Hoe kan ik tot aanvaarding komen?

.

Aanvaarding van wat?

.

Van alles.
De ene keer is het mijn eigen gezondheid die me beperkt,
me pijn bezorgt.
De andere keer het lot van een dierbare.
Of meer algemeen: de wereld zoals die nu is.
Bij dit alles voel ik vaak een sterke reactie in me.
Ik word kwaad, bedroefd, voel me machteloos,
wil iets doen, maar tot aanvaarding kom ik niet.

.

Wat verstaat u onder aanvaarding?

.

Dat je het neemt zoals het komt.
Dat je niet in een strijd terechtkomt
maar dat je het ruimer kunt zien.
Minder eenzijdig.
Minder algemeen.
Wat heb je nodig om tot aanvaarding te kunnen komen?

.

Aanvaarding is de uitkomst van begrip.

.

Wat moet ik leren begrijpen?

.

Waarom u niet tot aanvaarding kunt komen.
Eerst zult u uw reacties moeten leren doorzien.

.

Hoe doe ik dat?

.

Door er op in te gaan.
Wanneer u moeite heeft met uw eigen of andermans situatie
dan zie deze moeite als de tegenzijde van uw verlangen.
U wilt graag dat het goed gaat.
Dat het gezond is, veilig en vertrouwd.
Dat alles gaat zoals u het graag wilt.

.

Is dat zo abnormaal?

.

Wanneer dat uw verlangen is
en u beleeft het tegenovergestelde
dan zult u uw verlangen moeten bijstellen.

.

Waarom?

.

Omdat u anders in conflict blijft
met wat u graag wilt enerzijds
en hoe het is anderzijds.

.

Waarin moet ik mijn verlangen dan veranderen?

.

In een verlangen te willen weten
waarom u meer waarde hecht aan hoe u het gewend bent
dan hoe u kunt groeien in kennis van de werkelijkheid.

.

Oké. Ik wil mijn oude manier loslaten
en ik wil een nieuw verlangen ontwikkelen.
Ik wil weten waarom de dingen zich voltrekken
zoals ze zich voltrekken.
Kom ik dan tot aanvaarding?

.

Aanvaarding is de uitkomst van een doorlopend onderzoek.
Aanvaarding is geen vaste opstelling,
een positie die u kunt innemen als een stevige stelling.
Aanvaarding is meegaan op basis van uw begrip.

.

Hoe moet ik meegaan met iets dat ik niet wil?!

.

U gaat mee met uw onderzoek.
Uw onderzoek is uw verlangen.
U voelt u beroerd, dat is uw situatie.
Uw verlangen is nu nog: ik wil me graag goed voelen.
Maar dit soort verlangen vergroot de tegenstelling
tussen wat u verlangt en hoe het is.
Door de uitvergroting verzwaart u de omstandigheden waarin u zich bevindt.
Deze krijgt de lading van onrechtvaardigheid erbij.
En van machteloosheid.
En van eenzaamheid.
En nog vele andere ladingen die u kunt beleven.
Wanneer u echter uw nieuwe verlangen inzet,
vraagt u zich af wat uw omstandigheden
als betekenis voor uw leven aan u willen vertellen.

.

Dat vind ik moeilijk.
Ik wil het niet.
Ik wil het weg hebben.
Dat vind ik tien keer belangrijker dan waarom ik het moet beleven.
Dat interesseert me niet.
Daar kom je toch nooit achter.
Daar kunnen wel honderden mogelijkheden voor zijn.
Moet ik dan zo arrogant zijn te denken
dat ik daar achter kan komen?

.

U wilt weten wat aanvaarding is en hoe u daartoe kunt komen.

.

Ik dacht dat aanvaarding betekende dat je het achter je laat.

.

Kun je iets achterlaten zonder het te hebben gekend?
Aanvaarden houdt in:
je hebt het zo leren kennen
dat je tot een wezenlijke verandering bent gekomen.
De strijd, het oude verlangen kun je nu achterlaten.
Dit achterlaten is nu overgegaan
in een dieper bewustzijn van de situatie.

.

Achterlaten is dus niet dat je eraan voorbijgaat?

.

Achterlaten betekent dat je het op een beter begrepen manier
in je zelf hebt opgenomen.
Alles wat ons overkomt vraagt van ons
om er een omzetting van te maken
van dat wat buiten ons ligt naar ons innerlijk over te brengen.
Het is na deze verhuizing van buiten naar binnen
dat er iets is achtergelaten.
Wat je achterlaat is vooral je oude,
vaak starre levensbenadering.
Deze heb je verhoogd tot een meer effectieve en lichtere interpretatie.
Het is door deze verandering dat je de strijd,
het geworstel en het zelfmedelijden bent ontgroeid.
Je bent daardoor tot meer in staat.
De beleving dat dit wezenlijk zo is,
laat je de aanvaarding beleven.
De aanvaarding van je identiteit als magisch, en autonoom organisme.

.

(c) Theije Twijnstra