Is dankbaarheid te leren?

.

Wat verstaat u onder dankbaarheid?

.

Dat je je realiseert hoe goed je het hebt.
Dus ook hoe anders het zou kunnen zijn.

.

Waarom wilt u dat?

.

Omdat ik voel dat het zo waardevol is.
Het geeft rust.
Het geeft ruimte.
Het maakt alles lichter, eenvoudiger.
Ik denk zelfs genezender.

.

Hoe vaak beleeft u dankbaarheid?

.

Dat is het ‘m juist.
Voor mijn gevoel veel te weinig.
Soms gaat het even door me heen.
Een flits van besef.
Dan voel ik me meteen beter.
Alsof ik alles aankan.
Maar na verloop van tijd,
soms al na een paar uur,
is het effect verloren gegaan,
opgelost in het leven van alledag.
Ik ben weer aan het piekeren,
maak me ongerust,
voel de zwaarte van alles,
bemoei me te veel met anderen,
zo heel anders met wat ik heel even beleefde
toen ik me dankbaar voelde.

.

Weet u nog wat aan dat gevoel van dankbaarheid voorafging?

.

Geen idee.
Voor mijn gevoel word ik erdoor overvallen,
alsof het ineens tot me doordringt.
Ik zou het zo graag vaker willen beleven.
Het lijkt me een verademing een heleboel te kunnen loslaten.

.

Wat houdt u allemaal vast?

.

Te veel.
Ik zie snel gevaren, onzekerheden,
ontwikkelingen die ik niet meer in de hand heb.

.

U bevindt zich in de tegenstelling van uw dankbaarheid enerzijds
en uw angst anderzijds.
Dat is de fase waarin u zich nu ontwikkelt.
Dankbaarheid ontstaat als besef.
Besef berust op wat men voelt wat werkelijk en dragend is.
Angst ontstaat vanuit het besef
van wat er mogelijk kan gebeuren.
Dit mogelijke ligt in de toekomst.
Dit draagt niets, integendeel, angst ondermijnt.
Twee tegengestelde krachten werken op u in
opdat u tussen deze twee energieën leert kiezen.
Dankbaarheid overvalt u.
Daar hoeft u niets voor te doen.
Angst bedenkt u.
Daar stopt u veel tijd en energie in.
Dankbaarheid is opgebouwd vanuit een verwerkt en begrepen verleden.
Angst is de uitklank van het verleden
dat u nog moet verwerken
en dat u in de toekomst projecteert.
Als u meer dankbaarheid wilt beleven
zult u voor minder angst moeten kiezen.

.

Nou graag!
Maar hoe doe je dat?

.

Verzamel uw dankbaarheid.
Hoe meer dankbaarheid u verzamelt,
hoe dieper en vaker u met de dankbaarheid als gevoel in aanraking komt.
U verzamelt uw dankbaarheid
door uw leven in ogenschouw te nemen
en zich te realiseren waarvoor u dankbaar kunt zijn
zonder dat u zich dat realiseert.
Hoe vaak realiseert u zich dat u kunt lopen?
Dat u kunt zien en ruiken?
Dat u kunt praten en zich uitdrukken?

.

Dat ik kan lachen.

.

Dat u naar de wc kunt zonder problemen of andere ongemakken.

.

Dat ik kan autorijden.
Op vakantie kan.

.

Dat u vrij bent te zeggen wat u wilt.

.

Nou ja, bijna.
Met sommige dingen moet je wel oppassen
anders heb je zo een mes in je lijf.

.

Dat u kunt traplopen, uw huishouding kunt doen. Uw werk.

.

Ik begrijp wat u bedoelt.

.

Schrijf zo veel mogelijk op
en zoek per dag naar nieuwe dingen
die u zich niet eerder in dankbaarheid hebt gerealiseerd.
Leg op deze manier een dankbaarheidslogboek aan.
Zo breidt u uw aandacht voor het begrip dankbaarheid uit.
U verzamelt de bodem van dankbaarheid.
Hierdoor verlaat u het patroon
dat dankbaarheid alleen beleefd wordt
als u erdoor wordt overvallen.
U zoekt het nu zelf actief op.
Door deze instelling verlegt u uw aandacht
waardoor de angst in uw leven
als vanzelf minder natuurlijk in het bestaan blijft.
Het voordeel van het verzamelen van dankbaarheid
is dat u draagkracht verzamelt voor tijden
waarop u deze werkelijk nodig zult hebben.
Wanneer u angstig blijft
en alles onder controle wilt houden,
verzamelt u angst op angst
en als er dan werkelijk iets gebeurt,
heeft u geen enkele draagkracht ontwikkeld,
alleen een diep gat waarin u onvermijdelijk valt.

.

Dat ik bereid ben te leren.
Daar ben ik ook dankbaar voor.

.

(c) Theije Twijnstra