Ik ben vaak zo somber.
Het overvalt me als een onverwachte golf van zwaarte,
neerslachtigheid, onoverkomelijkheid.
Ik ga dan even zitten.
Drink een kop koffie, lees de krant, kijk televisie,
even wat afleiding.
Meestal kan ik daarna weer verder met waar ik mee bezig was.
Als kleine zelfstandige moet ik wel mijn deadlines halen.
Nu het steeds vaker terugkeert,
neemt ook de druk toe.
Of beter gezegd: de angst dat ik straks niet meer zal kunnen werken.
Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering
en als ik daaraan denk neemt de angst verder toe.
Ik voel dat ik steeds meer in een fuik terechtkom.
Ik hoop dat ik nog op tijd ben hier uit te komen.

.

De somberheid overvalt u uit het niets?

.

Zo beleef ik het.

.

En als u er nog eens over nadenkt,
is er geen enkele aanleiding te vinden?

.

Ik vraag me weleens af
of ik het werk doe dat ik ambieer.
Maar dan denk ik ook: wees reëel.
Je hebt vaste lasten.
Je hebt geen enkele financiële buffer,
wees blij met wat je hebt.

.

Wat doet u en wat zou u willen?

.

Ik schrijf commerciële teksten voor reclamebureaus en bedrijven.
In het begin vond ik het heel leuk,
maar hoe dieper ik in het vak kom,
hoe meer het gaat tegenstaan.
Je bent vooral bezig om rijken nog rijker te maken
en de anderen zo veel mogelijk geld uit hun zak te kloppen.

.

En wat ambieert u?

.

Ik zou graag schrijver willen worden.

.

Waarover wilt u schrijven?

.

Dat weet ik nog niet.
Iets in mij blokkeert me erover na te denken.
Het is alsof ik het me dan helemaal moeilijk zal maken
om het huidige werk nog te kunnen voortzetten.

.

Zou er nog een andere reden kunnen zijn die u somber maakt?

.

Niet dat ik zou weten.
Ik heb geen relatie maar voel me daar heel goed bij.
Als er iemand in mijn leven komt,
gebeurt het vanzelf, is mijn overtuiging.
En zo niet, dan vind ik het ook prima.
Nee, ik voel me verder juist heel senang.

.

Somberheid ontstaat vaak als we ons machteloos voelen.
Bij u neemt dit gevoel steeds verder toe doordat u geen uitweg ziet.
Zodra een uitweg wordt gevonden,
neemt de druk af,
zoals ook het ventiel de stoom van een hogedrukpan laat ontsnappen
en de druk afneemt.
U wilt graag schrijven vanuit uzelf.
Vanuit uw eigen motieven.
U bent de commerciële wereld moe?

.

Precies.
Ik ben er destijds min of meer ingerold.
Het ging gemakkelijk,
alles ging vanzelf en de verdiensten waren heel goed.
In het begin was ik ook heel enthousiast.
Maar langzaam voel ik dat ik iets verraden heb.

.

Wat?

.

Mijn talent.
Daar moet ik toch iets beters mee doen?

.

Om hier uit te komen zult u kunnen beginnen met een dagboek.
Daarin schrijft u uw strijd op.
U gebruikt uw talent om hier uit te komen.
Daarvoor heeft u uw talent.
Om het zo te gebruiken dat u zichzelf leert kennen.

.

Een dagboek?
Gewoon elke dag bijhouden wat er gebeurt?

.

Bijhouden wat er zich in u afspeelt in deze periode van uw leven.

.

Maar ik heb het al zo druk!

.

Wilt u hier uit komen of niet?
Schaf een leeg schrift of boek aan
en begin uw gevoelens te vertolken.
Alles wat er in u omgaat.
Uw somberheid, de commercie, uw leven,
alles wat via uw gevoel tevoorschijn komt.

.

Maar schrijf ik mezelf dan niet dieper in de put?
Ik wil die gevoelens van somberheid juist niet voelen.

.

Maar u moet ze juist wél voelen.

.

Waarom?

.

Omdat ze u willen duidelijk maken
dat u iets in uw leven moet veranderen.
Ze zijn er niet om u te breken of tegen te werken
maar om u sterker te maken.
U bevindt zich tussen twee werelden.
De wereld die u achter moet laten
en de wereld die u tegemoet gaat.
Hoe beter u deze overgang maakt,
hoe beter u met beide werelden zult kunnen omgaan.
Zowel in het achterlaten, het afronden, het verwerken,
als in het tegemoet gaan, het verwelkomen, het beginnen.

.

Denkt u dat dit mij van mijn somberheid zal bevrijden?

.

Wie zijn talenten niet gebruikt, wordt somber.
Deze somberheid is het gevolg van de waarneming
dat iets kostbaars wordt verwaarloosd.
Of niet goed gebruikt.
Zie uw commerciële schrijven als een periode
die u naar dit punt van ontwikkeling heeft gebracht.
Verfoei deze tijd niet,
want daarmee bemoeilijkt u de overgang.
Zie de waarde van uw verleden
opdat de toekomst van grotere waarde kan worden.

.

Alles opschrijven…
Alles wat me overkomt, wat ik voel,
wat ik vrees, wat ik hoop…
Het rare is dat als ik dit hardop zeg
het me wel een soort energie geeft…
Alsof ook dat wat ik vrees bevattelijk voor me wordt.

.

Denk rustig na over ons gesprek.
Kies uw eigen tijd.
Uw eigen motief dit avontuur te ondernemen.
Uw somberheid is niet uw vijand maar uw vriend
zolang u bereid bent de bron van deze boodschap te willen leren kennen.

.

(c) Theije Twijnstra