Een plaats waar u zich geborgen voelt.
Veilig en vredig.

.

Dat lijkt me heerlijk.

.

De onafhankelijkheid die u dan zult ervaren
zal u duidelijk maken waarom u het leven ondergaat
zoals u dat ervaart.
Antwoorden zullen uit uw innerlijk opstijgen en uw bewustzijn verlichten.
Ontdekking na ontdekking zult u beleven.
Deze innerlijke onafhankelijkheid maakt u duidelijk
in welke wereld u uiterlijk leeft.
U kijkt er dan ‘doorheen’.
Wat u ziet zal niet fraai zijn.
U zult meer tijd nodig hebben
om uw dagen te verwerken
omdat de diepte van uw betrokkenheid bij het bestaan
veel intenser is geworden.
Deze onafhankelijkheid zal u ook verbinden
met de wereld die zich van het aardse leven heeft losgemaakt.
Zowel de negatieve zijde hiervan
als de positieve zijde zult u leren ervaren en kennen.
De ervaring met de negatieve zijde wordt u gegeven
om u duidelijk te maken dat u alleen voor het positieve zult moeten leren kiezen
en dat zelfs een enkele negatieve gedachte al gevaarlijk kan zijn.
Deze fase van uw ontwikkeling
brengt u in contact met uw diepere gevoelsleven
en daarmee met een geborgenheid
die u niet eerder zo diep en volledig heeft beleefd.

.

Is religie dan nog nodig?

.

De plaats van de religie zal dan worden overgenomen
door een directe verbinding met het ontstegene.
Er zal dan geen tussenkomst van religieuze mensen of systemen
meer nodig zijn.
Dit vooruitzicht geeft een heel ander perspectief
aan het begrip eenzaamheid.

.

Hoe werk ik het meest actief mee
om bij deze onafhankelijke toekomst uit te komen?

.

Door u aan de ene kant u los te maken van uw verleden
door dit te verwerken.
Met verwerken bedoel ik:
denk terug aan de tijd dat u niet eenzaam was.
Laat de bijhorende emoties tot u doordringen
en laat ze vervolgens achter door ze uit te ademen,
mee te geven aan het oneindige.
En aan de andere kant door uw vertrouwen te verdiepen
dat u onderweg bent naar uw onafhankelijkheid.
Hoe het nu ook is,
onvermijdelijk bent u op weg
naar een nieuwe en weer grotere geborgenheid.

.

(c) Theije Twijnstra

Eén Reactie op “Gesprek (49) Schuilplaats”

  1. lia :

    Geweldig wat een mooie boodschap! Dank je wel!!