Hoe je weg te vinden te midden van alle berichten die op je afkomen?
Welke berichten zijn zelf weer onderdeel van misleiding?
Waarin worden we misleid?
Bestaan complottheorieën omdat ze een waarheid aan het licht brengen
of zijn ze er juist om verwarring te zaaien
zodat de theorie zelf voor de misleiding zorgt?
Is het nog mogelijk een waarheid te ontleden
of moeten we constateren dat we dat punt voorbijgeschoten zijn
en niet meer in staat zullen zijn de waarheid te achterhalen?
Er is te veel informatie
en het is te vaak conflicterend
waardoor de misleidende krachten verzekerd zijn
van een zelf regulerend systeem van verwarring, chaos, tegenstellingen, vaagheden, onthullingen die in wezen bedekkingen zijn
en nog vele andere strategieën die inzage onmogelijk maken.
Hoe ziet u hier tegenaan?

.

Voor het vinden van de werkelijkheid van een gebeurtenis
kan alleen de logica ons verder brengen.
Deze logica moet echter wel ontwikkeld zijn of ze legt het af
tegen de misleiding.

.

Wat bedoelt u met ontwikkelde logica?

.

Er is een logica vanuit het niveau van de ratio
en er is een logica op het niveau van het gevoelsleven.
Alleen wanneer beide niveaus samenwerken
zal het mogelijk zijn de misleiding te doorzien.
Wanneer de misleiding alleen rationeel bestreden wordt,
legt deze benadering het af
omdat de misleiding gebruikmaakt van vele emotionele componenten
zoals angst, bedrog, overheersing.
Tegenover deze emotionele invloeden legt het rationele het af
zoals ook een rationele partner het in de privë-sfeer
aflegt tegenover een emotionele partner.

.
Wat is dan nodig om misleiding te doorgronden?
Is misleiding te doorgronden?
Welke benadering heeft meer kans?

.

Zoals het nu gaat zal er niets veranderen
omdat de onthullende mediakrachten geen ander motief hebben
dan de ‘waarheid boven tafel te krijgen’
zonder daarbij in de gaten te hebben
dat ze zelf ook weer bespeeld worden
en in kaders worden gehouden waarbinnen ze mogen onthullen.
Ze kennen zichzelf te weinig
om hun eigen ijdelheid, concurrentiegevoelens
en verlangens naar een doorbraak in hun carrière
te leren losmaken van hun werk.
Daar waar ze met hun eigen verlangens bezig zijn,
zijn ze niet meer in staat door de misleiding te breken.

.

Maar hoe moet het dan?
Welke eigenschappen heeft men nodig
om daartoe wel in staat te zijn?

.

Begrijp daarvoor eerst wat misleiding is.
Misleiding dient het doel van de macht.
De macht moet bewaard, verstevigd en waar nodig verdedigd worden.
Het verlangen naar macht komt voort uit angst.
Waarom zou men anders macht willen bezitten?
Macht als ultieme bezwering van de angst.
Hoe meer macht men bezit hoe minder reden er is bang te zijn, is de gedachte.
Deze gedachte is direct verbonden met leven en dood.
Wie in zijn bestaan bedreigd wordt,
voelt direct de angst voor de dood.
Deze angst doorademt het leven
en zorgt ervoor dat macht en controle getolereerd worden.
Wie leert door dit levenssysteem te breken,
maakt zich los van de vele beïnvloedingen
die met dat systeem samenhangen.
Angstige mensen worden angstig gehouden.
De beste manier om dit te doen
is door ze mentaal zo te kneden
dat ze maximaal afhankelijk worden.
Door het iedereen steeds makkelijker te maken
zodat bijna niemand meer gebruikmaakt van eigen vermogens
maar volledig heeft leren vertrouwen op apparaatjes,
voorzieningen en diensten,
hoe afhankelijker velen worden.
Zelf berekeningen maken zal door steeds minder personen gekund worden.
Waar het oosten ligt en hoe men zonder navigatie
in een bepaalde plaats zou moeten komen,
het zijn maar enkele voorbeelden van een zelfstandigheid
die de moderne mens meer en meer wordt ontnomen.
Alles wordt voor hem gedaan, bedacht, uitgerekend en aangewezen.
Al deze voorzieningen en aangename patronen
kunnen hem echter ook plotseling ontnomen worden.
Als dat gebeurt zal hij merken hoe afhankelijk hij in korte tijd is geworden.
Maar veel erger dan dit is de mentale leegte
die zich in hem heeft opgebouwd
waardoor elke onafhankelijke gedachte
zo goed als onmogelijk is geworden.
Vanuit deze achtergrond is het heel moeilijk
de misleidende krachten te doorzien en de waarheid te vinden.

.

Dus het is al te laat?

.

Het is nooit te laat.
Het is de opdracht voor ieder individu
zich te bevrijden van misleidende krachten
door de misleiding als eerste in zichzelf te leren doorzien.

.

Hoe moet dat?

.

Wanneer je elke dag twee misleidingen in jezelf kunt opsporen,
ben je ook in staat er een in de wereld te doorzien.

.

Hoe moet ik mijn misleidingen opsporen?

.

Door de eenvoudige vraag:
ben ik nu eerlijk?
Vele keren op een dag sjoemelen we met de waarheid.
Daar zullen we eerst vanaf moeten.
Ben ik eerlijk door dit op deze manier te zeggen?
Door zo te reageren?
Of voel ik de werkelijkheid anders op dit moment?

.

Maar je kunt toch niet alles er uitflappen?

.

Het begint ermee dat je jezelf deze vraag stelt.
Keer op keer.
En dat je ontdekt hoe vaak je niet eerlijk bent
ten opzichte van wat je op dat moment voelt.
Wanneer je dat leert opsporen ontstaat het vervolg:
wat kan ik doen?
Waarom ben ik niet eerlijk?
Iedereen heeft daar een eigen reden voor,
deze redenen hangen samen met angst.
Stap voor stap dringt u zo door in de eigen innerlijke wereld
en leert u vorm te geven aan wat u werkelijk bezighoudt,
actueel beleeft
en verlaat u de misleidende wereld van beleefdheden,
gewoonten, gemakkelijkheden.
Wie dit beoefent, stelt zichzelf steeds meer in staat
tot het doorgronden van wat waar is in de wereld en wat niet.

.

Dus de wereld laat ons alleen maar zien hoe we zelf zijn?

.

Kan het anders?

.

(c) Theije Twijnstra