Sinds kort weet ik dat ik in verwachting ben van een kindje met het Downsyndroom.
Dat was een grote teleurstelling.
Zowel mijn vriend als ik hadden dezelfde reactie:
dat gaan we niet doen.
Maar nu denk ik er anders over
en wil ik het misschien wel houden.
Ondanks alle beperkingen en verzwarende omstandigheden.
Mijn vriend blijft erop tegen.
Dat drijft ons verder uit elkaar.
Ik voel me nu op een splitsing staan:
voor wie moet ik nu kiezen?
Voor mijn vriend of voor mijn kind?
Het verwart me.
Het maakt me ook triest
en even later voel ik me weer sterk.
Ik kom er niet uit.
Tegelijk is er ook de druk van de tijd
waarbinnen een beslissing genomen moet worden.
Heeft u opheldering voor mij?

.

In uw eerste reactie om het kind niet te behouden,
was u verbonden met uw vriend.
In uw tweede reactie was u verbonden met het kindje.
Dit is een oude geschiedenis
die zich nu in een actuele vorm aan u presenteert.
U heeft dit eerder meegemaakt.
Ook toen moest u kiezen tussen twee personen.

.

Het is zo op het scherp van de snede.
Wat ik ook kies, ik verlies iemand.

.

Soms krijgen we te maken met een keuze
die ons zo zwaar valt en die toch onontkoombaar is.
De betekenis ontvouwt zich naderhand.
Eerst zult u moeten kiezen.
In de diepte van uw innerlijk heeft u al een keuze gemaakt.

.

U heeft gelijk.
Dit maakt het ook zo moeilijk.
Ik kies voor mijn kind.

.

Waarom?

.

Dat weet ik niet.

.

U kiest voor de moeilijkste weg
en toch zal die u de meeste voldoening geven.

.

Hoe kan dat?

.

Omdat het ontwijken van de moeilijkste weg
een kortdurende opluchting zal bezorgen
maar daarna een levenslange spijt
die zich gedurende uw leven zal verdiepen.
Daarmee zou uw leven uiterlijk gemakkelijk,
probleemloos kunnen verlopen
terwijl in uw gevoel een wond aanwezig blijft
die alleen maar groter en pijnlijker wordt.

.

Maar wat is hiervan de betekenis?
U zei: dit is een oude geschiedenis
die zich herhaalt in andere omstandigheden.
Ging het toen ook om deze mensen?

.

Het kind dat u ter wereld zal brengen
heeft ooit u opgevangen, verzorgd en beschermd.
Uw gevoel hem te willen behouden
en zijn leven te laten beleven,
zal u bevrijden van deze geschiedenis.
Uw vriend wordt door u voor een keuze geplaatst.
Als hij volhardt in zijn keuze
bouwt hij een schuld op die hij in andere tijden weer zal moeten herstellen.
Maar als hij uw keuze respecteert
en deze tot voorbeeld neemt,
dan zal uw verbintenis dieper en veelzijdiger worden.

.

Voor mij is nu duidelijk wat ik wil.
Als mijn vriend deze toekomst te zwaar vindt,
zal ik dat accepteren.
Ik voel nu dat ik heb besloten
en niet meer terug kan en wil.
Hoe kan dat?
Toen we begonnen te praten
voelde ik me nog zo verward?
Nu is alles duidelijk.
Wat is er gebeurd?

.

U heeft zich uitgesproken.
En daarmee is er ruimte gekomen in uw gevoelsleven.
Je uitspreken in al je kwetsbaarheid en openheid
trekt de duidelijkheid als een natuurlijke magneet aan.
Bovendien was er een derde bij dit gesprek.
Zijn aanwezigheid en invloed
heeft ons beiden geholpen om tot duidelijkheid te komen.

.

(c) Theije Twijnstra

Laat een reactie achter